Śpiewnik/W polu lipeńka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Opis Muzyka Tekst
Bruno Liljefors (1860–1939), „Swans in Reeds” (1907).

Muzyka[edytuj]

Autor: nieznany (melodia ludowa)
Aranżacja: Zygmunt Noskowski (1846–1909)


\version "2.20.0"

\header{
title = "W polu lipeńka"
poet = "Słowa: autor nieznany (piosenka ludowa)"
meter = "Opracowanie: Zygmunt Gloger (1845–1910)"
composer = "Muzyka: autor nieznany (melodia ludowa)"
arranger = "Zygmunt Noskowski (1846–1909)"
tagline = ""
}

global = {
\key c \minor
\time 3/8
\tempo 4=75
\set Score.tempoHideNote = ##t
}

\score{

\new Staff \with { midiInstrument = "flute" } {
\new Voice = "mel" {


\autoBeamOff
\relative c'' {
\clef treble
\global
\autoBeamOff

% tu melodia
^\markup { \bold {Moderato.} }
^\markup { \italic {Śpiewnie} } ^\f
  g8 c c16( b)] |
  g8 f4 |
  g8 c c16( b)] |
  g8 f4 | 

  g8 b g |
  es'[ d] b |
  c b4( |
%  b4.) |
  bes4.) | 

  g8 b d |
  f es([ c)] |
  f d b |
  g f4 |
% =========
  g8 b g |
  es' d([ b)] |
  g4. |
  g4 \fermata r8 \bar "|."
} }
}
\addlyrics { \small {
% tu liryka
  W_po -- lu li -- pe -- ńka,
  w_po -- lu zie -- lo -- na
  li -- ste -- czki o -- pu -- ści -- ła.

  Pod nią dzie -- wczy -- na,
  Pod nią je -- dy -- na
  Pa -- rę wia -- nu -- szków wi -- ła.
} }

\layout{}
\midi{}
}

Źródło: Zygmunt Gloger, Pieśni ludu, Zygmunt Noskowski (muz.). Kraków : nakładem autora, 1892. S. 19–20 (pieśń 33).

Tekst[edytuj]

Autor: nieznany (piosenka ludowa)
Oprac. Zygmunt Glogerr (1845–1910)

1. W polu lipeńka, w polu zielona,
Listeczki opuściła.
Pod nią dziewczyna, pod nią jedyna
Parę wianuszków wiła.

2. Oj czego płaczes, moja dziewczyno,
A cóż ci za niedola?
Nie płaczże Kasiu, smutnaś po Jasiu,
Ach będziesz-ci go miała.

3. O mój Jasieńku, o mój jedyny,
Da stałać mi się szkoda,
Uwiłam-ci ja parę wianuszków,
Zabrała mi je woda.

4. Moja dziewczyno, moja jedyna,
Nie kłopocz ty się o nie,
Oj mam ja parę białych łabędzi,
Popłynąć one po nie.

5. Już jeden płynie po rokicinie,
Goni za wiankiem strzałą,
Już drugi płynie, aż się odhynie,
Ale z nadzieją małą.

6. Łabędzie płyną, wianeczki toną,
Bystra je woda garnie,
Moje wianeczki z drobnej ruteczki,
Mam-li was stracić marnie?

7. Łabędzie płyną wianeczki giną,
Bystra je woda niesie.
Nie masz wianeczka, moja dzieweczka,
Już ja cię nie pocieszę.

8. Łabędzie wróćcie, serca nie smućcie,
Wianeczka nie przyniosły,
Tylko rąbeczek – to na czepeczek,
Na twoje złote włosy.

Źródło: Zygmunt Gloger, Pieśni ludu, Zygmunt Noskowski (muz.). Kraków : nakładem autora, 1892. S. 20 (pieśń 33).

Zobacz też[edytuj]