Angielski/Podstawy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Introduction - Wprowadzenie[edytuj]

Na tej lekcji:

  • poznasz podstawowe zwroty,
  • nauczysz się odmieniać czasownik to be – być,
  • poznasz zaimki osobowe, dzierżawcze,
  • nauczysz się tworzyć pytania i przeczenia.

Aby przyzwyczajać ciebie do poznawania języka, podajemy słówka, które będziemy stosować na lekcjach:

grammar gramatyka
vocabulary słownictwo
reading czytanie
speaking mówienie
exercises ćwiczenia
revision powtórka

Vocabulary - Słownictwo[edytuj]

Podstawowe zwroty[edytuj]

Gdy zaczynamy się uczyć języka obcego, koniecznie trzeba znać podstawowe zwroty, które pomogą nam w nawiązaniu kontaktu. Oto lista:

zwrot tłumaczenie wymowa
Hello Cześć
Good morning Dzień dobry (do godziny 12:00)
Good afternoon Dzień dobry (od godziny 12:00 do godziny 18:00)
Good evening Dobry wieczór
Good bye Do widzenia
Welcome Witam
I am / I'm (Ja) jestem
My name is... Nazywam się...
Bye lub bye-bye czyli nieoficjalne do widzenia
See you (later, soon) do znajomego, którego może niedługo zobaczymy

Zwroty grzecznościowe[edytuj]

zwrot tłumaczenie wymowa
Thank you Dziękuję
Thanks Dzięki
Please Proszę
Excuse me Przepraszam (gdy chcemy na siebie zwrócić uwagę)
I am sorry / I'm sorry Przepraszam (gdy przyznajemy się do jakiegoś błędu)

Inne[edytuj]

Oprócz tych powyżej warto zapoznać się z dwoma innymi wyrażeniami:

  • Nice to meet you. – Miło cię poznać.
  • Pleased to meet you – Miło cię poznać

W celu zadania pytania o wiek mówimy How old are you? . Tłumaczymy to jako Ile masz lat?, jednakże dosłowne tłumaczenie brzmi Jak jesteś stary?. Odpowiadamy I am (tu podajemy wiek) years old., czyli Jestem (wiek) tyle lat stary. O liczebnikach powiemy na kolejnej lekcji.

heart

Powyższe pytanie o wiek oraz odpowiedź musimy znać na pamięć (w Anglii powiedziałoby się by heart, czyli przez serce).

foreigner

Za granicą przyda się wyrażenie I am foreigner / I'm foreigner, czyli jestem cudzoziemcem.

Grammar - Gramatyka[edytuj]

Zaimki osobowe i dzierżawcze[edytuj]

zaimki osobowe
zaimek wymowa tłumaczenie
I ja (zawsze piszemy wielką literą)
you ty
he on
she ona
it ono
we my
you wy
they oni
zaimki dzierżawcze
zaimek tłumaczenie
my mój/moja/moje
your twój/twoja/twoje
his jego (jeśli chodzi o człowieka)
her jej
its jego (jeśli chodzi o zwierzę)
our nasze
your wasze
their ich

Jak widzimy, you znaczy ty, wy, a I to po prostu ja.

Possessive pronoun my, mine, your, her, his[edytuj]

Possessive pronoun to zaimki dzierżawcze. Służą do określania, co jest czyje.

My/mine... Mój, moja, moje...
Your... Twój, twoja, twoje...
Her... Jej...
His... Jego...

W języku angielskim występują dwie formy zaimka "mój". Są to: my oraz mine. Różnica polega na używaniu tych form we właściwej części zdania. My< stosujemy na początku i w środku zdania, a mine na końcu, np.:
This is my hat. – To jest moja czapka.
This hat is mine. – Ta czapka jest moja.

Examples (przykłady):
My dog.
Your cat.
Her pen.
His book.

rzeczownik tłumaczenie wymowa
a boy chłopiec
a girl dziewczynka
a dog pies
a cat kot
a pen pióro
a book książka
a house dom
a car samochód

To be[edytuj]

Odmiana czasownika to be (być)

Forma oznajmująca[edytuj]

I am... I'm... Ja jestem...
You are... You're... Ty jesteś...

She is...
He is...
It is...

She's...
He's...
It's...

Ona jest...
On jest...
Ono jest...

We are... We're... My jesteśmy...
You are... You're... Wy jesteście...
They are... They're... Oni (one) są...

Forma pytająca[edytuj]

Am I...? Czy ja jestem...?
Are you...? Czy ty jesteś...?

Is she...?
Is he...?
Is it...?

Czy ona jest...?
Czy on jest...?
Czy ono jest...?

Are we...? Czy my jesteśmy...?
Are you...? Czy wy jesteście...?
Are they...? Czy oni (one) są...?

Forma przecząca[edytuj]

I am not... I'm not... Ja nie jestem...
You are not... You aren't... /You're not... Ty nie jesteś...

She is not...
He is not...
It is not...

She isn't.../She's not...
He isn't.../He's not...
It isn't.../It's not...

Ona nie jest...
On nie jest...
Ono nie jest...

We are not... We aren't.../We're not... My nie jesteśmy...
You are not... You aren't.../You're not... Wy nie jesteście ...
They are not... They aren't.../They're not... Oni (One) nie są...

Pytania i przeczenia[edytuj]

Zadawanie pytań i przeczeń jest łatwe. Pytania tworzy się poprzez inwersję, czyli odwrócenie czasownika z osobą (czasownik + osoba + reszta + znak zapytania). Przeczenie się tworzy poprzez dodanie słówka not (osoba + czasownik + not + reszta).

Przedstaw się – Introduce yourself[edytuj]

zwrot tłumaczenie wymowa wymowa uproszczona
What's your name? Jak masz na imię? [łots jor nejm]
My name is Peter. Mam na imię Piotr. [maj nejm iz pijter]
Where are you from? Skąd pochodzisz? [łer ar ju from]
I am from Poland. Pochodzę z Polski. [ai em from połlend]

Spróbuj! Wstaw swoje imię w luki i przeczytaj tekst:

What's your name?
My name is ..... .

A teraz powtórz ćwiczenie kilka razy i odpowiedz z pamięci na pytanie:

What's your name?