Śpiewnik/Rota/Muzyka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka

Na chór dwugłosowy[edytuj]

Autor: Feliks Nowowiejski (1877–1946).


\new Staff {
 <<
%  \new Voice = "hi" { 
%\new Staff 
%\with { midiInstrument="flute" } 
   \new Voice = "hi" {
     \autoBeamOff
     \relative e' { \stemUp

     e4^\f a8 b c4 a | b gis a2 |
     e4 a8 b c4 d | e2 d |
     g,4 c8 d e4 d | c b a2 |
     a4 d8 e f4 d | c2 b |
     e,4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     a4^\cresc a8 a d4 e | f1^\ff |
     e2 e,4 d' | c2 b | a1 \fermata \bar "|."
    } 
   }
   \new Voice = "lo" { 
     \autoBeamOff
     \relative e' { \stemDown
     e4_\f a8 b c4 a | b gis a2 |
     e4 a8 b c4 fis, | g4( c) b2 |
     g4 e8 g c4 g | a4 e f2 |
     a4 f8 a d4 f, | e( a) gis2 |
     e4 a8 b c4 a | b gis a2 |
     a4_\cresc g8 g f4 a | d1_\ff |
     e2 e,4 b' | a2 e | a1 \fermata \bar "|."
     } 
   }
   \new Lyrics \lyricsto "hi" {
     Nie rzu -- cim zie -- mi, skąd nasz ród,
     Nie da -- my po -- grześć mo -- wy,
     Pol -- ski my na -- ród, pol -- ski lud,
     Kró -- lew -- ski szczep Pia -- sto -- wy!
     Nie da -- my, by nas gnę -- bił wróg.
     Tak nam do -- po -- moż Bóg!
     Tak nam do -- po -- moż Bóg!
   }
 >>
}


Źródło: Feliks Nowowiejski, Rota : (Hymn narodowy) : op. 38 No 2, Maria Konponicka, Warszawa: Gebethner i Wolff, 1923, s. 3.

Na chór trzygłosowy[edytuj]

Autor: Feliks Nowowiejski (1877–1946).


\new ChoirStaff {
 <<

\new Staff \with { midiInstrument="violin" } {
          
  << 
     \new Voice = "hi" { 
       \autoBeamOff
       \relative e' { \stemUp
        e4^\f a8 b c4 a | b gis a2 |
        e4 a8 b c4 d | e2 d |
        g,4 c8 d e4 d | c b a2 |
        a4 d8 e f4 d | c2 b |

        e,4 a8 b c4 a | b gis a2 |
        a4^\cresc a8 a d4 e | f1^\ff |
        e2 e,4 d' | c2 b | a1 \fermata \bar "|."
       } 
     }
   
     \new Voice = "lo" { 
       \autoBeamOff
       \relative e' { \stemDown
        e4^\f a8 b c4 a | f e e2 |
        e4 a8 b c4 c | c( a) b2 |
        g4 g8 b c4 b | a4 g f2 |
        a4 a8 c d4 a | a2 gis |

        e4 a8 b c4 a | f e e2 |
        a4_\cresc a8 a a4 cis | d1_\ff |
        e2 e,4 b' | a2 gis | a1 \fermata \bar "|."
       }
     }
    \new Lyrics \lyricsto "hi" {
     Nie rzu -- cim zie -- mi, skąd nasz ród,
     Nie da -- my po -- grześć mo -- wy,
     Pol -- ski my na -- ród, pol -- ski lud,
     Kró -- lew -- ski szczep Pia -- sto -- wy!
     Nie da -- my, by nas gnę -- bił wróg.
     Tak nam do -- po -- moż Bóg!
     Tak nam do -- po -- moż Bóg!
    }
  >>
}
\new Staff \with { midiInstrument="cello" } 
  {
   \autoBeamOff
   \relative e' {
     e4^\f a8 b c4 a | d, e c2 |
     e4 a8 b a4 fis | g2 g, |
     g'4 e8 g c4 g | a e f2 |
     a4 f8 a d,4 f | e( dis) e2 |

     e4^\f a8 b c4 a | d, e c2 |
     a'4_\cresc g8 g f4 e | d( c b2) \ff |
     e2 e4 e | a2 e | a,1 \fermata \bar "|."
   }
  }
 >>
}


Źródło: Feliks Nowowiejski, Rota : (Hymn narodowy) : op. 38 No 2, Maria Konponicka, Warszawa: Gebethner i Wolff, 1923, s. 3.

Na chór czterogłosowy[edytuj]

Autor: Feliks Nowowiejski (1877–1946).
Rota 4 głosy.svg
Źródło: Feliks Nowowiejski, Nowy śpiewnik polski : na chór mieszany (60 pieśni), Poznań: nakł. Księgarni Św. Wojciecha, 1924, s. 9–10.