Algebra liniowa/Słowniczek rzeczowy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 • algebra nad ciałem
 • automorfizm
 • baza
  • ortogonalna
  • ortonormalna
 • ciało
 • delta Kroneckera
 • dopełnienie ortogonalne
 • endomorfizm
 • elipsa
 • forma
  • antysymetryczna
  • dodatnio określona
  • kwadratowa
  • liniowa
  • objętości
  • symetryczna
  • wieloliniowa
 • grupa
  • liniowa
  • trywialna
 • hiperbola
 • homomorfizm
  • liniowy
 • iloczyn skalarny
 • iloczyn wektorowy
 • iloczyn tensorowy
 • iloczyn zewnętrzny
 • izomorfizm
 • klatka Jordana
 • komutator
 • koprodukt
 • kwadrat magiczny
 • kwadrat półmagiczny
 • lemat Steinitza
 • liniowa niezależność
 • macierz
  • defektywna
  • diagonalizowalna
  • diagonalna
  • elementarna
  • hermitowska
  • idempotentna
  • jednostkowa
  • Jordana
  • nilpotentna
  • odwracalna
  • ortogonalna
  • osobliwa
  • schodkowa
  • skalarna
  • symetryczna
  • tożsamościowa
  • trójkątna
  • unitarna
  • zerowa
 • otoczka liniowa
 • parabola
 • permutacja
 • pierścień
  • liniowy
 • powłoka liniowa
 • podprzestrzeń
 • postać Jordana
 • problem Strassena
 • przekształcenie dualne
 • przestrzeń
  • dualna
  • dwuliniowa
  • euklidesowa
  • kartezjańska
  • kwadratowa
  • liniowa
  • ortogonalna
  • trywialna
  • unitarna
  • wektorowa
  • własna
 • pseudoskalar
 • pseudowektor
 • ranga macierzy
 • reper
 • rozwinięcie Laplace'a
 • rząd macierzy
 • schodkowanie
 • skalar
 • suma prosta
 • szyfr Hilla
 • tensor
  • Levi-Civity
 • transpozycja macierzy
 • twierdzenie Cauchy'ego
 • twierdzenie Cayleya–Hamiltona
 • twierdzenie Sylvestera
 • uogólniona podprzestrzeń własna
 • uogólniony wektor własny
 • wartość własna
 • wektor
  • własny
 • wymiar przestrzeni wektorowej
 • wyznacznik
 • wzory Cramera
 • znak permutacji

« Dodatek: Historia badań