Przejdź do zawartości

Biochemia/Lipogeneza

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Lipogeneza to proces, w którym organizm syntetyzuje kwasy tłuszczowe i trójglicerydy ze źródeł innych niż lipidy, takich jak węglowodany, białka i alkohol. Występuje głównie w wątrobie, tkance tłuszczowej i karmiącym gruczole sutkowym.

Pierwszym etapem lipogenezy jest przekształcenie glukozy lub innych węglowodanów w acetylo-CoA, który jest kluczowym związkiem pośrednim w biosyntezie kwasów tłuszczowych. Jest to przeprowadzane przez enzym dehydrogenazę pirogronianową, która przekształca pirogronian, końcowy produkt glikolizy, w acetylo-CoA. Acetylo-CoA przechodzi następnie szereg reakcji enzymatycznych, takich jak karboksylacja, redukcja i odwodnienie, z wytworzeniem kwasów tłuszczowych.

Kwasy tłuszczowe wytwarzane podczas lipogenezy są następnie łączone z gliceryną, tworząc trójglicerydy, które są główną formą magazynowania lipidów w organizmie. Trójglicerydy są magazynowane w tkance tłuszczowej i mogą być mobilizowane, gdy organizm potrzebuje energii.

Lipogeneza jest regulowana przez kilka czynników, w tym insulinę, która promuje wychwyt glukozy do komórek i aktywuje kluczowe enzymy w szlaku, oraz hormony, takie jak glukagon i epinefryna, które hamują ten szlak. Na lipogenezę wpływa również dostępność substratów, takich jak glukoza i aminokwasy, a także stan energetyczny komórki.

Nadmierna lipogeneza może prowadzić do gromadzenia się trójglicerydów w wątrobie i tkance tłuszczowej, co może przyczyniać się do rozwoju otyłości, insulinooporności i zaburzeń metabolicznych, takich jak cukrzyca typu 2. Dlatego regulacja lipogenezy jest ważnym celem terapeutycznym w profilaktyce i leczeniu chorób metabolicznych.