Przejdź do zawartości

Aptosid - czyli Debian sid krok po kroku dla każdego/Programy użytkowe/VirtualBox

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
VirtualBox (obecnie Oracle xVM VirtualBox) jest wirtualną maszyną, która tworzy środowisko
uruchomieniowe dla innych programów i systemów operacyjnych pracujących w odizolowanym środowisku.
Obsługuje systemy operacyjne: Windows, Linux 2.x, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, OS/2.
Obecnie dostępna jest wersja o otwartym kodzie źródłowym jak również własnościowa.


VirtualBox-OSE[edytuj]

W repozytoriach Debian-a dostępna jest wesrja OSE (Open Source Edition) o otwartym kodzie źródłowym.
1. Instalacja:
apt-get install virtualbox-ose virtualbox-ose-source virtualbox-ose-qt virtualbox-ose-dkms dkms
2. Uruchomienie: Menu-> System-> VirtualBox OSE


VirtualBox[edytuj]

Wersja własnościowa dostępna jest na stronie producenta: http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
w postaci paczek binarnych i posiada kilka funkcji więcej niż wersja OSE.
Pobieramy paczkę dla najwyższej wersji systemu Debian; w tym przypadku Lenny.
1. Jeżeli zainstalowałeś wcześniej wersję OSE to ją odinstaluj, następnie:
dpkg -i virtualbox_wersja_Debian_lenny.deb
2. Uruchomienie: Menu-> System-> Oracle VM VirtualBox.
3. Musimy zaakceptować umowę licencyjną.
Jedynym mankamentem tej wersji w systemie sidux jest częste uaktualnianie jądra systemu,
dla nowej wersji jądra trzeba przekompilować moduł vboxdrv (w Terminalu jako root):
/etc/init.d/vboxdrv setup


System "gość"[edytuj]

VirtualBox jest gotowy do pracy, możemy przejść do instalacji systemu gościa lub uruchomienia LiveCD.
1. Tworzymy maszynę wirtualną klikając: Nowa.
2. Otworzy się asystent: Dalej.
3. W następnym kroku nadajemy nazwę nowej maszyny, wybieramy rodzaj systemu operacyjnego i jego wersję.
4. Suwakiem ustawiamy ilość pamięci RAM jaką możemy przeznaczyć dla systemu gościa.
5. Tworzymy nowy dysk startowy (możemy użyć istniejącego jeśli już taki mamy) kończąc pierwszy krok.


6. Następnie musimy ustalić czy obraz wirtualnego dysku będzie:
a. Dynamicznie rozszerzany - zajmie tylko tyle miejsca na dysku fizycznym ile zostanie użyte
przez zainstalowany system gościa.
b. O stałym rozmiarze - zajmie tyle miejsca na dysku fizycznym ile zadeklarujemy w następnym kroku,
niezależnie od tego ile rzeczywiście będzie użyte przez system gościa.
7. Ustalamy wielkość dysku wirtualnego, ewentualnie możemy zmienić jego lokalizację
( standardowa lokalizacja jest tworzona w katalogu: /home/nazwa_użytkownika/.VirtualBox/HardDisks/ )
8. Kończymy tworzenie klawiszem Zakończ.
9. Wchodzimy w Ustawienia-> Nośniki
a. W opcji Kontroler IDE zaznaczamy Brak w środkowym oknie.
b. Po lewej stronie Atrybuty-> Płyta CD/DVD wybieramy Napęd gospodarza jeśli uruchamiamy z płyty
lub otwieramy Menadżera i wskazujemy obraz "iso" systemu z dysku lokalnego.
10. Następnie przechodzimy do -> Współdzielone katalogi i dodajemy katalog lub partycję, do której chcemy
mieć dostęp z poziomu systemu gościa.
11. Ostatni krok to uruchomienie systemu gościa.VirtualBox zgodnie z informacją producenta poradził sobie bez problemu z niżej wymienionymi systemami,
nawet na moim starym laptopie:


Guest Additions[edytuj]

Pakiet Guest Additions instalujemy opcjonalnie, wprowadza on jednak kilka usprawnień, np.:
integrację myszy systemu gospodarza i gościa, współdzielenie plików, dostęp do urządzeń USB
(USB dostępne tylko w wersji własnościowej).
Pakiet musi być zainstalowany dla systemu gospodarza i gościa.
1. W wersji OSE musimy doinstalować pakiety Guest Additions (gospodarza):
apt-get install virtualbox-guest-additions virtualbox-ose-guest-dkms virtualbox-ose-guest-source
2. W wersji własnościowej nie musimy nic doinstalowywać, instalator dostarcza ten pakiet.
Po instalacji w systemie gospodarza musimy zainstalować go w systemie gościa.


Linux jako system gość[edytuj]

Jako przykład posłuży zainstalowany jako gość Linux Mint 8 Helena: http://linuxmint.pl/
1. W oknie otwartej maszyny wirtualnej z zakładki Urządzenia wybieramy: Zainstaluj dodatki
(Guest Additions) - czynność ta zamontuje obraz "iso" pakietu w systemie gościa jako płytę CD.
2. Przechodzimy do systemu gościa, wchodzimy w Terminalu do napędu CD i jako root instalujemy:
cd /media/cdrom0
su lub sudo
./autorun.sh


3. Aby zmiany zostały uaktywnione restartujemy system gościa.

Foldery współdzielone[edytuj]

Dostęp do folderów współdzielonych w systemie gościa Linux Mint uzyskamy wykonując czynności:
1. Musimy dodać grupę "vboxusers" dla użytkownika systemu gościa:
a. Wchodzimy do: Menu-> Administracja-> Użytkownicy i grupy.
b. Ikoną klucza odblokowujemy dostęp do ustawień podając swoje hasło.
c. Następnie: Zarządzaj grupami-> Dodaj grupę: "vboxusers" -> OK.
d. Aby zmiany były zapisane musimy wylogować i zalogować się ponownie (nie trzeba restartować systemu).
2. Tworzymy folder do zamontowania plików, np. "vb" w katalogu domowym, poleceniem:
mkdir /home/nazwa_użytkownika/vb
a. lub za pomocą menadżera plików Nautilus.
3. Następnie wydajemy polecenie montowania w Terminalu jako root:
mount -t vboxsf nazwa_folderu_współdzielonego /home/nazwa_użytkownika_systemu_gościa/vb
gdzie nazwą folderu współdzielonego jest nazwa folderu zapisana podczas wyboru plików
współdzielonych-> Podrozdział Guest Additions pkt.2
4. Aby wejść do katalogu współdzielonego masz dwie możliwości:
a. Otwieramy katalog domowy menadżerem plików Nautilus - katalog "vb" jest zablokowany,
więc z menu kontekstowego myszy wybieramy: Open as root.


b. Druga możliwość - uruchamiamy w Terminalu menadżera plików Midnight Commander jako root:
su
mc
i wchodzimy do katalogu:
/home/nazwa_użytkownika/vb
5. Jeśli chcemy zamontować folder współdzielony na stałe dodajemy linię do pliku /etc/fstab jako root:
nazwa_folderu_współdzielonego  /home/użytkownik_systemu_gościa/vb   vboxsf   defaults,auto  0  1

Windows XP jako system gość[edytuj]

Po zainstalowaniu systemu Windows XP jako gościa uruchamiamy go normalnie i instalujemy Guest Additions.
1. Montujemy obraz "iso" pakietu Guest Additions identycznie jak poprzednio.
2. System Windows powinien wykryć płytę i uruchomić instalator automatycznie.
3. Musimy wyrazić zgodę na umowę licencyjną-> I Agree.
4. Oraz zainstalować program


i uruchomić system gościa ponownie.

Foldery współdzielone[edytuj]

Aby w systemie gościa Windows uzyskać dostęp do folderów współdzielonych z systemem
gospodarza, trzeba:
1. Z menu Start-> Uruchom: uruchomić program "explorer"
2. Następnie z lewego panelu wybrać: Moje miejsca sieciowe-> Cała sieć-> VirtualBox Shared Folders->
-> \\VBOXSVR\nazwa_użytkownika - explorer powinien wyświetlić wszystkie udostępnione pliki i foldery.


Oficjalna strona projektu: http://www.virtualbox.org/
Na Wikipedia-pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/VirtualBox
Oracle VirtualBox User Manual: http://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html
O maszynie wirtualnej na Wikipedia-pl: http://pl.wikipedia.org/wiki/Maszyna_wirtualna