Śpiewnik/Pieśń wieczorna

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Jean-François Millet (1814–1875), Anioł Pański (ok. 1858).

Muzyka[edytuj]

Autor nieznany.


\header {
  title = "Pieśń wieczorna"
  poet = "Słowa: Franciszek Karpiński"
  composer = "Muzyka: Autor nieznany"
  arranger = "Aranżacja: Ashaio"
  tagline = ""
}
\score{
<<
\new ChordNames { \chordmode {
  \set chordChanges = ##t

  s4 f,2 | s4 c,2 |
  s4 c,2:7 | s4 f,2 | 
  s4 f,2 | s4 d,2:7 |
  s4 g,2 | s4 f,2 | 
}
}
\new Voice = "hi" {
  \autoBeamOff
  \tempo 4 = 100
  \key f \major
  \time 3/4

  \relative d' { \stemUp
   f8 g a4 a | bes8 a a4 g |
   g8 a bes4 bes | c8 bes bes4 a |
   a8 bes c4 c | d8 c c4 bes | 
   bes8 g f4 a | bes8 e, g4 f | 
  }
}
\addlyrics { \small { 
  Wszy -- stkie na -- sze dzien -- ne spra -- wy
  Przyjm li -- to -- śnie, Bo -- że pra -- wy,
  A gdy bę -- dziem za -- sy -- pia -- li,
  Niech Cię na -- wet sen nasz chwa -- li.
} }
>>

	\layout{}
	\midi{}
}


Źródło: Jan Siedlecki, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami, wyd. 5, Kraków: XX. Misjonarze, 1915, s. 338.

Tekst[edytuj]

Autor: Franciszek Karpiński (1741–1825)

Wszystkie nasze dzienne sprawy,
Przyjm litośnie Boże prawy;
A gdy będziem zasypiali,
Niech cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone,
Dzień i noc patrzą w tę stronę,
Gdzie niedołężność człowieka,
Twojego ratunku czeka.

Odwracaj nocne przygody,
Od wszelakiej broń nas szkody,
Miej nas wiecznie w twojej pieczy,
Stróżu i Sędzio człowieczy.


Źródło: Michał M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny : czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane, Kraków: Stanisław Cieszkowski, 1838, s. 272.

Zobacz też[edytuj]