AutoIt/Ćwiczenia dla początkujących

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Ćwiczenia dla początkujących[edytuj]

1. Napisać funkcje obliczające:

- cotangens kąta

- średnią arytmetyczną i geometryczną dwóch argumentów

- mniejszą z dwóch liczb

- większą z dwóch liczb

Funkcji użyć w prostym skrypcie demonstracyjnym.


2. W oparciu o bitowe funkcje logiczne, napisać funkcję zmieniającą wyrażenie na string liczby dwójkowej (funkcja Bin dwójkowy odpowiednik funkcji Hex). Funkcja powinna mieć możliwość określenia długości stringu, jeżeli parametr pominiemy długość domyślna 32 bity. Jeżeli zadana długość mniejsza od wymaganej, to obcinane znaki z lewej strony.


3. Napisać funkcję zamieniającą string liczby dwójkowej na liczbę dziesiętną (odpowiednik funkcji Dec).


Przykładowe rozwiązania: AutoIt/Ćwiczenia dla początkujących - przykładowe rozwiązania