Asembler x86/Pierwszy program

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

W tym rozdziale przeanalizujemy prosty program w języku asemblera w celu nabycia podstawowej orientacji w kodzie asemblera.
Niektóre asemblery są dostępne zarówno pod systemem GNU/Linux jak i Windows, zatem w takim przpadku będą odpowiednio dwa kody źródłowe. Aby kontynuować wybierz odpowiedni asembler: