Śpiewnik/Ogródek

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Muzyka[edytuj]

Autor: Zygmunt Noskowski


\version "2.20.0"

\header {
  title = "Ogródek"
  poet = "Słowa: Maria Konopnicka"
  composer = "Muzyka: Zygmunt Noskowski"
  tagline = ""
}

melodia = \relative c'' {
% R2*4 |
%\bar ".|:" 

\stemUp bes8.^\mf a16 g8 a | bes \stemNeutral f4 r8 | es8. f16 g8 a | bes d4 r8 % w1
c a4 f8 | d' bes4 g8 \breathe | a g f es | d f4 r8 | c' a4 f8 | % w2
d'8 \stemUp bes4 \stemNeutral a16([g]) \breathe | f8 es' d c | d bes4 r8 \bar ":|."
% R2 |

% R2*5 \bar "|."
}

%tekst = 

\score {

 \new Staff { 
   \clef "violin" 
   \key g \minor 
   \time 2/4 
   \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t 
   \autoBeamOff 
   
   \relative c { \melodia} 
   
\addlyrics { \small {
W_na -- szym o -- gró -- de -- czku Są tam śli -- czne kwia -- ty: Czer -- wo -- ne ró -- życz -- ki I mo -- dre bła -- wa -- ty. Czer -- wo -- ne ró -- życz -- ki I mo -- dre bła -- wa -- ty.
} }
    
 }
 
  \layout{}
  \midi{}
 
}


Źródło: Maria Konopnicka, Śpiewnik dla dzieci, Zygmunt Noskowski (muz.). Warszawa : M. Arct, 1905, s. 57–59.

Tekst[edytuj]

Autor: Maria Konopnicka

W naszym ogródeczku
Są tam śliczne kwiaty:
Czerwone różyczki
I modre bławaty.

Po sto listków w róży,
A po pięć w bławacie;
Ułożę wiązankę
I zaniosę tacie.

A tata się spyta:
— Gdzie te kwiaty rosną?
— W naszym ogródeczku,
Gdziem je siała wiosną.


Źródło: Maria Konopnicka, Śpiewnik dla dzieci, Zygmunt Noskowski (muz.). Warszawa : M. Arct, 1905, s. 109–110.

Zobacz też[edytuj]