Przejdź do zawartości

Aneks/Tabela rozpuszczalności wodorotlenków i soli

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
NH4+Na+ K+Mg2+Ca2+Ba2+Cr3+Mn2+Fe2+Fe3+Co2+Ni2+Cu2+Ag+Au3+Zn2+Cd2+Hg2+Al3+Sn2+Pb2+Bi3+
OH-+++-T+-------&--------
F-+++----TT-+T-++-T+T+-+
Cl-+++++++++++++-++++++T+
Br-+++++++++++++-+++T++T+
I-+++++++++&++&-T++-+T--
S2-+++&T+------------&---
SO32-++++--+--&--&T-TT&&T-T
SO42-++++T-+++++++T++++++-+
NO2-+++++++++-+++T&++++T+-
NO3-++++++++++++++++++++++
PO43-+++-------------------
CO32-+++------&--&-----&---
SiO32-+++---&-----&&&--&-&-&
MnO4-+++++++&&+++++&++&+&++
CrO42-++++T---&+--+-&T-T----
CH3COO-+++++++-++++++++++++++

Legenda:

  • + – substancja dobrze rozpuszczalna (rozpuszczalność powyżej 1 g w 100 g wody)
  • T – substancja o niewielkiej rozpuszczalności, strąca się przy odpowiednim stężeniu roztworu (rozpuszczalność 0,1–1 g w 100 g wody)
  • - – substancja praktycznie nierozpuszczalna, strąca się z rozcieńczonych roztworów (rozpuszczalność poniżej 0,1 g w 100 g wody)
  • & – zachodzą skomplikowane reakcje lub substancja nie została otrzymana