Biochemia/Łańcuch oddechowy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Większość procesów życiowych wymaga energii. Zdobywanie energii jest zatem podstawowym procesem życiowym. Bez niego inne procesy nie moga się odbywać. Aby podtrzymać przebieg procesów zyciowych organizm musi pobierać energię z otoczenia. Może pobierać energię chemiczną lub np. w postaci promieniowania, jak to czynią rośliny zielone. Organizmy zwierzęce wykorzystują energię substancji organicznych. W trakcie przemian chemicznych odzyskują energię chemiczną i wykorzystują ją do własnych procesów życiowych. Substancją przenośnikową jest ATP - adenozynotrójfosforan - wyspecjalizowany nukleotyd adeninowo rybozowy w postaci fosforanu. Kluczowym substratem jest acetylo-CoA.