AutoIt/Wykaz niektórych ciekawszych UDF-ów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Lista UDF na oficjalnej AutoIt WikiPage

Poniżej krótki opis po polsku:

Automatyzacja obsługi programów:[edytuj]

Przeglądarki internetowe[edytuj]

Firefox[edytuj]

1. FF.au3 - podstawowe funkcje obsługi przeglądarki Firefox, posiada własny rozbudowany plik pomocy (FF3.chm).

2. FFEx.au3 - dodatkowe funkcje.

3. _FF_DM.au3 - funkcje obsługi FireFox-download-manager.

Chrome[edytuj]

1. Chrome.au3

Opera[edytuj]

1. Opera.au3


Pakiety biurowe[edytuj]

Open/Libre Office[edytuj]

1. OOoCOM_UDF_v08.au3 - funkcje obsługi programu arkusza kalkulacyjnego Calc.

2. OOoCalc.au3 - j/w, zawiera także plik skrypt demonstracyjny OOoCalc_Demo.au3.

3. ODT.au3 - obsługa formatu ODT.


MS Office[edytuj]

1. AccessCOM.au3 - obsługa programu baz danych MS-Access.

2. Outlook.au3 - obsługa programu pocztowego MS-Outlook

3. Powerpoint.au3 - automatyzacja Microsoft PowerPoint'a.


PDF[edytuj]

1. Foxit_Reader.au3 - automatyzacja czytnika PDF'ów, Foxit Reader.

2. AcrobatReaderViewer.au3 - automatyzacja czytnika PDF'ów, Acrobat Reader.


Automatyzacja różnych innych programów[edytuj]

1. uTorrent UDF - automatyzacja klienta sieci P2P μTorrent.

2. Tesseract.au3 - automatyzacja wolnego silnika OCR o nazwie Tesseract. Jest to najlepszy darmowy OCR. Posada także obsługę języka polskiego.

3. Skype-UDF - automatyzacja komunikatora Skype.

4. VLC.au3 - automatyzacja odtwarzacza multimediów VLC.

5. Adobe Photoshop UDF - automatyzacja programu graficznego Adobe Photoshop.


Bazy danych[edytuj]

1. dBase UDF" - obsługa baz danych w formacie DBF (dBase). Do działania wymaga biblioteki dbasedll.dll.

2. DBF.au3 - obsługa baz danych w formacie DBF (dBase). Do działania wymaga biblioteki DBF.dll.

3. mySQL - obsługa baz mySQL. Oprócz UDF zawiera pliki definicji stałych i biblioteki libmysql.dll i libmySQL_x64.dll (dla systemów 64-bitowych).

4. _sql.au3 - obsługa baz SQL.


Sieć[edytuj]

1. WinINet.au3 - umożliwia dostęp skryptom do standardowych protokołów internetowych, takich jak FTP, Gopher i HTTP. Zawiera plik definicji stałych.

2. WinHttp.au3 - obsługa protokołu HTTP, oparta na systemowej usłudze Microsoft Windows HTTP Services. Zawiera własny plik pomocy (WinHttp.chm) i plik definicji stałych (WinHttpConstants.au3).

3. WinPcap Autoit3 UDF - pozwala bardzo prosto ze skryptu AutoIt uzyskać dostęp do głównych funkcji dostępnych w sterowniku Winpcap: przechwytywanie, filtrowanie, zapisywanie, odczytywanie i wysyłanie pakietów danych na interfejsie sieciowym. Wymaga sterownika Winpcap (wpcap.dll).

4. Native Wifi - rozbudowany UDF do niskopoziomowej kontroli nad sicią WiFi. Zawiera pliki pomocy i przykłady. Do działania wymaga UDF'a AutoitObject.au3.


Matematyka[edytuj]

1. BigNum.au3 - obliczenia na bardzo dużych liczbach (także zmiennoprzecinkowych). Wyniki działania zawartych w nim funkcji nie są liczbami, ale stringami dziesiętnego zapisu liczb.

2. Eigen4AutoIt - bardzo rozbudowany UDF umożliwiający przeprowadzanie obliczeń na macierzach, posiada własny plik pomocy, krótki podręcznik startowy (angielski i rosyjski) i dużą ilość przykładów. Do działania niezbędne załączone pliki bibliotek DLL.

3. BaseConv.au3 - konwersja liczb w różnych systemach liczbowych, od dwójkowego do 62 cyfrowego.

4. Polynomial.au3 - działania na wielomianach i konwersja formatów ich zapisu.

5. IntToNumeral.au3 - zamiana zapisu liczb naturalnych z rzymskiego na arabski i z arabskiego na rzymski.


Dźwięk[edytuj]

1. Bass.au3 - UDF jest nakładką na rozbudowaną bibliotekę obróbki dźwięku Bass.DLL i dodatków zwiększających jej funkcjonalność (BassASIO.DLL, BassCD.DLL, BassFX.DLL, BassEnc.DLL, BassSFX.DLL, BassTags.DLL, BassCB.DLL, Bass_EXT.DLL, BassVST.DLL). Bass.DLL jest idealny do stosowania w skryptach, jeśli chcesz w prosty sposób odtwarzać szeroką gamę formatów plików dźwiękowych.

2. Synthesizer - rozbudowany UDF do syntezy i obróbki dźwięku w oparciu o Bass.dll. Zawiera zestaw UDF'ów i bibliotek DLL oraz przykładowe definicje dźwięków.

3. DirectSound UDF.au3 - odtwarzanie plików audio, nagrywania z mikrofonu, używanie efektów i tworzenie własnych dźwięków. Zawiera plik definicji stałych i liczne przykłady.

4. Midiudf.au3 - obsługa MIDI.

5. SpeakWords.au3 - UDF do odczytywania tekstu. Wykorzystuje translator Google. Konieczne jest więc połączenie z internetem.

6. LibzPlayAU3 - UDF do korzystania z multimedialnej biblioteki libZPlay.dll. Obsługuje odtwarzanie plików mp3, mp2, mp1, ogg, flac, ac3, aac, oga, wav, pcm i strumieni, oraz nagrywanie dźwięku z karty dźwiękowej i kodować do pliku na dysku w formatach mp3, ogg, flac, aac i wav. Plik dystrybucyjny LibzPlayAU3.zip oprócz UDF'u (libZPlay.au3) zawiera bibliotekę (libZPlay.dll), plik pomocy (libzplay.chm) i przykładowy skrypt (libzPlayExample.au3).

7. Utter Speech Recognition - UDF stworzony dla maksymalnego wykorzystania SAPI (Speech Recognition API - system rozpoznawania mowy) w systemie Windows.


Grafika i animacja[edytuj]

2D[edytuj]

1. BMP3.au3 - tworzenie bitmap w formacie BMP.

2. Graph UDF.au3 - tworzenie wykresów (między innymi słupkowych).

3. GraphGDIPlus.au3 - dodatkowe funkcje graficzne GDI, z naciskiem na tworzenie wykresów funkcji.

4. Pie chart - wykresy kołowe 2D.

5. SLG.au3 - tworzenie przewijanych wykresów.

6. Direct2D UDF - pakiet obsługi Direct2D. Duża ilość przykładów.

7. FreeImage.au3 - UDF do obsługi i przetwarzania obrazów, oparty na bibliotece Open Source "FreeImage". Wymaga pliku biblioteki FreeImage.dll, do której dostępny jest rozbudowany podręcznik w języku angielskim i formacie PDF.

8. ImageSearch - wyszukiwanie obrazu na ekranie. Do działania wymaga biblioteki ImageSearchDLL.dll.

9. FastFind - zaawansowane wyszukiwanie pikseli. Znacznie większa szybkość i funkcjonalność w stosunku do standardowych funkcji PixelGetColor i PixelSearch. Zawiera własny plik pomocy. Do działania niezbędna biblioteka DLL (FastFind.dll, lub FastFind64.dll).

10. _PixelGetColor.au3 - szukanie pikseli o zadanym kolorze. W odróżnieniu od wbudowanej funkcji PixelGetColor nie przeszukuje bezpośrednio ekranu, lecz zrzut ekranu do pamięci operacyjnej, co skutkuje większą szybkością działania.

11. barcode_autoit - tworzenie i drukowanie kodów kreskowych.

12. FreeText.au3 - bardzo ciekawy UDF umożliwiający efektowną animację tekstów na pełnym ekranie.

13. ImageGetInfo - jest to UDF do odczytywania informacji o plikach graficznych JPEG, TIFF, BMP, PNG i GIF - rozmiar, głębię kolorów, rozdzielczość.

14. _GDIPlus_BitmapApplyFilter UDF - UDF z zestawem filtrów do przetwarzania obrazów bitmapowych. Do działania niezbędny plik biblioteczny _GDIPlus_BitmapApplyFilter.dll (jest w pakiecie razem z dużą ilością przykładowych skryptów).

15. Motion Graphics UDF - UDF do tworzenie prostych animacji 2D z użyciem GDI+. Do działania wymaga UDF'u AutoItObject.au3.

16. Colorex UDF - zestaw funkcji do przetwarzanie (np. RGB na CMYK) i porównywania kolorów. Oprócz UDF'u zawiera także plik stałych definiujących typowe kolory (np. RAL, ISCC-NBS, AS2700, itp.)

3D[edytuj]

1. Au3IrrLicht - silnik grafiki 3D. Nadaje się do tworzenia gier. Posiada rozbudowany plik pomocy (Au3IrrLicht.chm).

2. Au3IrrLicht2 - inny silnik 3D. Także posiada rozbudowany plik pomocy (au3Irr2.chm).

3. OpenGL UDF - rozbudowany UDF do korzystania z funkcji otwartego interfejsu grafiki 3D "OpenGL". Zawiera pliki pomocy w formacie HTML. Do działania wymaga oczywiście zainstalowanego OpenGL.

4. 3D Pie chart - wykresy kołowe 3D.

5. S3d - UDF do tworzenie i animacji prostej grafiki 3D. Zawiera plik pomocy (S3d.html).

Multimedia[edytuj]

1. DSEngine.au3 - UDF pozwala na odtwarzanie wideo w oknie za pomocą dostępnych w systemie filtrów. Zawiera plik deklaracji stałych DSEngineConstants, i plik biblioteki DSEngine_UDF.dll.

2. Simple DirectMedia Layer - bardzo rozbudowany UDF. Dodaje wsparcie dla joysticków, płyty CD, grafiki 2D, timerów. Zobacz stronę internetową SDL aby uzyskać więcej informacji. UDF zawiera własny plik pomocy SDLRef.chm.

3. HyperCam - UDF ten umożliwia nagrywanie w czasie rzeczywistym do pliku AVI, całego pulpitu lub jego fragmentu (łącznie z dźwiękiem). Nagrywanie odbywa się za pośrednictwem obiektu "HyCam2.Application", więc musimy zainstalować w systemie program "HyperCam" (ze strony producenta). Następnie HyperCam należy zarejestrować jako serwera automatyzacji, np. uruchamiając go z wiersza poleceń z parametrem “C:\Program Files\HyCam2\HyCam2.exe” –regonly.

4. HtmlHelp UDF - ułatwia realizację pomocy w aplikacjach AutoIt.


Sprzęt[edytuj]

Drukarka[edytuj]

1. printMGv2.au3 - UDF umożliwia drukowanie tekstu dowolną czcionką, rozmiarem i kolorem w dowolnym miejscu na stronie, drukowanie linii, krzywych, elips, obrazów. Przydatne do etykiet, raportów, wykresów oraz standardowych formularzy. Można również drukować kody kreskowe. Do działania wymaga biblioteki PrintMG.dll.

2. PrintWinAPI.au3 - ten UDF nie wymaga zewnętrznej biblioteki DLL.

3. RTF_Printer.au3 - drukowanie plików tekstowych w formacie RTF.


Mysz[edytuj]

1. _Mouse_UDF.au3 - dodatkowe funkcje przechwytywania zdarzeń myszy.

2. MouseTrapEvent.au3 - j/w.


Monitor[edytuj]

1. Monitor Configuration - obsługa monitora.


Funkcje systemu operacyjnego[edytuj]

1. WinMagnifier - funkcje lupy, wymagane minimum Windows Vista.

2. Copy UDF Library - kopiowanie plików i folderów. Zawiera biblioteką Copy.dll i Copy_x64.dll, oraz przykładowe skrypty.

3. RDC UDF Library - monitorowanie zmian w folderach i dyskach. Korzysta z systemowej funkcji ReadDirectoryChangesW. Zawiera biblioteki RDC.dll i RDC_x64.dll, oraz przykładowe skrypty.

4. FileSystemMonitor - monitorowanie systemu plików. Używa systemowych funkcji ReadDirectoryChangesW i SHChangeNotifyRegister. W odróżnieniu od RDC UDF Library nie wymaga zewnętrznej biblioteki DLL.

5. Atom Table UDF - biblioteka umożliwia korzystanie z tzw. tablic atomów (Atom Table), lokalnych i globalnych. Tablice te służą do przechowywania łańcuchów znakowych (stringów), lokalnie (na poziomie programu) lub globalnie (na poziomie OS). W chwili umieszczania łańcucha w tablice zwracana jest 16-bitowa liczba całkowita zwana atomem. Identyfikator ten może być następnie użyty celem uzyskania dostępu do przechowywanego łańcucha.


Informacje o systemie i sprzęcie[edytuj]

1. CompInfo.au3 - wszechstronne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu znajdującym się w badanym komputerze.

2. NavInfo.au3 - odczytuje jaka przeglądarka i w jakiej wersji jest zainstalowana, wersję zainstalowanej Javy, itp.


Pamięć[edytuj]

1. NomadMemory.au3 - bezpośrednie działanie na pamięci operacyjnej.


GUI[edytuj]

1. Chart_UDF - proste tworzenie kontrolek z wykresami słupkowymi. Zawiera plik z przykładem.

2. ContextHelp.au3 - kontekstowy HELP związany z elementami GUI, wywoływany klawiszem F1 lub za pomocą ikony ? na belce okna.

3. ExtMsgBox.au3 - kilka nowych stylów okienka MsgBox.

4. GTK+ - umożliwia korzystanie z framework'a i kontrolek biblioteki GTK+ z poziomu AutoIt'a.

5. GUIExtender.au3 - rozszerzenie tworzenia GUI umożliwiające rozwijanie i zwijanie okna. W pakiecie kilka przykładów.

6. GUIFrame.au3 - podział okna GUI na ramki. Wymiary ramek mogą być zmieniane przeciągnięciem linii granicznej. W pakiecie kilka przykładów.

7. Marquees.au3 - pasek informacyjny.

8. ModernMenuRaw - kolorowe menu z ikonami (rozwijane i w tray'u).

9. ProGUI - bardzo rozbudowany UDF umożliwiający tworzenie nowoczesnych GUI (np. w stylu Office 2007). Posiada rozbudowany system pomocy i podręcznik w pdf. W zestawie UDF'y dla AutoIt, BlitzMax i PureBasic. Zawiera biblioteki ProGUI.dll i ProGUI64.

10. ProGUI_AutoIt_Examples - przykłady i zestaw obrazków i ikon dla ProGUI. Zawiera także Biblioteki i UDF dla AutoIt'a. Nie zawiera plików pomocy.

11. Ribbon Emulation UDF - wstążka (ang. Ribbon). Do działania niezbędne pliki: GUICtrlRibbon.au3, bar.dll, grandIcons.dll i smallIcons.dll.

12. Scrollbars - rozbudowane funkcje suwaków przewijania zawartości okna (Scrollbars). Zawiera dwa UDF'y (GUIScrollbars_Ex.au3 i GUIScrollbars_Size.au3), oraz kilka przykładów.

13. Table.au3 - UDF do tworzenia kontrolek w postaci efektownie wyglądających tabel.

14. Toast.au3 - małe informacyjne GUI wyskakujące z tray'a.

15. NotifyIcon UDF - tworzenie, usuwanie i zarządzanie własnymi ikonami powiadomień w tray'u.

16. USkin.au3 - pozwala używać skórek w formacie msstyles (duża ilość na skinbase.org). Do działania wymaga biblioteki USkin.dll.

17. XSkin - duża biblioteka, która pozwala na używanie skórek do tworzonego GUI. Oprócz kilku UDF'ów zawiera zestaw skórek, plik pomocy i przykładowy skrypt.

18. MetroGUI UDF - tworzenie nowocześnie wyglądającego GUI w stylu Windows 10. W pakiecie skrypt demonstracyjny.

19. _CalendarUDF.au3 - kontrolka w postaci efektownie wyglądającego kalendarza.

20. GUIListViewEx - rozbudowane funkcje tabel (LIST_VIEW). Umożliwiają między innymi zapis i wczytywanie tabel z dysku. Zawiera krótki plik pomocy i przykłady.

21. GUIExtender (by Melba23) - wielosekcyjne GUI. Dużo przykładów.

22. GUI Panel (by FireFox - zarządzanie panelami GUI.


Konsola tekstowa[edytuj]

1. Console.au3 - UDF umożliwia dostęp do konsoli tekstowej przez nieskompilowany skrypt, a także umożliwia korzystanie z niektórych bardziej zaawansowanych funkcji konsoli.


Kompresja i archiwizacja danych[edytuj]

1. _Zip.au3 - obsługa formatu ZIP. Do działania potrzebuje biblioteki zipfldr.dll.

2. 7-Zip-Library - obsługa formatu 7-Zip.

3. unrarudf.zip - zawiera UDF (z przykładami) do rozpakowywania archiwów w formacie RAR. Wymaga biblioteki unrar.dll.

4. Package - UDF do tworzenia i korzystania z pakietów


Programowanie (funkcje rozszerzające możliwości języka)[edytuj]

1. AutoItObject - tworzenie i obsługa obiektów, wymaga biblioteki AutoItObject.dll (AutoItObject_X64.dll dla systemów 64-bitowych). Posiada własny plik pomocy (AutoItObject.chm).

2. FASM.au3 - wbudowany assembler FLAT. Umożliwia używanie wstawek assemblerowych w skryptach AutoIt.

3. ASM.au3 - wstawki assemblerowe w skryptach AutoIt.

4. LASM.au3 - wstawki assemblerowe w skryptach AutoIt.

5. BinaryCall.au3 - umożliwia wywoływanie binarnych procedur dołączonych do kodu AutoIt (napisanych w C i skompilowanych).

6. LUA.au3 - umożliwia wywołanie w AutoIt procedur napisanych w Lua. Wymaga biblioteki LUA.dll (lua_64.dll dla systemów 64-bitowych).

7. LuaAu - j/w. Wymaga bibliotek lua5.1.dll i lua51.dll.

8. StringAPL UDF - umożliwia wykorzystanie języka APL w skryptach AutoIt.

9. Binary.au3 - rozbudowane funkcje działające na łańcuchach binarnych.

10. HotString.au3 - krótki UDF umożliwiający wykrywanie (w tle) wpisania z klawiatury określonego tekstu. Skrypt musi być skompilowany.

11. Resources UDF - w przeciwieństwie do funkcji FileInstall, umożliwia bezpośrednie korzystanie z zasobów umieszczonych w skompilowanym skrypcie, bez konieczności (choć taka możliwość istnieje) tworzenia dodatkowych plików na dysku.

12. ResourcesEx UDF - j/w wersja uaktualniona i poprawiona (przez innego autora).

13. CoProc.au3 - przetwarzanie równoległe.

14. ChildProc.au3 - inny UDF do przetwarzania równoległego.

15. Container_UDF - UDF umożliwia wymianę danych pomiędzy skryptami AutoIt'a uruchomionymi jako oddzielne procesy. Do działania wymaga Internet Explorera w wersji min. 7.

16. Restart.au3 - prosty UDF umożliwiający restart skryptu w dowolnym momencie i miejscu.

17. AutoIt OOP Extender - bardzo ciekawy preprocesor umożliwiający programowanie obiektowe w sposób bardziej klasyczny niż w AutoItObject. W chwili uruchomienia skryptu generuje nowy skrypt ze zwykłym kodem AutoIt'a, i dopiero on jest uruchamiany po zapisaniu na dysku. Preprocesor umożliwia także definiowanie makr.

18. MemoryDll UDF - UDF umożliwia osadzenie biblioteki DLL bezpośrednio w treści skryptu (DLL skonwertowany do formatu HEX).

19. BlockInputEx UDF - UDF poszerza możliwości systemowej funkcji BlockInput(). Umożliwia blokowanie oddzielnie klawiatury i myszy, blokowanie konkretnych klawiszy klawiatury i myszy, blokowanie wszystkich klawiszy z wyjątkiem wyszczególnionych, blokowanie klawiszy według nazwy CLASS, blokowanie wejścia tylko dla konkretnego okna. W pakiecie obok UDF'u zestaw przykładów.

20. .NET Common Language Runtime (CLR) Framework - UDF umożliwia dostęp z poziomu skryptu AutoIt do biblioteki klas .NET Framework.