Śpiewnik/Pieśń poranna

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Witold Pruszkowski (1846–1896), Kiedy ranne wstają zorze (1876).

Muzyka[edytuj]

Autor nieznany.


\header {
  title = "Pieśń poranna"
  poet = "Słowa: Franciszek Karpiński"
  composer = "Muzyka: Autor nieznany"
  arranger = "Aranżacja: Ashaio"
  tagline = ""
}

\score{

<<
\new ChordNames { \chordmode {
  \set chordChanges = ##t

  s4 f,2 | s4 c,2 |
  s4 c,2:7 | s4 f,2 | 
  s4 f,2 | s4 d,2:7 |
  s4 g,2 | s4 f,2 | 
}
}

%\new Staff \with {midiInstrument = "church organ"} {
\new Voice = "hi" {
  \autoBeamOff
  \tempo 4 = 100
  \key f \major
  \time 3/4

  \relative d' { \stemUp
   f8 g a4 a | bes8 a a4 g |
   g8 a bes4 bes | c8 bes bes4 a |
   a8 bes c4 c | d8 c c4 bes | 
   bes8 g f4 a | bes8 e, g4 f | 
  }
 }
%}
\addlyrics { \small { 
  Kie -- dy ran -- ne wsta -- ją zo -- rze,
  To -- bie zie -- mia, To -- bie mo -- rze,
  To -- bie śpie -- wa ży -- wot wsze -- lki:
  Bądź po -- chwa -- lon, Bo -- że wie -- lki!
} }
>>

	\layout{}
	\midi{}
}


Źródło: Jan Siedlecki, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami, wyd. 5, Kraków: XX. Misjonarze, 1915, s. 338.

Tekst[edytuj]

Autor: Franciszek Karpiński (1741–1825)

Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon Boże wielki!

A człowiek, który bez miary
Obsypany twemi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemużby cię nie chwalił?

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie,
I szukam go koło siebie!

Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczora spać pokładli;
My się jeszcze obudzili,
Byśmy cię Boże chwalili.


Źródło: Michał M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny : czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane, Kraków: Stanisław Cieszkowski, 1838, s. 271.

Zobacz też[edytuj]