Angielski/Pisownia i wymowa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wprowadzenie[edytuj]

Na tej lekcji:

  • poznasz angielski alfabet,
  • poznasz zasady wymowy w języku angielskim,
  • zapoznasz się ze słowami, które brzmią tak samo.

Alfabet – czytanie i wymowa[edytuj]

Angielski alfabet
Litera Wartość fonetyczna (IPA) Uproszczona
fonetyka polska
A [eɪ] ej
B [biː] bi
C [siː] si
D [diː] di
E [iː] i
F [ɛf] eff
G [iː] dżi
H [eɪ] ejcz
I [aɪ] aj
J [eɪ] dżej
K [keɪ] kej
L [ɛl] el
M [ɛm] em
N [ɛn] en
O [əʊ]
P [piː] pi
Q [kjuː] kju
R [ɑː] ar
S [ɛs] ess
T [tiː] ti
U [juː] ju
V [viː] wi
W [ˈdʌb(ə)l juː] dablju
X [ɛks] eks
Y [waɪ] łaj
Z [zɛd] (UK) / [ziː] (US) zed (UK) / zi (US)

Wymowa[edytuj]

Podstawy wymowy głosek:

c wymawia się jak „k”, czasem jak „s”
e na końcu wyrazu zwykle nie jest wymawiane
ee wymawiane jako „i”, np. w „need”, „feed”, „weed”
k na początku wyrazu nie wymawia się, jeśli drugą literą jest n, np. w „knot”, „knight”
h niewymawiane w niektórych słowach, np. w „honour”, „honest”, „hour”
ch wymawia się jak "sz", "cz" lub "k"[1]
sh, wymawia się jako „sz”, „cz”
th bezdźwięczne – jak „f” z językiem lekko wysuniętym przed górne zęby i dotykającym ich
th dźwięczne – jak „w” z językiem lekko wysuniętym przed górne zęby i dotykającym ich
oo wymawia się jako „u”, np. „book”, „hook”, „wood”, (albo rzadziej jako „a”: flood – powódź i blood – krew)
r w języku angielskim, jeśli nie występuje na początku słowa, jest słabe, a często nie jest wcale wymawiane
v czyta się jak „w”, np. w „van”, „vitamins”, „vacancies”
w tak jak polskie „ł”, np. w „war”, „widow”, „wind”

Inne znaki występujące w wymowie:

: po samogłosce oznacza, że głoskę należy wymówić dłużej

Niektóre trudne słowa[edytuj]

Słowa podobnie brzmiące, ale o innym znaczeniu
1 słowo ang wymowa polskie znaczenie 2 słowo ang wymowa polskie znaczenie
peace Audio (US)* pokój piss wymowa sikać
leave Audio (US)* wyjeżdzać live Audio (US)* żyć
pitch Audio (US)* boisko peach Audio (US)* brzoskwinia
I Audio (US)* ja eye Audio (US)* oko
bad Audio (US)* zły bat Audio (US)* pałka
got Audio (US)* forma przeszła od get (dostać) god Audio (US)* bóg
meet Audio (US)* spotkać meat Audio (US)* mięso
whole Audio (US)* całość hole Audio (US)* dziura
whether Audio (US)* czy weather Audio (US)* pogoda
  1. artykuł pt: "Trudna wymowa ch w angielskim!" dostęp 11.06.2016: http://angielskawymowa.pl/blog/2016/06/11/wymowa-ch-w-angielskim/