Przejdź do zawartości

Aptosid - czyli Debian sid krok po kroku dla każdego/Instalacja systemu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Pobieranie[edytuj]

Pierwszą czynność jaką trzeba wykonać to pobrać obrazu systemu ze strony:
http://aptosid.com/index.php?module=Content&func=view&pid=2
Ponieważ instalacja będzie przeprowadzona na wiekowym już laptopie Compaq Evo N620c procesor Pentium M 1,3 GHz,
1,5 GB RAM, 40 GB dysku twardego, karta graficzna ATI Radeon 7500 więc wybór padł na XFCE.
Zalecam użycie menadżera pobierania typu FlashGet, GetRight lub przeglądarki Firefox z wtyczką DownThemAll!
Wersja systemu zastosowana do celów tej książki to sidux 2009-04 "Μόρος"

Nagrywanie[edytuj]

Większość programów do nagrywania płyt CD/DVD posiada opcję Nagranie obrazu/iso image write/burn.
I właśnie tej opcji trzeba użyć.
Nagranie powinno zostać przeprowadzone z najmniejszą możliwą prędkością w celu uniknięcia błędów
podczas nagrywania.


Uwaga![edytuj]

W sytuacji gdy posiadasz tylko jedną partycję na dysku twardym z zainstalowanym systemem Windows, musisz:

 1. Przeprowadzić czyszczenie dysku w celu usunięcia jak największej liczby niepotrzebnych plików
 2. Wykonać defragmentację dysku
 3. Zrobić Back-up systemu na dysk zewnętrzny, sieciowy lub wypalić na płyty DVD


Uruchomienie systemu sidux live CD[edytuj]

 1. Wkładamy płytkę do napędu optycznego
 2. Podczas startu komputera klawiszem F2 lub F10 wchodzimy do Bios:
  1. Przechodzimy do opcji Boot - wybieramy Boot from optical drive jako pierwszą opcję startowa
  2. Save changes - zapisujemy zmiany
  3. F10 - potwierdzamy i uruchamiamy live CD
 3. Po uruchomieniu Bootloader z menu opcji startowych, klawiszem F2 wchodzimy w języki i wybieramy: polski
 4. Następnie Enter i system zostanie załadowany


Konfigurowanie sieci[edytuj]

 1. W przypadku połączenia kablowego Ethernet nie trzeba nic robić - sieć działa po uruchomieniu
 2. Połączenie bezprzewodowe WiFi: Rozdział Instalacja 9.Ceni

Instalacja[edytuj]

Jakiekolwiek zmiany partycji na dysku mogą spowodować uszkodzenia systemu plików
- robisz to na własne ryzyko!
Podział na partycje jest przykładowy, może być różny w zależności od istniejących już partycji.

1. Uruchomienie instalatora[edytuj]

Z pulpitu wybieramy: sidux-installer -> Dalej


2. Partycjonowanie standardowe[edytuj]

Uruchom menadżera partycji dla: /dev/sda - Gparted -> Wykonaj

2.1. Partycja /dev/sda1 z systemem plików ntfs zawiera system Windows (C:)


2.2. Partycja /dev/sda5 z systemem plików ntfs (D:) - usuwamy ją
2.3. Tworzymy nowa partycje na obszarze nieprzydzielonym jako "Partycje rozszerzona" (Extended).
2.4. Tworzymy nową partycję na obszarze nieprzydzielonym z systemem plików ext4
o rozmiarze 100 MB (sda5)-> Dodaj


2.5. Tworzymy nową partycję na obszarze nieprzydzielonym z systemem plików ext4
o rozmiarze 10000 MB (sda6) -> Dodaj


2.6. Tworzymy nową partycję na obszarze nieprzydzielonym z systemem plików linux-swap
o rozmiarze 500 MB (sda7) -> Dodaj


a. W przypadku pamięci RAM do 1 Gb partycja wymiany powinna być dwukrotnie większa niż pamięć RAM
b. W przypadku pamięci RAM powyżej 1 Gb partycja wymiany może być identyczna lub mniejsza niż pamięć RAM
2.7. Tworzymy nową partycję na obszarze nieprzydzielonym z systemem plików ext4 wykorzystując
pozostałą przestrzeń (sda8)-> Dodaj


2.8. Zmiany nie zostały jeszcze wykonane - możesz jeszcze zrezygnować ;)


2.9. Klikamy na zielony ptaszek -> Zastosuj - Czy na pewno? -> Zastosuj2.10. Zamykamy Gparted i wracamy do okna instalacji - nowo utworzone partycje są już widoczne.


3. Partycjonowanie jedynej dostępnej partycji z zainstalowanym na niej systemem Windows[edytuj]

Uruchom menadżera partycji dla: /dev/sda - Gparted -> Wykonaj
3.1. W przypadku systemu Windows XP zwykle jest to partycja /dev/sda1 lub /dev/hda1
3.2. Jeśli chodzi o system Windows Vista - nie miałem z nim styczności; najważniejsze co trzeba zrobić
to wykryć na której partycji system ten jest zainstalowany (jeśli widać tylko partycję "C"
z poziomu systemu Windows)
3.3. W przypadku systemu Windows 7 (na moim drugim laptopie) jest to partycja /dev/sda3
3.4. Nie usuwamy partycji !!! Zmieniamy jej rozmiar na około dwukrotnie większą niż Windows zajmuje w chwili obecnej
3.5. Na dostępnej części uwolnionego dysku tworzymy najpierw partycje rozszerzona a następnie cztery partycje
identycznie jak w partycjonowaniu standardowym
3.6. Klikamy na zielony ptaszek -> Zastosuj - Czy na pewno? -> Zastosuj
3.7. Po wykonaniu zmiany na partycji systemowej przerywamy instalację
3.8. Uruchamiamy system Windows i czekamy aż system plików zostanie sprawdzony i Windows włączy się normalnie
3.9. Jeżeli wszystko odbyło się bez problemów, uruchamiamy ponownie sidux live CD i wracamy do instalacji

4. Ustawienie partycji[edytuj]

Ustawiamy partycje (przypominam, że to tylko przykład):


4.1. Główną (root): /dev/sda6 jako "/"
4.2. Boot: /dev/sda5 jako "/boot"
4.3. Domową: /dev/sda8 jako "/home" -> Dalej

5. Menadżer uruchamiania GRUB[edytuj]

Miejsce: mbr (główny sektor dysku)


Strefa czasowa: Warsaw - jeśli inna - Preferencje -> wybieramy swoją strefę
oraz miasto-> OK

6. Użytkownik[edytuj]

Wpisujemy hasło administratora (root), nazwę i hasło użytkownika -> Dalej


7. Sieć[edytuj]

Nazwa hosta: siduxbox lub podajemy swoją nazwę -> Dalej


8. Firmware[edytuj]

Instalator wykrył wymagane sterowniki niedostępne na płycie instalacyjnej


8.1. Jednym z nich jest sterownik urządzenia sieciowego Wifi bez którego nie nawiążę połączenia


8.2. Przy pomocy innego komputera pobieramy pakiet zd1211-firmware ze strony: http://packages.debian.org/sid/all/zd1211-firmware/download
8.3. Kopiujemy na płytkę CD/DVD lub pamięć przenośną i podłączmy do naszego komputera
8.4. Kopiujemy plik do katalogu domowego i odmontowujemy pamięć/wysuwamy płytę
8.5. Otwieramy Terminal: Menu-> Akcesoria-> Terminal użytkownika root (w trybie live hasło root nie jest ustawione)
8.6. Komendą "ls" sprawdzamy zawartość katalogu domowego, pakiet zd1211-firmware powinien się pokazać
8.7. Instalujemy pakiet:
dpkg -i zd1211-firmware_wersja.deb
modprobe -r zd1211rw modprobe zd1211rw


9. Ceni[edytuj]

Otwieramy menadżera sieci Ceni: Menu-> Sieć-> Ceni
9.1. Wybieramy Hardware interface: wlan0


9.2. Następnie: Scan


i z listy dostępnych sieci wybieramy swoją


9.3. W oknie Preshared Key wpisujemy hasło do naszej sieci Wifi i klikamy Accept


9.4. W opcji network settings for wlan0 zostawiamy method: dhcp jeśli nasz router przydziela
adresy IP automatycznie -> Accept
9.5. Wychodzimy z Ceni


10. Firmware non-free[edytuj]

Wracamy do instalatora - ciągle brakuje sterownika tg3
10.1. W opcji Installable driver found. Installation add non-free sources (zostaną dodane repozytoria non-free)->
dajemy Wykonaj
10.2. Przechodzimy ponownie do Terminala i instalujemy brakujący pakiet:


apt-get install firmware-linux-nonfree
modprobe -r tg3
modprobe tg3
10.3. Zamykamy Terminal

11. Powrót do instalacji[edytuj]

Wracamy ponownie do instalatora :-) i dajemy Dalej -> Zapisz konfigurację & Dalej


11.1. umount all partitions? (odmontować wszystkie partycje?) -> Tak
11.2. Klikamy: Begin Instalation aby rozpocząć instalację


11.3. Po około 5-10 minutach sidux jest zainstalowany11.4. Zamykamy system live, wyciągamy płytę i uruchamiamy komputer z dysku twardego.


Dalej Czynności poinstalacyjne
Powrót do strony głównej Sidux - czyli Debian sid krok po kroku dla każdego