Przejdź do zawartości

Atlas flory Polski/Kosaćcowate

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Kosaćcowate (Iridaceae)

Szafran (Crocus)

[edytuj]

Szafran spiski, krokus spiski (Crocus scepusiensis (Rehmann & Woł.) Borbás)

[edytuj]


Szafran wiosenny, krokus wiosenny (Crocus vernus (L.) Hill)

[edytuj]


Mieczyk (Gladiolus)

[edytuj]

Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus L.)

[edytuj]


Mieczyk błotny (Gladiolus palustris Gaud.)

[edytuj]


Kosaciec (Iris)

[edytuj]

Kosaciec bezlistny (Iris aphylla L.)

[edytuj]


Kosaciec trawolistny (Iris graminea L.)

[edytuj]


Kosaciec żółty (Iris pseudacorus L.)

[edytuj]


Kosaciec syberyjski (Iris sibirica L.)

[edytuj]


Miecznica (Sisyrinchium)

[edytuj]

Miecznica wąskolistna (Sisyrinchium bermudiana L.)

[edytuj]