Biochemia/Synteza cholesterolu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Cholesterol jest cząsteczką lipidową, która jest niezbędna do budowy i funkcji błon komórkowych, a także do produkcji hormonów, kwasów żółciowych i witaminy D. Synteza cholesterolu zachodzi głównie w wątrobie i innych tkankach, takich jak nadnercza gruczoły i jelita.

Synteza cholesterolu rozpoczyna się od kondensacji dwóch cząsteczek acetylo-CoA w celu utworzenia acetoacetylo-CoA, który jest następnie przekształcany w 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-CoA (HMG-CoA) przez enzym syntazę HMG-CoA. HMG-CoA jest następnie przekształcany w mewalonian przez enzym reduktazę HMG-CoA, który jest etapem ograniczającym szybkość w szlaku.

Mewalonian jest następnie przekształcany w pirofosforan izopentenylu (IPP) poprzez szereg reakcji enzymatycznych, które obejmują utratę dwutlenku węgla i dodanie kilku cząsteczek ATP. IPP jest następnie przekształcany w skwalen, który jest kluczowym półproduktem w biosyntezie cholesterolu.

Skwalen jest następnie przekształcany w cholesterol poprzez szereg reakcji enzymatycznych, które obejmują usunięcie kilku atomów wodoru i przegrupowanie szkieletu węglowego. Cholesterol jest następnie transportowany do innych tkanek przez krwioobieg, albo jako wolny cholesterol, albo jako część cząstek lipoprotein, takich jak LDL i HDL.

Syntezę cholesterolu reguluje kilka czynników, w tym stężenie cholesterolu we krwi, które hamuje enzym reduktazę HMG-CoA oraz poziom insuliny, który stymuluje syntezę cholesterolu. Leki hamujące reduktazę HMG-CoA, takie jak statyny, są powszechnie stosowane w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi i zapobiegania chorobom układu krążenia.

Ogólnie rzecz biorąc, synteza cholesterolu jest złożonym procesem, który obejmuje wiele reakcji enzymatycznych i jest regulowany przez różne czynniki. Zrozumienie tego szlaku doprowadziło do opracowania leków, które mogą skutecznie obniżać poziom cholesterolu we krwi i zmniejszać ryzyko chorób układu krążenia.