Śpiewnik/W ogrodzie na wodzie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (melodia ludowa)


\version "2.20.0"

\header {
  title = "W ogrodzie na wodzie"
  poet = "Słowa: autor nieznany (piosenka ludowa)"
  composer = "Muzyka: autor nieznany (melodia ludowa)"
  tagline = ""
}

\score{
 \new Staff \with { midiInstrument = "fiddle" } { 
	\relative c'' {
	  \key f \major
	  \time 3/8
		\tempo 4=100
		\autoBeamOff
		
		c8 c a | bes bes g |
		a a bes | g f4 |
		g16 g g a bes8 | g f f |
		g16 g g a bes8 | g f f |
		a4 a8 | \cadenzaOn a bes c \fermata s8 \cadenzaOff \bar "|" 
		
		c4 a8 | c4 a8 |
		a bes c | a4 c8 |
		\cadenzaOn bes g e s8 \cadenzaOff \bar "|" 
		
		g g f | g16 a bes8 g |
		a a16 a a8 | a16 bes g8 f |
		c'16 c bes8 g | f4 r8 |
	}
 }
\addlyrics {
W_o -- gro -- dzie na wo -- dzie
Dro -- bny deszcz pa -- da.
Grze -- czna pan -- na go zbie -- ra -- ła,
Ma -- tka na nią za -- wo -- ła -- ła:
Chce -- szli ko -- wa -- la?
Nie chcę, nie chcę, nie we -- zmę,
Nie chcę ko -- wa -- la!
Bo ko -- wal ku -- je mło -- tem,
A to nie jest wie -- le po -- tem,
Nie chcę ko -- wa -- la!
}
	\layout{}
	\midi{}
}

Źródło: Nadwiślanin, Śpiewnik dla przemysłowców, Gniezno: J. B. Langie, 1895, s. 65–66.

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany (piosenka ludowa)

1. W ogrodzie na wodzie
Drobny deszcz pada.
Grzeczna panna go zbierała,
Matka na nią zawołała:
Chceszli kowala?
Nie chcę, nie chcę, nie wezmę,
Nie chcę kowala!
Bo kowal kuje młotem,
A to nie jest wiele potem,
Nie chcę kowala!

2. W ogrodzie na wodzie i t. d.
Chceszli bednarza?
Nie chcę, nie chcę, nie wezmę,
Nie chcę bednarza!
Bo bednarczyk siedzi w dziurze,
Obręczyska zawsze struże,
Nie chcę bednarza!

3. W ogrodzie na wodzie i t. d.
Chceszli owczarza?
Nie chcę, nie chcę, nie wezmę,
Nie chcę owczarza!
kiey byłam małą dziewką,
To mnie oprał owczarz laską,
Nie chcę owczarza!

4. W ogrodzie na wodzie i t. d.
Chceszli mularza?
Nie chcę, nie chcę, nie wezmę,
Nie chcę mularza!
Bo mularz piec muruje,
Z kupy mu się rozlatuje,
Nie chcę mularza!

5. W ogrodzie na wodzie i t. d.
Chceszli młynarza?
Nie chcę, nie chcę, nie wezmę,
Nie chcę młynarza!
Kieby nie ludzkie otręby,
Wyszczerzałby młynarz zęby,
Nie chcę młynarza!

6. W ogrodzie na wodzie i t. d.
Chceszli krawczykaa?
Nie chcę, nie chcę, nie wezmę,
Nie chcę krawczyka!
Bo krawiec szyje igłą,
A ja se rada igrom,
Nie chcę krawczyka!

7. W ogrodzie na wodzie i t. d.
Chceszli szewczyka?
Nie chcę, nie chcę, nie wezmę,
Nie chcę szewczyka!
Bo u szewca wszystko bydło:
Dwa kopyta, jedno szydło,
Nie chcę szewczyka!

8. W ogrodzie na wodzie i t. d.
Chceszli pisarza?
Toć chcę, toć chcę, toć wezmę,
Toć chcę pisarza!
Bo pisarz pisze listy,
Jest u niego piętak[1] isty,
Toć chcę pisarza!

Źródło: Nadwiślanin, Śpiewnik dla przemysłowców, Gniezno: J. B. Langie, 1895, s. 65–66.

Przypisy[edytuj]

 1. Piętak – drobny pieniądz

Zobacz też[edytuj]