Biologia dla szkoły podstawowej/Płazy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Płazy to zmiennocieplne kręgowce. Większość z nich to zwierzęta dwuśrodowiskowe. Żyją na lądzie lecz na czas rozrodu przenoszą się do wody. Płazy pokryte są ukrwioną i nagą skórą. Dorosłe płazy oddychają gąbczastymi płucami, oraz skórą, a ich młode oddychają skrzelami. Z zapłodnionych w wodzie jaj (skrzek) wylęgają się kijanki. Płazy dzielimy na trzy grupy:

  • płazy ogoniaste - posiadają kończyny i ogon, żyją w Polsce (np. salamandry i traszki)
  • płazy bezogonowe - nie posiadają ogona, żyją w Polsce (np. żaby, ropuchy, kumaki, rzekotki)
Kumak nizinny
  • płazy beznogie - nie posiadają kończyn, i nie żyją w Polsce (np. marszczelce)

Płazy odżywiają się drobnymi owadami, ślimakami oraz innymi drobnymi zwierzętami, lecz one same są pokarmem dla drapieżnych ptaków, ssaków i gadów. Ochrona tych zwierząt polega na dbaniu o zbiorniki wodne, w których żyją i odbywają gody (rozmnażają się), są oznaczoną ochroną gatunkową - oznacza to że nie można ich zabijać lub płoszyć.