Aneks/Właściwości wybranych aminokwasów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Aminokwas hydrofobowy pozytywny negatywny spolaryzowany nasycony mały bardzo mały aromatyczny alifatyczny van der Waals volume
Ala X - - - - X X - - 67
Cys X - - - - X - - - 86
Asp - - X X X X - - - 91
Glu - - X X X - - - - 109
Phe X - - - - - - X - 135
Gly X - - - - X X - - 48
His X X - X X - - X - 118
Lys - X - X X - - - - 135
Ile X - - - - - - - X 124
Leu X - - - - - - - X 124
Met X - - - - - - - - 124
Asn - - - X - X - - - 96
Pro - - - - - X - - - 90
Gln - - - X - - - - - 114
Arg - X - X X - - - - 148
Ser - - - X - X X - - 73
Thr X - - X - X - - - 93
Val X - - - - X - - X 105
Trp X - - X - - - X - 163
Tyr X - - X - - - X - 141


< Powrót (Aneks)