AutoIt/Dyrektywy i funkcje konfiguracyjne interpretera

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

W AutoIt podobnie jak w wielu innych językach programowania, można wpływać na działania translatora i jego sposób interpretacji kodu źródłowego. Służą do tego dyrektywy translatora i funkcje konfiguracyjne.