Przejdź do zawartości

Angielski/Czasy/Future continuous in the past

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Z czasu Future continuous in the past korzystamy, gdy:

  • chcemy powiedzieć, że jakaś czynność w przeszłości miała trwać przez jakiś czas w przyszłości, (np. You were sure that You would be learning hard the following week. – Byłeś pewien, że w następnym tygodniu będziesz się ciężko uczyć).
  • w mowie zależnej, gdzie zastępuje czas Future Continuous, (np. She told us that he would be flying to Los Angeles at two p.m. – Powiedziała nam, że o drugiej po południu będzie leciał do Los Angeles).

Jak również w II okresie warunkowym lub mieszanym (np. If I had a car I would be going to my friend now. – Gdybym miał samochód, jechałbym teraz do mojego przyjaciela).

Budowa zdania[edytuj]

Zdanie twierdzące w czasie Future Continuous in the Past nie łatwo dobrze skonstruować. Składnia:

Podmiot + would (should) + be + czasownik z końcówką „ing” + reszta zdania

Aby utworzyć przeczenie, słowo not stawiamy po would. W mowie potocznej można zastosować skrót (wouldn't). Aby utworzyć w pytanie, stosujemy inwersję, czyli zamieniamy miejsce would, by te było przed podmiotem.