Bitcoin/Konfigurowanie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konfigurować klienta sieci można na różne sposoby:

  • Edycja pliku konfiguracyjnego
  • Dodanie opcji wiersza poleceń przy uruchamianiu
  • Niektóre opcje można zmieniać w interfejsie graficznym, na Windows zapisywane są w rejestrze.

Plik konfiguracyjny umożliwia wprowadzenie ustawień, które zostaną załadowane i zastosowane przez uruchamianego klienta sieci. Domyślnie znajduje się on w katalogu danych i nazywa się bitcoin.conf. Istnieje możliwość wskazania innego pliku, w innej lokalizacji za pomocą opcji "conf" (w wierszu poleceń lub... w domyślnym pliku). Każdą opcję podaje się w nowej linii.

Opcje wiersza poleceń można dodawać poprzez wpisanie w wierszu poleceń nazwy programu wykonywalnego i wymieniania po spacji nazwa opcji i ich ustawień. W porównaniu do opcji w pliku, nazwy należy poprzedzić myślnikiem, a ustawienia oddzielać spacjami. Jeżeli taka sama opcja, ale z różną wartością zostanie ustawiona zarówno w pliku konfiguracyjnym jak i wierszu poleceń, pierwszeństwo ma wiersz poleceń. Można też za pomocą takich opcji zmienić lokalizację katalogu danych oraz pliku konfiguracyjnego. Można też tworzyć skróty (Windows).

Katalog danych[edytuj]

Więcej na Bitcoin Wiki

Przykładowa konfiguracja[edytuj]

Plik konfiguracyjny

rpcuser=user
rpcpassword=password
rpcallowip=127.0.0.2
rpcport=1111

server=1
daemon=1
listen=1
rest=1

Z wiersza poleceń

./bitcoind -rpcuser=user -rpcpassword=password -rpcallowip=127.0.0.2 -rpcport=1111 -server=1 -daemon=1 -listen=1 -rest=1

Wszystkie opcje[edytuj]

Można podejrzeć wpisując ./bitcoind --help (lub bitcoin-qt) lub w Pomoc->Okno debugowania->Przycisk "Opcje wiersza poleceń".