Śpiewnik/Słynie Gopło i Kruszwica

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany


\version "2.20.0"

\header{
  title = "Słynie Gopło i Kruświca"
  poet = "Słowa: [Ignacy] Danielewski"
  composer = "Muzyka: autor nieznany"
  tagline = ""
}

\score{

\relative g' {
  \clef treble
  \key g \major
  \time 3/4
  \tempo 4 = 90

  \autoBeamOff

  g16 b d8. b16 |
  d16 b d8 e |
  a,16 a \tuplet 3/2 { c16([ a c)] } e16 |
  d16 \grace {e8} d16 b8 g |

  d16 fis a8. e'16 |
  d16 \grace {e8} d16 b8 g |
  b16 d d8. e16 |
  a,16 \grace {b8} a16 fis8 d \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Sły -- nie Go -- pło i Kru -- świ -- ca,
  A w_nich Piast nasz, gdy -- by świe -- ca,
  Ko -- ło -- dziej -- ką za -- pra -- co -- wał,
  Chle -- bem, król -- mi o -- bda -- ro -- wał. 
} }

\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Nadwiślanin [Ignacy Danielewski], Śpiewnik dla przemysłowców. Gniezno : J. B. Langie, [ca 1895]. S. 29 (pieśń 22).

Tekst[edytuj]

Autor: [Ignacy] Danielewski[1]

1. Słynie Gopło i Kruświca,
A w nich Piast nasz, gdy by świeca,
Kołodziejką zapracował,
Chebem, królmi obrarował.

2. Człek, jak bryła, lgnie do ziemi,
A kołodziej sztuki swemi
Wartkie koła daje osi,
Co ciężary w pędzie nosi.

3. Nosi ciężar, nosi ciebie
Na zabawy lub w potrzebie,
Do świętego do kościoła,
Żywych, zmarłych noszą koła.

4. A kołodziej w czoła pocie
Myśli sobie przy robocie:
Wszystko w świecie idzie kołem,
Dziś człek górą, jutro dołem.

5. Myśli sobie, westchnie szczerze,
Co tam Bóg da, na się bierze,
Bo gdy szczęście kołem idzie,
To i na nas kolej przyjdzie.

Źródło: Nadwiślanin [Ignacy Danielewski], Śpiewnik dla przemysłowców. Gniezno : J. B. Langie, [ca 1895]. S. 29 (pieśń 22).

Przypisy[edytuj]

 1. Józef Borzyszkowski, Ignacego Danielewskiego „Śpiewnik dla przemysłowców” z końca XIX wieku, „Pomerania”, 1 (483), styczeń 2015, s. 18–20.