Brydż/Licytacja WSA

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Brydż
Licytacja w systemie WSA


Otwarcie[edytuj]

Otwarcie przy 9 - 12 pp[edytuj]

 • Otwarcia poniżej 13 pp to tzw. słabe otwarcia blokujące (zaporowe).
ilość pc/pp ilość ♠ ilość ilość ilość ♣ odzywka przykład zasada
9 - 12 pc 8 bz bz bz 4♠ ♠AKD98642 76 - ♣864 * 9 - 12 pp

* kolor ośmiokartowy z honorami
* otwarcie blokujące (zaporowe) na wysokości 4 przy małej ilości punktów

9 - 12 pc bz bz bz 7 3♣ ♠532 - 742 ♣KDW8642 * 9 - 12 pp

* kolor siedmiokartowy z honorami
* otwarcie blokujące (zaporowe) na wysokości 3 przy małej ilości punktów

9 - 12 pc < 6 < 6 < 6 6 3♣ ♠932 W5 74 ♣AD9742 * 9 - 12 pp

* kolor sześciokartowy w treflach z honorami
* brak podstaw do otwarcia 2♣ (= silny trefl wywoławczy)
* otwarcie blokujące (zaporowe) na wysokości 3 przy malej ilości punktów

9 - 12 pc < 6 6 < 6 < 6 2 ♠932 AD9742 74 ♣W5 * 9 - 12 pp

* kolor sześciokartowy (oprócz trefli) z honorami
* otwarcie blokujące (zaporowe) na wysokości 2 przy malej ilości punktów

Otwarcie przy 13 - 21 pp[edytuj]

ilość pc/pp ilość ♠ ilość ilość ilość ♣ odzywka przykład zasada
15 - 17 pc 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 1ba ♠AD42 AW5 K75 ♣D85 * 15 - 17 pp

* brak koloru dłuższego niż pięć kart
* brak starszej piątki
* brak renonsów
* brak singeltonów
* max. jeden dubleton
* otwarcie przy układzie zrównoważonym

13 - 21 pp < 5 < 5 3 3 1♣ ♠AD42 AW65 K75 ♣985 * min. 13 punktów

* brak koloru dłuższego niż pięć kart
* brak starszej piątki
* brak młodszej czwórki
* obie młodsze trójki
* (umowne) otwarcie 1♣ (tzw. trefl wywoławczy)

13 - 21 pp < 5 < 5 < 4 4 1♣ ♠AD42 W4 K75 ♣A856 * min. 13 punktów

* brak koloru dłuższego niż pięć kart
* brak starszej piątki
* brak młodszej piątki
* otwarcie z młodszej czwórki

13 - 21 pp < 5 < 5 4 4 1 ♠94 AD D875 ♣AK56 * min. 13 punktów

* brak koloru dłuższego niż pięć kart
* brak starszej piątki
* brak młodszej piątki
* z obiema młodszymi czwórkami otwarcie ze starszej z nich ()

13 - 21 pp 5 < 5 < 5 < 5 1♠ ♠K9862 AD87 AW4 ♣7 * min. 13 punktów

* brak koloru dłuższego niż pięć kart
* otwarcie ze starszych piątek

13 - 21 pp 5 5 < 5 < 5 1♠ ♠W9856 AD872 A4 ♣A * min. 13 punktów

* brak koloru dłuższego niż pięć kart
* otwarcie ze starszych piątek
* z obiema starszymi piątkami otwarcie ze starszej z nich (♠)

13 - 21 pp < 5 5 5 < 5 1 ♠K9 AD872 AW1064 ♣7 * min. 13 punktów

* brak koloru dłuższego niż pięć kart
* otwarcie ze starszych piątek

13 - 21 pp < 5 < 5 5 5 1 ♠K9 7 A10642 ♣AK872 * min. 13 punktów

* brak koloru dłuższego niż pięć kart
* brak starszej piątki
* z obiema młodszymi piątkami otwarcie ze starszej z nich ()

13 - 21 pp < 6 < 6 6 < 6 1 ♠W AD872 AKW652 ♣9 * min. 13 punktów

* otwarcie z koloru sześciokartowego
* mimo posiadania starszej piątki

20 - 21 pc 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2ba ♠ADW2 AD9 KD5 ♣K43 * 20 - 21 pc

* brak koloru dłuższego niż pięć kart
* brak starszej piątki
* brak renonsów
* brak singeltonów
* max. jeden dubleton
* otwarcie przy układzie zrównoważonym

Otwarcie od 22 pp[edytuj]

ilość pc/pp ilość ♠ ilość ilość ilość ♣ odzywka przykład zasada
25 - 27 pc 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 3ba ♠ADW2 AKW KD5 ♣AD5 * 25 - 27 pp

* brak koloru dłuższego niż pięć kart
* brak starszej piątki
* brak renonsów
* brak singeltonów
* max. jeden dubleton
* otwarcie przy układzie zrównoważonym

> 21 pp bz bz bz bz 2♣ ♠AKDW2 AKW AD5 ♣52 * >21 pp

* brak podstaw do otwarcia 3ba
* (konwencyjne) otwarcie 2♣ (tzw. silny trefl wywoławczy)
* odzywka forsująca (partnerowi nie wolno spasować)

Otwarcie 1♣ (Trefl)[edytuj]

 • 13 - 21 pp
 • brak innego koloru dłuższego niż cztery karty
 • ponieważ należałoby go licytować
 • w młodszych kolorach
 • albo otwarcie naturalne
 • kolor co najmniej czterokartowy w treflach
 • albo otwarcie umowne (tzw. trefl wywoławczy)
 • brak młodszej czwórki
 • obie młodsze trójki

Otwarcie 1 (Karo)[edytuj]

 • 13 - 21 pp
 • brak innego koloru dłuższego niż cztery karty
 • ponieważ należałoby go licytować
 • kolor co najmniej czterokartowy w karach
 • nie wyklucza czterokartowych trefli
 • ponieważ przy 4 treflach i 4 karach należy licytować kolor starszy (4)

Otwarcie 1 (Kier)[edytuj]

 • 13 - 21 pp
 • brak innego koloru dłuższego niż pięć kart
 • ponieważ należałoby go licytować
 • kolor co najmniej pięciokartowy w kierach
 • wyklucza pięciokartowe piki
 • ponieważ przy 5 kierach i 5 pikach należy licytować kolor starszy (1♠)

Otwarcie 1♠ (Pik)[edytuj]

 • 13 - 21 pp
 • brak innego koloru dłuższego niż pięć kart
 • ponieważ należałoby go licytować
 • kolor co najmniej pięciokartowy w pikach
 • nie wyklucza pięciokartowych kierów
 • ponieważ przy 5 kierach i 5 pikach należy licytować kolor starszy 1♠

Otwarcie 1ba (Bez Atu)[edytuj]

 • 15 - 17 pc
 • układ zrównoważony
 • brak koloru dłuższego niż pięć kart
 • ponieważ należałoby go licytować
 • brak starszej piątki
 • ponieważ należałoby ją licytować
 • brak renonsów
 • brak singeltonów
 • max. jeden dubleton

Otwarcie 2♣[edytuj]

 • > 21 pp
 • układ niezrównoważony
 • brak podstaw do otwarcia 3ba

Otwarcie 2[edytuj]

 • < 13 pp
 • brak innego koloru dłuższego niż sześć kart
 • ponieważ należałoby go licytować
 • kolor sześciokartowy w karach
 • nie wyklucza sześciokartowych trefli
 • ponieważ przy 6 treflach i 6 karach należy licytować kolor starszy z nich (2)

Otwarcie 2[edytuj]

 • < 13 pp
 • brak innego koloru dłuższego niż sześć kart
 • ponieważ należałoby go licytować
 • kolor sześciokartowy w kierach
 • wyklucza sześciokartowe piki
 • ponieważ przy 6 kierach i 6 pikach należy licytować kolor starszy z nich (2♠)

Otwarcie 2♠[edytuj]

 • < 13 pp
 • brak innego koloru dłuższego niż sześć kart
 • ponieważ należałoby go licytować
 • kolor sześciokartowy w pikach
 • nie wyklucza sześciokartowych kierów
 • ponieważ przy 6 kierach i 6 pikach należy licytować kolor starszy z nich (2♠)

Otwarcie 2ba[edytuj]

 • 20 - 21 pc
 • układ zrównoważony
 • brak koloru dłuższego niż pięć kart
 • brak starszej piątki
 • brak renonsów
 • brak singeltonów
 • max. jeden dubleton

Otwarcie 3♣/3/3/3♥[edytuj]

 • < 13 pp
 • kolor siedmiokartowy

Otwarcie 3ba[edytuj]

 • 25 - 27 pc
 • układ zrównoważony
 • brak koloru dłuższego niż pięć kart
 • brak starszej piątki
 • brak renonsów
 • brak singeltonów
 • max. jeden dubleton

Otwarcie 4♣/4/4/4♥[edytuj]

 • < 13 pp
 • kolor ośmiokartowy


Odpowiedzi na otwarcie 1♣/1[edytuj]

Odpowiedź poniżej 6 pp[edytuj]

ilość pc/pp ilość ♠ ilość ilość ilość ♣ odzywka przykład zasada
< 6 pp pas poniżej 6 pp pasujemy

Odpowiedź przy 6 - 9 pp[edytuj]

ilość pc/pp ilość ♠ ilość ilość ilość ♣ odzywka przykład zasada
6 - 9 pp < 4 4+ < 4 < 4 ♠876 K953 952 ♣A65 do 9 pp odpowiedź na wysokości max. 1

odpowiedź najdłuższym kolorem
odpowiedź kolorem co najmniej czterokartowym
odpowiedź jest forsująca (partner nie może spasować)

6 - 9 pp 5 < 5 < 5 5 ♠DW876 - 952 ♣A6543 do 9 pp odpowiedź na wysokości max. 1

odpowiedź kolorem co najmniej czterokartowym
z dwoma kolorami pięciokartowymi - starszym z nich
odpowiedź jest forsująca (partner nie może spasować)

6 - 9 pp 4 < 4 4 < 4 1/1♠ ♠DW87 W 9752 ♣K654 do 9 pp odpowiedź na wysokości max. 1

odpowiedź kolorem co najmniej czterokartowym
z dwoma lub trzema kolorami czterokartowymi - najbliższym kolorowi otwarcia

(1♣ jako odpowiedź nie istnieje)

odpowiedź jest forsująca (partner nie może spasować)

6 - 9 pp 4 4 1(*) 4 1ba ♠DW87 W752 9 ♣K654 (*)kolor otwarcia

do 9 pp odpowiedź na wysokości max. 1
odpowiedź kolorem co najmniej czterokartowym
z trzema kolorami czterokartowymi, ale nie w kolorze otwarcia - 1ba

6 - 9 pp 4 < 5 < 5 5 /♠ ♠DW87 K 952 ♣K8654 do 9 pp odpowiedź na wysokości max. 1

odpowiedź kolorem co najmniej czterokartowym
z piątką wymagającą przeskoku na 2 i czwórka na poziomie 1 - odpowiadamy czwórką

(pozostajemy na wysokości 1)

odpowiedź jest forsująca (partner nie może spasować)

Odpowiedź przy 10 - pp[edytuj]

ilość pc/pp ilość ♠ ilość ilość ilość ♣ odzywka przykład zasada
10 - pp < 4 4+ < 4 < 4 ♠876 K953 952 ♣A65 od 10 pp odpowiedź na wysokości 1/2

odpowiedź najdłuższym kolorem
odpowiedź kolorem co najmniej czterokartowym
odpowiedź jest forsująca (partner nie może spasować)

10 - pp 5 < 5 < 5 5 ♠DW876 - 952 ♣A6543 od 10 pp odpowiedź na wysokości 1/2

odpowiedź kolorem co najmniej czterokartowym
z dwoma kolorami pięciokartowymi - starszym z nich (♠)
odpowiedź jest forsująca (partner nie może spasować)

10 - pp 4 4 < 4 4 ♣//♠ ♠DW87 W 9752 ♣K654 od 10 pp odpowiedź na wysokości 1/2

odpowiedź kolorem co najmniej czterokartowym
z dwoma lub trzema kolorami czterokartowymi - najbliższym kolorowi otwarcia
odpowiedź jest forsująca (partner nie może spasować)

Odpowiedzi na otwarcie /1♠[edytuj]

Odpowiedź poniżej 6 pp[edytuj]

ilość pp ilość ♠ ilość ilość ilość ♣ odzywka przykład zasada
< 6 pp pas poniżej 6 pp pasujemy


Odpowiedź przy 6 - 9 pp[edytuj]

ilość pp ilość ♠ ilość ilość ilość ♣ odzywka przykład zasada
6 - 9 pp 3+(*) bzn bzn bzn 2♠(*) ♠DW8 K7 952 ♣K8654

9 pc + 0 pu = 9 pp

(*) jeśli partner otworzył 1♠, a przy kierach - odpowiednio w kiery

wyjątek (od zasady: do 9 pp odpowiedź na wysokości max. 1)
trzy karty w kolorze partnera przy słabej karcie

mimo zaledwie 6 - 9 pp przeskok na 2 w kolorze partnera
6 - 9 pp 5 < 5 < 5 5 ♠DW876 - 952 ♣A6543 do 9 pp odpowiedź na wysokości max. 1

odpowiedź kolorem co najmniej czterokartowym
z dwoma kolorami pięciokartowymi - starszym z nich
odpowiedź jest forsująca (partner nie może spasować)

6 - 9 pp 4 4 1(*) 4 1ba ♠DW87 W752 9 ♣K654 (*)kolor otwarcia

do 9 pp odpowiedź na wysokości max. 1
odpowiedź kolorem co najmniej czterokartowym
z trzema kolorami czterokartowymi, ale nie w kolorze otwarcia - 1ba

6 - 9 pp 4 < 5 < 5 5 1♠ ♠DW87 K 952 ♣K8654 do 9 pp odpowiedź na wysokości max. 1

odpowiedź kolorem co najmniej czterokartowym
z piątką wymagającą przeskoku na 2 i czwórka na poziomie 1 - odpowiadamy czwórką

(pozostajemy na wysokości 1)

odpowiedź jest forsująca (partner nie może spasować)

Odpowiedź przy 10 - 11 pp[edytuj]

ilość pp ilość ♠ ilość ilość ilość ♣ odzywka przykład zasada
10 - 11 pp 3+(*) bzn bzn bzn 3♠(*) ♠DW85 D72 9 ♣K8654

8 pc + 3 pu = 11 pp

(*) jeśli partner otworzył 1♠, a przy kierach - odpowiednio w kiery

od 10 pp odpowiedź na wysokości 1/2

(z wyjątkiem trzech kart w kolorze partnera przy 10-11 pp)

z co najmniej trzema kartami w kolorze partnera przy 10-11 pp - przeskok na 3 w kolorze partnera

Odpowiedzi na otwarcie 1ba[edytuj]

ilość pc/pp ilość ♠ ilość ilość ilość ♣ odzywka przykład zasada
.. - .. pc .. .. .. .. .... ..