Śpiewnik/Veni Creator

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Opis Muzyka Tekst

Muzyka[edytuj]

Autor: Tomasz Flasza (1865–1940)
(melodia inspirowana jednogłosowym chorałem gregoriańskim)


\version "2.20.0"

\header{
title = "Veni Creator Spiritus"
poet = "Słowa: Hraban Maur (ok. 780–856)"
composer = "Tomasz Flasza (1865–1940)"
arranger = ""
tagline = ""
}

\score{

\new ChoirStaff << 
\new Staff = "RH" \with { midiInstrument = "choir aahs" } {
%\relative f' {
\clef treble
\key f \major
\time 4/4
<<
  \new Voice = "sop" \relative f' { \stemUp \autoBeamOff
   a2 g4 f |
   g2 f |
   bes2^( c4) a |
   bes2. r4 |

   bes2 f4 bes |
   c2 bes4^( c) |
   d2^( c4) bes |
   c2. r4 |

   bes4^( c) d2 |
   bes4^( a) g f |
   bes2^( c4) a |
   bes2. r4 |

   bes2 as4 g |
   as2^( g4) f |
   g2 e |
   f2. r4 \bar "|."
  } 
  \new Voice = "alt" \relative f' { \stemDown \autoBeamOff
   f2 e4 d | 
   e2 f |
   d2 c4 es |
   d2. r4 |

   d2. f4 |
   f1 |
   f1 |
   f2. r4 |

   f1 |
   f2 es4 f |
   d2 c4 es |
   d2. r4 |

   d2. des4 |
   c2 bes4 as |
   des2 c |
   c2. r4 \bar "|."
  }
>>
}
\new Lyrics \lyricsto "sop" { \lyricmode {

  Ve -- ni Cre -- a -- tor Spi -- ri -- tus
  Me -- ntes tu -- o -- rum vi -- si -- ta,
  Im -- ple su -- per -- na gra -- ti -- a
  Quae tu cre -- a -- sti pe -- cto -- ra.
  }
}
\new Staff = "LH" \with { midiInstrument = "choir aahs" } {
%\relative c {
\clef bass
\key f \major
\time 4/4
<<
  \new Voice = "ten" { \stemUp \autoBeamOff
   c'2 bes4 a |
   bes2 a |
   g2 g4 f |
   f2. r4 |

   f2 bes |
   a2 bes4 a |
   bes2 a4 g |
   a2. r4 |

   bes4 a bes2 |
   bes4 c' bes a |
   g2 g4 f |
   f2. r4 |

   f2. e4 |
   f2 e4 f |
   bes2 bes |
   a2. r4 \bar "|."
  }
  \new Voice = "bss" { \stemDown \autoBeamOff
   f2 c4 d |
   c2 f |
   g2 es4 f |
   bes,2. r4 |

   bes,2. d4 |
   f es d c |
   bes2 f |
   f2. r4 |

   d4 c bes,2 |
   d4 c c f |
   g2 es4 f |
   bes,2. r4 |

   bes,1 |
   c2 e4 des |
   bes2 c |
   f2. r4 \bar "|."
  }
>>
}
>>


\layout{}
\midi{ \tempo 4 = 100 }
}

Źródło: Tomasz Flasza, Śpiewnik kościelny katolicki : czyli największy podręcznik dla organistów [...] : ułożony na 1 głos z organem lub na 4 głosy mieszane. Cz. 2., wyd. 3, Kraków: Tomasz Flasza, 1930, s. 111 (pieśń 330).

Tekst[edytuj]

Autor: Hraban Maur (ok. 780–856)

1. Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

2. Quae diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

3. Tu septiformis munere,
Digitus Paternae dextere,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

4. Accende lumen sensibus,
Infunde amerem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

5. Hostem repellas longius,
Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

6. Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Te utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

7. Deo Patri sit gloria,
Et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saecuorum saecula.

Amen.

Źródło: Michał M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny czyli Pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane a dla wygody kościołów parafijalnych, Kraków: w Drukarni Stanisława Gieszkowskiego, 1838, s. 142–143.

Zobacz też[edytuj]