Aneks/Szereg elektrochemiczny metali

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 

Potencjał
[V]

Li/Li +
-3,01
K/K +
-2,92
Ba/Ba 2+
-2,92
Ca/Ca 2+
-2,84
Na/Na +
-2,71
Mg/Mg 2+
-2,38
Al/Al 3+
-1,66
Mn/Mn 2+
-1,05
Zn/Zn 2+
-0,76
Cr/Cr 3+
-0,71
Fe/Fe 2+
-0,44
Cd/Cd 2+
-0,40
Tl/Tl+
-0,34
Co/Co2+
-0,28
Ni/Ni 2+
-0,22
Sn/Sn 2+
-0,14
Pb/Pb 2+
-0,13
Fe/Fe 3+
-0,04
H2/2H +
0,00
Bi/Bi 3+
+0,20
Sb/Sb 3+
+0,20
Cu/Cu 2+
+0,34
2Hg/Hg22+
+0,798
Ag/Ag +
+0,80
Hg/Hg 2+
+0,87
Pt/Pt 2+
+1,20
Au/Au 3+
+1,42
Au/Au +
+1,68

< Powrót (Aneks)