AutoIt/SciTE

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Edytor SciTE[edytuj]

Za WIKI:

SciTE - wieloplatformowy (FreeBSD, Linux, Windows), darmowy, wielopanelowy edytor tekstu oparty na komponencie Scintilla.

Oprócz typowych właściwości edytora tekstu SciTE pozwala również na:

- edytowalne kolorowanie składni dla różnych języków

- formatowanie kodu źródłowego

- uzupełnianie (podpowiedzi) składni języków w oparciu o konfigurowalne pliki

- uzupełnianie (podpowiedzi) plików UDF dla dyrektywy #include

- zwijanie tekstu

- elastyczny system plików konfiguracyjnych do edytowania zarówno wyglądu jak i użyteczności

- posiada wbudowane możliwość konfigurowania i uruchamiania innych programów bezpośrednio z poziomu edytora (wykorzystywane przy kompilacji i budowaniu programów).


IDE AutoIt'a[edytuj]

Edytor SciTE stanowi jądro zintegrowanego środowiska programistycznego (ang. Integrated Development Environment, IDE) AutoIt'a.

Standardowa instalacja AutoIt zawiera tzw. SciTE Lite tzn. standardową kompilację z projektu Scintilla . W AutoIt  v3.3.14.2 jest umieszczony SciTE 3.5.4, który był wydany 8 marca 2015 r.

Oczywiście należy wspomnieć, że niezależnie od wersji instalacyjnej AutoIt jest jeszcze prowadzony projekt SciTE4AutoIt3 dostępny do pobrania na stronach AutoIt tutaj. Projekt SciTE4AutoIt3 jest prowadzony przez Developera Jos van der Zande.

Z poziomu SciTE Lite można wywoływać inne elementy środowiska:

- system pomocy dla edytora SciTE4AutoIt (klawisz CTRL+F1)

- system pomocy dla języka AutoIt (klawisz F1), z jego poziomu można przenosić przykładowe skrypty do edytora celem przetestowania (przycisk "Open this script"), Uwaga: F1 działa dopiero po zapisaniu pliku au3 - tzn. nie działa zaraz po otwarciu edytora.

- interpreter (klawisz F5 - plik "AutoIt3.exe" i AutoIt3_x64.exe), uruchomienie aktualnie edytowanego skryptu z jednoczesnym zapisem jego treści na dysku.

- kompilator (klawisz F7 - plik "Aut2exe.exe" i Aut2exe_x64.exe"), skompilowanie skryptu i zapis skompilowanego programu na dysku

- Syntax Check (plik "Au3Check.exe" - program sprawdzający składnię całego skryptu i wszystkich UDF jeszcze przed uruchomieniem, jest to o tyle istotne, że kompilacja/uruchomienie skryptu nie sprawdza w pełni całego skryptu. Au3Check.exe jest więc narzędziem uzupełniającym lecz nie zastępuje w pełni testów i analizy działania skryptu.

Z poziomu SciTE4AutoIt3 można wywoływać dodatkowe narzędzia:

- AutoIt v3 Window Info (Klawisz Ctrl+F6 - plik "Au3Info.exe" i "Au3Info_x64.exe"), program do odczytu danych o oknach i kontrolkach

- Koda FormDesinger (Klawisz Alt+m - plik "FD.exe"), program do tworzenia GUI

- AU3Record (Klawisz Alt+F6 - plik "Au3Record.exe"), program do zapisu ruchów myszki w postaci kodu AutoIt'a

- Code Wizard (Klawisz Alt+W - plik "CodeWizard.exe"), program do generowania kodu

- TIDY (Klawisz CTRL+t), program wizualnie porządkujący kod (odstępy, wcięcia, dodatkowe komentarze na końcu funkcji i regionów, ewentualnie usuwanie zdublowanych pustych linii, itp. )

- SciTE Jump (Klawisz Alt+Q), program pozwalający na dodatkowe zarządzanie kodem w trakcie jego edycji

SciTE a sprawa polska[edytuj]

Spolszczenie edytora SciTE[edytuj]

Standardowo edytor SciTE nie zawiera dodatkowych wersji językowych. Należy więc ściągnąć je oddzielnie:

Wybieramy do pobrania odpowiednią wersję pliku językowego i ściągamy na dysk.

Teraz zmieniamy nazwę pliku językowego z "locale.pl.properties" na "locale.properties".

Plik kopiujemy do katalogu głównego edytora SciTE.

Po uruchomieniu edytora będziemy mieli menu w języku polskim.

Jeśli, po uruchomieniu programu, zamiast polskich liter będą chińskie znaczki, to otwieramy plik notatnikiem i zapisujemy ze stroną kodową UTF-8.

Oczywiście w każdej chwili mamy możliwość powrotu do wersji angielskiej. Wystarczy usunąć plik "locale.properties" z katalogu głównego edytora SciTe.

Umożliwienie wpisywania wszystkich polskich liter[edytuj]

SciTe w wersji dla AutoIt domyślnie interpretuje wpisywanie polskich liter ż i ś (Alt-z i Alt-s) jako klawisze skrótów do wywoływania pomocniczych programów.

Aby móc pisać te litery należy:

1. Uruchomić edytor SciTe.

2. Wybrać "Ustawienia", a następnie "Otwórz au3.properties" (może być potrzebne uruchomienie edytora jako Administrator, inaczej nie będzie możliwości zapisania pliku).

3. Znajdujemy wiersze (gdzieś w okolicach 160 i 224, dokładne położenie zależy od wersji edytora):

        ...
command.shortcut.16.$(au3)=Ctrl+Alt+s
        ...
command.shortcut.26.$(au3)=Ctrl+Alt+Z
        ...

Na początku wierszy wstawiamy znak #.

        ...
#command.shortcut.16.$(au3)=Ctrl+Alt+s
        ...
#command.shortcut.26.$(au3)=Ctrl+Alt+Z
        ...

4. Zapisujemy plik "au3.properties".

Od tego momentu możemy bez problemu wpisywać wszystkie polskie litery.