Śpiewnik/Serce nie sługa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Opis[edytuj]

Tekst piosenki "Serce nie sługa" w rękopisie opery "Zabobon, czyli krakowiacy i górale" J. N. Kamińskiego z 1815 roku

Piosenka pojawia się jako śpiewka Zosi w pierwszej scenie III aktu sztuki Zabobon, czyli krakowiacy i górale z 1816 roku (autorem tekstu sztuki jest Jan Nepomucen Kamiński, a muzykę skomponował Karol Kurpiński, jednak sama piosenka może być wcześniejsza). W wersji patriotycznej Polak nie sługa („wolnością żyje, do wolności wzdycha”) zdobyła popularność podczas powstania listopadowego.

Muzyka[edytuj]

Autor: Karol Kurpiński


\version "2.20.0"

\header{
title = "Serce nie sługa"
poet = "Słowa: Jan Nepomucen Kamiński"
composer = "Muzyka: Karol Kurpiński"
arranger = "Aranżacja: Franciszek Barański"
tagline = ""
}

\score{

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH"
{
\clef treble
\key g \major
\time 3/4
\tempo 4 = 120
\autoBeamOff

% tu prawa ręka
  <b d' g'>4 <g' b'>4. <a' c''>8 | <c'' e''>4 <b' d''> r |
  <c'' e''>8 <b' d''> <a' c''>4. <fis' a'>8 | <a' c''>4 <g' b'> r |

  <d' g'>4 <g' b'>4. <a' c''>8 | <c'' e''>4 <b' d''> r |
  <c'' e''>8 <b' d''> <a' c''>4. <fis' a'>8 | <fis' a'>4 <b d' g'> r |

 \repeat volta 2 {
   d'8([ fis')] <fis' a'>4. <d' fis'>8 | <d' g'>4 <g' b'> r |
   <c'' e''>8. <b' d''>16 <a' c''>4. <fis' a'>8 | <a' c''>4 <g' b'> r |  
 
   <g' b'>4 <g' b'>4. <a' c''>8 | <c'' e''>4 <b' d''> r | 
   <c'' e''>8 <b' d''> <a' c''>4. <fis' a'>8 | <fis' a'>4 <b d' g'> r |
 }
}
\addlyrics { \small {
  Ser -- ce nie słu -- ga, nie zna co to pa -- ny,
  Nie da się o -- kuć prze -- mo -- cą w_kaj -- da -- ny.
  Mi -- ło -- ścią ży -- je, w_niej szu -- ka roz -- ko -- szy,
  Bez niej u -- sy -- cha jak ró -- ża bez ro -- sy.
} }
\new Staff = "LH"
{
\clef bass
\key g \major
\time 3/4

% tu lewa ręka
 g,4 <d g b> <d g b> | g, <d g b> <d g b> | 
 <d, d> <fis a c'> <fis a c'> | g, <d g b> <d g b> | 

 g,4 <d g b> <d g b> | g, <d g b> <d g b> | 
 <d, d> <fis a c'> <fis a c'> | <d, d> <g, g> r |

 \repeat volta 2 {
   <d, d> <fis a c'> <fis a c'> | g, <d g b> <d g b> | 
   <d, d> <fis a c'> <fis a c'> | g, <d g b> <d g b> | 

   g,4 <d g b> <d g b> | g, <d g b> <d g b> | 
   <d, d> <fis a c'> <fis a c'> | <d, d> <g, g> r |
 } 
}
>>

\midi{}
\layout{}

}


Źródło: Franciszek Barański, Jeszcze Polska nie zginęła : pieśni patrjotyczne i narodowe. Lwów, Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, [ca 1918]. Pieśń 20, s. 17.

Tekst[edytuj]

Autor: Jan Nepomucen Kamiński

1. Serce nie sługa, nie zna co to pany,
Nie da się okuć psemocą w kajdany:
Miłością żyie, w niey suka rozkosy,
Bez niey usycha, iak kwiatek bez rosy.

2. Śpiewa w klatecce więziona ptasyna,
że była wolną, sobie przypomina,
A choć jej ptasznik dość daie zywności,
Pseciez psez sceble wzdycha do wolności./bis


Źródło: Jan N. Kamiński, Zabobon czyli Krakowiacy i Górale : opera we dwóch aktach. [Polska], 1815.

Zobacz też[edytuj]