Przejdź do zawartości

Biochemia/Szlak pentozowy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Szlak pentozowy, znany również jako szlak pentozofosforanowy lub szlak fosfoglukonianowy, jest szlakiem metabolicznym zachodzącym w cytoplazmie komórek. Jest ważny dla produkcji NADPH i rybozo-5-fosforanu, które są potrzebne do biosyntezy nukleotydów i kwasów tłuszczowych.

Szlak rozpoczyna się od glukozo-6-fosforanu, który jest przekształcany w 6-fosfoglukonolakton przez enzym dehydrogenazę glukozo-6-fosforanową. Ta reakcja wytwarza NADPH, który jest ważnym czynnikiem redukującym w wielu procesach komórkowych.

6-fosfoglukonolakton jest następnie przekształcany w 6-fosfoglukonian przez enzym laktonazę. Po tej reakcji następuje konwersja 6-fosfoglukonianu do rybulozo-5-fosforanu przez enzym dehydrogenazę 6-fosfoglukonianu. Rybulozo-5-fosforan jest następnie przekształcany w rybozo-5-fosforan, który jest używany w biosyntezie nukleotydów, lub ksylulozo-5-fosforan, który jest używany w glikolizie i samym szlaku pentozowym.

Szlak pentozowy jest również ważny dla produkcji NADPH, który jest wykorzystywany w wielu procesach komórkowych, w tym w syntezie kwasów tłuszczowych i steroidów, a także w detoksykacji reaktywnych form tlenu.

Ogólnie rzecz biorąc, szlak pentozowy jest ważnym szlakiem metabolicznym, który odgrywa kluczową rolę w produkcji nukleotydów i kwasów tłuszczowych, a także w regulacji stanu redoks komórek.