Śpiewnik/Użyjmy dziś żywota

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: Carl M. von Weber (1786–1826)
(Aria z opery Wolny strzelec)


\version "2.20.0"

\header{
title = "Pieśń filaretów"
subtitle = "Użyjmy dziś żywota"
poet = "Słowa: Adam Mickiewicz (1798–1855)"
composer = "Muzyka: Carl M. von Weber (1786–1826)"
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{

\new PianoStaff <<
\new Staff = "RH" \with { midiInstrument = "viola" } {
\clef treble
\key c \major
\time 12/8


<<
  \new Voice = "sop" \relative c''{ \stemUp \autoBeamOff
   \partial 8 { g8 } |
   c4\p c8 c4 e8 g4. e8 r8 e8 |
   d4 d8 d[ c] d e4. r4 g,8 |
   
   c4 c8 c4 e8 g4. e8 r8 e8 |
   d4 d8 e4 d8 g4 r4. d8\mf |
   
   d4 d8 d[ c] d e c r4. a8\f |
   fis'4 fis8 fis[ e] fis g4 r4. f8 |

   e4 g8 c,4 e8 g,4. c8 r8 c8 |
   d4 d8 d c d g4 r4. f8 | 

   e4 g8 c,4 e8 g,4.^( c8) r8 c8\p |
   d4 d8 e4 d8 c4. r4. \bar "|."
  }
  \new Voice = "alt" \relative g'{ \stemDown \autoBeamOff
   \partial 8 { g8 } |
   g4\p g8 g4 c8 e4. c8 r8 c8 |
   b4 b8 b[ c] b c4. r4 g8 |

   g4 g8 g4 c8 e4. c8 r8 c8 |
   b4 b8 c4 a8 g4 r4. b8\mf |

   b4 b8 b[ a] b c c r4. a8\f |
   d4 d8 d[ c] d d4 r4. d8 |

   c4 e8 c4 c8 g4. g8 r8 g8 |
   b4 b8 b[ c] b8 c4 r4. d8 | 

   e4 e8 c4 c8 g4._( g8) r8 g8\p |
   b4 b8 b4 b8 g4. r4. \bar "|."  
  }
>>
}

%\addlyrics {
\new Lyrics \lyricsto "sop" { \lyricmode {
  U -- żyj -- my dziś ży -- wo -- ta,
  wszak ży -- jem ty -- lko raz!
  Niech -- że ta cza -- ra zło -- ta
  nie pró -- żno wa -- bi nas!

  Hej -- że do niej we -- so -- ło!
  Chwy -- taj i do dna chyl
  Niech -- że o -- bie -- ga w_ ko -- ło
  Zwia -- stu -- nkę bło -- gich chwil;

  Chwy -- taj i do dna chyl
  Zwia -- stu -- nkę bło -- gich chwil!
} }

\new Staff = "LH" \with { midiInstrument = "cello" } {
\clef bass
\key c \major
\time 12/8

<<
  \new Voice = "ten" { \stemUp \autoBeamOff
   \partial 8 { g8 } |
   e4\p e8 e4 g8 c'4. g8 r8 g8 |
   g4 g8 g4 g8 g4. r4 g8 |

   e4 e8 e4 g8 c'4. g8 r8 g8 |
   g4 g8 fis4 fis8 g4 r4. g8\mf |

   g4 g8 g4 g8 g g r4. a8\f |
   c'4 c'8 a^( a) c'8 b4 r4. b8 |

   c'4 c'8 g4 g8 e4. e8 r8 e8 |
   g4 g8 f[ e] f e4 r4. g8 |

   c'4 c'8 g4 g8 e4.^( e8) r8 e8\p |
   f4 f8 g4 f8 e4. r4. \bar "|."   
  }
  \new Voice = "bss" { \stemDown \autoBeamOff
   \partial 8 { g8 } |
   c4\p c8 c4 c8 c'4. c8 r8 c8 |
   g4 g8 f8[ e] d c4. r4 g8 |

   c4 c8 c4 c8 c'4. c8 r8 c8 |
   d4 d8 d4 d8 g4 r4. g8\mf |

   g4 g8 f[ e] d c e r4. a8\f |
   a8 a4 d8_( d) a g4 r4. g8 |

   c'4 g8 e4 c8 c4. c8 r8 c |
   g4 g8 g,4 g,8 c4 r4. g8 |

   c'4 g8 e4 c8 c4._( c8) r8 c\p |
   g,4 g,8 g,4 g,8 c4. r4. \bar "|."
  }
>>
}
>>

\layout{}
\midi{ \tempo 4 = 150}
}

Źródło: Stefan Surzyński, "Harfiarz" : zbiór pieśni patryotycznych i narodowych : na cztery męskie głosy. Serya 2, Tarnów: J. Pisz, 1891, s. 62–63 (pieśń 32).

Tekst[edytuj]

Autor: Adam Mickiewicz (1798–1855)1. Użyjmy dziś żywota!
Wszak żyjem tylko raz:
Niechaj ta czara złota
Nie próżno wabi nas!
Hejże do niej wesoło!
Chwytaj i do dna chyl
Niechaj obiega w koło.
Zwiastunkę błogich chwil!
Chwytaj i do dna chyl
Zwiastunkę błogich chwil!

2. Po co tu obcej mowy,
Wszak polski pijem miód;
Lepszy śpiew narodowy
Od greckich, rzymskich ód;
W ksiąg greckich, rzymskich steki
Nie wlazłeś, żebyś gnił,
Lecz bawił się, jak Greki,
A jak Rzymianin bił.

3. Ot tam siedzą prawnicy,
I przed nich puchar staw,
Dziś trzeba nam prawicy,
A jutro trzeba praw.
Kto metal kwasi, pali,
Kwasi metal i czas;
My ze złotych metali
Bacha ciągnijmy kwas.

4. Wymowa wznieść nie zdoła
Dziś na wielkości szczyt;
Gdzie przyjaźń, miłość woła,
Tam, bracia, cyt, tam cyt!
Ten się wśród mędrców liczy,
Zna chemię i ma gust,
Kto pierwiastek słodyczy
Z lubej wyciągnął ust.
 
5. Mierzący świata drogi,
Gwiazdy i niebios strop,
Archimed był ubogi,
Nie miał gdzie oprzeć stóp.
Dziś, gdy chce ruszać światy
Jego Newtońska mość,
Niechaj policzy braty
I niechaj powie: dość!

6. Cyrkla, wagi i miary
Do martwych użyj brył;
Mierz siły na zamiary,
Nie zamiar według sił.
Bo gdzie serca palą,
Cyrklem uniesień duch
Dobro powszechne skalą,
Jedność większa od dwóch.

7. Użyjmy dziś żywota,
Wszak żyjem tylko raz,
Tu stoi czara złota,
A wnet przeminie czas.
Krew stygnie, włos się bieli,
W wieczności wpadniem toń,
To oko zamknie Feli,
To filarecka dłoń!

Źródło: Stefan Surzyński, "Harfiarz" : zbiór pieśni patryotycznych i narodowych : na cztery męskie głosy. Serya 2, Tarnów: J. Pisz, 1891, s. 62–63 (pieśń 32).

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]