Borland C++ Compiler/O podręczniku

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

O tym podręczniku[edytuj]

Budowa[edytuj]

Podręcznik ten został podzielony na 4 rozdziały:

Konwencje[edytuj]

Składnia poleceń, dyrektyw itp. została przedstawiona w schematycznych szablonach:

ramka <zmienna1> [coś co nie jest wymagane <zmienna2>] \
dokończenie schematu

w podobnych ramkach umieszczono przykłady użycia schematów

to jest przykład \ 
dokończenie przykładu

W każdym szablonie mogą pojawić się następujące specjalne symbole:

  • []: nawiasy kwadratowe - wewnątrz nich są usytuowane elementy opcjonalne, nie konieczne do prawidłowego użycia danego schematu
  • <> nawiasami ostrymi oznaczam elementy, które powinny być zastąpione czymś innym, z reguły to co jest wewnątrz tych nawiasów sugeruje co należy wstawić, w przeciwnym wypadku jest to wyjaśnione poniżej schematu, lub w konkretnym przykładzie.

Specjalnym symbolem jest też: \ - odwrócony slash (backslash) - załamanie linii, które zostało wprowadzone aby nie narazić Was na przewijanie ekranu w poziomie (w żadnym wypadku nie powinno się tego przepisywać!)

Dodatkowo w tekście:

  • Elementy schematów i składni poleceń, słowa kluczowe, opcje wywołania jak też nazwy plików zostały wyróżnione czcionką maszynową.
  • Angielskie, nie przetłumaczone nazwy (zaczerpnięte najczęściej wprost z manuala FreeCommandLineTools) i trudne pojęcia są zaznaczone czcionką pochyłą.
  • Nazwy narzędzi/programów są wypisane WIELKIMI LITERAMI
  • FreeCommandLineTools od tej chwili będzie nazywane FCLT

Autorzy[edytuj]

Jeśli uważasz siebie za autora tego podręcznika, to dopisz się tutaj.

Historia[edytuj]

Pierwsza wersja tego podręcznika powstała dla magazynu internetowego (tzw. eZinu) @t (nr'y 32 i 33). Kolejne wersje były publikowane na stronie http://www.viilo.torun.pl/~re_set/bcc.html. Gdzie w pewnym momencie podręcznik został "uwolniony", tzn. wydano go na licencji GFDL, skąd już krótka droga do pojawienia się tutaj ;)

Do zrobienia[edytuj]

W myśl zasady: nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej ;-).

  • bardziej rozbudowana notka o edytorach
  • opis innych narzędzi z FCLT (np. IMPLIB)
  • stworzenie wersji do druku

Propozycje[edytuj]

Zachęcam(y) przede wszystkim do czynienia tego podręcznika lepszym, na własną rękę, ale jeśli nie jesteś w stanie napisać tego o czym myślisz, to tutaj możesz zgłaszać propozycje.