Przejdź do zawartości

Atlas flory Polski/Oliwkowate

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Oliwkowate (Oleaceae)
Spis treści

Jesion (Fraxinus)

[edytuj]

Jesion wąskolistny (Fraxinus angustifolia Vahl)

[edytuj]


Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)

[edytuj]


Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica Marsh.)

[edytuj]


Ligustr (Ligustrum)

[edytuj]

Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare L.)

[edytuj]


Lilak (Syringa)

[edytuj]

Lilak pospolity (Syringa vulgaris L.)

[edytuj]