Przejdź do zawartości

Action Script

0% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

ActionScript jest to skryptowy język programowania opracowany przez Macromedia oparty o standard ECMAScript, którego głównym celem jest wsparcie animacji w programie Flash oraz tworzenie Rich internet application w technologii Adobe Flex. ActionScript jest językiem zbliżonym do JavaScriptu, w swojej pierwszym wydaniu. W wersji ActionScript 2.0 - wprowadzonej od Flash MX 2004 - została wprowadzona możliwość programowania obiektowego (OOP - Object oriented programming), która została mocno rozszerzona od wersji 3.0.

Spis treści[edytuj]

Wstęp[edytuj]

ActionScript jest językiem, podobnym do Javy, rozwijanym przez Macromedia na cele programu Flash Animation Studio. Najnowsza wersja ActionScript 3.0 - wypuszczana wraz z Flash CS3, jest zorientowana obiektowo rozwijając szereg dotychczasowych możliwości.

ActionScript jest specjalnym językiem zaprojektowanym do kontroli animacji, dobrym do tworzenia zaawansowanych prezentacji multimedialnych - jak pokazy slajdów, oraz interaktywnych aplikacji - takich jak gry, quizy czy kursy, albo nawet całe strony internetowe. ActionScript jest więc potężnym językiem dajacym spore możliwości, ale i zarazem nie tak trudnym do nauczenia się.

Podstawy[edytuj]

Operatory[edytuj]

Operatory arytmetyczne:
(+) - dodawanie
(-) - odejmowanie
(*) - mnożenie
(/) - dzielenie
(%) - Modulo
(++) - inkrementacja (zwiększenie wartości wyrażenia o 1)
(--) - dekrementacja (zmniejszenie wartości wyrażenia o 1)

Operator przypisania:
(=) - przypisanie

Operatory porównania:
(==) - porównanie
(>) - większy od
(>=) - większy lub równy od
(!=) - różny od
(<) - mniejszy od
(<=) - mniejszy lub równy od

Podstawowe operatory logiczne:
(&&) - operator logiczny "i"
(!) - operator logiczny "zaprzeczenie"
(||) - operator logiczny "lub"

Podstawowe operatory bitowe:
(&) - operator iloczynu bitowego
(|) - operator sumy bitowej
(~) - operator bitowy "zaprzeczenie"
(^) - operator XOR


Powyższe operatory są kompatybilne ze wszystkimi wersjami języka Action Script i stanowią tylko część dostępnych operatorów tego języka. Pełen zbiór jest dostępny na stronie Adobe.

Typy danych[edytuj]

Właściwości obiektów[edytuj]

 • X, Y - współrzędne X, Y obiektu
 • Width, Height - szerokość, wysokość obiektu
 • XScale, YScale - wielkość względna obiektu
 • Visible - atrybut widoczności
 • Rotation - obrót
 • Quality - jakość wyświetlania
 • Name - nazwa obiektu
 • Alpha - przezroczystość

Właściwości pozostałe[edytuj]

 • XMouse, YMouse - położenie kursora myszy
 • CurrentFrame - numer aktualnej ramki / klatki
 • TotalFrames - liczba wszystkich ramek / klatek animacji
 • URL - adres odnośnika
 • Target
 • DropTarget
 • FocusRect
 • FramesLoaded
 • SoundBufTime

Instrukcje warunkowe[edytuj]

 • If, else if, else
 • For
 • For .. In
 • switch

Różnice między Action Scriptem 1.0 i 2.0[edytuj]

Programowanie Obiektowe w Action Scripcie 2.0[edytuj]

 • Obiekty predefiniowane
 1. Obiekt MovieClip
 2. Obiekt Array
 3. Obiekt Math
 4. Obiekt Date
 5. Obiekt Color
 6. Obiekt XML

Kontrola dźwięku w Action Scripcie[edytuj]

Animacje 2D z użyciem Action Scriptu[edytuj]

Przesunięcie obiektu:

onSelfEvent(EnterFrame){
obiekt_name._x += 1
}

Obiekt przesuwa się w prawo o 1px/klatkę
onSelfEvent - może też być onClipEvent, w zależności w czym pracujemy

Przekształcenia 3D w Action Scripcie[edytuj]

 1. Macierz transformacji i podstawy animacji 3D
 2. Podstawowe przekształcenia w 3D


Zobacz też[edytuj]

Wikipedia: