Angielski/Urodziny

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wprowadzenie[edytuj]

Na tej lekcji poznasz:

 • słownictwo związane z urodzinami,
 • stosowanie strony biernej,
 • jak rozmawiać przez telefon.

Vocabulary[edytuj]

 • adult – dorosły
 • atmosphere – nastrój
 • birthday – urodziny
 • birthday cake – tort urodzinowy
 • to celebrate – obchodzić
 • to come true – spełniać się
 • dream – marzenie
 • drunk – pijany
 • favourite – ulubiony
 • guest – gość
 • happiness – szczęście
 • hospitable – gościnny
 • invitation – zaproszenie
 • name-day – imieniny
 • present – prezent
 • to realize – zrealizować
 • whole – cały
 • to wish – życzyć

Phrases[edytuj]

 • Happy birthday! – Wszystkiego najlepszego!
 • Hold on (a while) – Zaczekaj chwilę
 • Hang on (a while) – Zaczekaj chwilę
 • One, momeny, please. – Proszę chwilę poczekać (w sytuacjach oficjalnych)
 • Can I take a message? – Czy mogę zostawić wiadomość?
 • Would you like to leave a message? – Czy chciałby pan/chciałaby pani zostawić wiadomość?

Grammar[edytuj]

Talking on the phone[edytuj]

Podnosząc słuchawkę w sytuacjach nieformalnych, gdy ktoś dzwoni do nas, zazwyczaj mówimy zwykłe Hallo!. W sytuacjach formalnych podajemy swoje nazwisko lub nazwę instytucji (np. Hallo, Jan Nowak speaking czy też Hallo, PKO Bank).

Pytając o osobę, używamy zwrotu: Is X there, please (Czy jest X, dosł. Jest tutaj X, proszę). Nigdy nie stosuje się w tej sytuacji formy Is there?.

Jeśli podejrzewamy, że osoba, z którą rozmawiamy, jest tą właściwą, pytamy: Is that X? (Czy to X?) lub w sytuacjach formalnych Can I speak to X, please?.

Swoje imię i nazwisko podaje się na końcu zdania.

Strona bierna[edytuj]

Stronę bierną w języku angielskim tworzymy poprzez dodanie do operatora to be (w odmienionej dla każdego czasu formie) trzeciej formy czasownika (Past Participle). W czasach Continuous po operatorze to be dodajemy being wyrażający dłuższy czas trwania czynności. W czasie Present Perfect Simple dodajemy formę been. W czasie Future Simple dodajemy formę be. Strona bierna nie występuje dla czasów Present i Past Perfect Continuous.
Przeczenie otrzymujemy, dodając do operatora not. Uwaga! Słowa not używamy przed to, np. słynne To be or not to be.
Wygląda to następująco:

Czas Forma czasownika "to be" Past Participle Przykład
Present Simple is/are (+ not) past participle Many people are questioned by the police.
Present Continuous is/are (+ not) + being Johns isn't (is + not) being questioned by the police.
Past Simple was/were (+ not) She was questioned by the police.
Past Continuous was/were (+ not) + being They were being questioned by the police.
Present Perfect Simple have/has + been I haven't (have + not) been questioned by the police.
Future Simple will (+ not) + be Sam will be questioned by the police.
Bezokolicznik need + to be
must + be
You need to be questioned by the police.
They must be questioned by the police.
Czasownik z końcówką "ing" being I hate being questioned by the police.

Pytania tworzymy poprzez inwersję (zamianę w kolejności podmiotu i orzeczenia), np.: Are many people questioned by the police?

By, of, with
• W stronie biernej możemy powiedzieć, kto lub co wykonywał(o) czynność, używając spójnika by.
np.: The car was used by my mother.
• Gdy chcemy powiedzieć o materiale albo substancji, z jakiej coś jest wykonane, używamy spójnika of.
np.: This trousers are made of jeans.
• Gdy mówimy o składnikach lub narzędziach użytych do czegoś, używamy with.
np.: This bread is made with added sunflower seeds.
The artist carved the sculpture with a penknife.

Użycie
• Kiedy obiekt czynności jest ważniejszy niż jej wykonawca
np.: All the e-mails have been deleted.
• Kiedy wykonawca czynności (podmiot) jest oczywisty, znany wszystkim
np.: The president was elected for a second term. (Wszyscy wiemy, że prezydenta wybierają obywatele głosujący.)
• Kiedy nie wiemy, kto dokładnie wykonał daną czynność
np.: Jenny was mugged twice last year.
• Jeśli wyrażamy się bardziej formalnie (np.: w listach, gazetach, reportażach, itp.)
np.: Three people were arrested yesterday.
• Kiedy wykonawca chce się "ukryć" często stosowane w polityce
np.: This money are lost (zamiast: we lost this money).
• Kiedy wyrażamy zakaz, który dotyczy każdego (prawo)
np.: Parking here is forbidden.

Exercises[edytuj]

 • Wymień 20 rzeczy, które można dać w prezencie na urodziny.
 • Opisz swoje ostatnie urodziny.