Przejdź do zawartości

C/Preprocesor/Przykład działania

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< C‎ | Preprocesor

Oto przykład (dla ciekawskich), jak program jest NAPRAWDĘ długi.

Jak go my widzimy:

[edytuj]
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
	printf("%s%c", "Hello World!", '\n');
	system("pause");
	return 0;
}

(8 linijek)

Jak go widzi kompilator:

[edytuj]

po kompilacji w kompilatorze gcc z opcją "-E":

gcc test.c -E -o test.txt

otrzymujemy plik (przykładowy; na innym komputerze i/lub kompilatorze plik może się różnić):

# 1 "test.c"
# 1 "<command-line>"
# 1 "test.c"
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 1 3
# 9 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\crtdefs.h" 1 3
# 10 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\crtdefs.h" 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 1 3
# 12 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw_mac.h" 1 3
# 46 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw_mac.h" 3
       
# 55 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw_mac.h" 3
       
# 13 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 2 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw_secapi.h" 1 3
# 14 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 2 3
# 282 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\vadefs.h" 1 3
# 9 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\vadefs.h" 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 1 3
# 686 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\sdks/_mingw_directx.h" 1 3
# 687 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 2 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\sdks/_mingw_ddk.h" 1 3
# 688 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 2 3
# 10 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\vadefs.h" 2 3


#pragma pack(push,_CRT_PACKING)
# 22 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\vadefs.h" 3
 typedef __builtin_va_list __gnuc_va_list;


 typedef __gnuc_va_list va_list;
# 101 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\vadefs.h" 3
#pragma pack(pop)
# 283 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 2 3


#pragma pack(push,_CRT_PACKING)
# 377 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 3
__extension__ typedef unsigned long long size_t;
# 387 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 3
__extension__ typedef long long ssize_t;
# 399 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 3
__extension__ typedef long long intptr_t;
# 412 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 3
__extension__ typedef unsigned long long uintptr_t;
# 425 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 3
__extension__ typedef long long ptrdiff_t;
# 435 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 3
typedef unsigned short wchar_t;typedef unsigned short wint_t;
typedef unsigned short wctype_t;
# 463 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 3
typedef int errno_t;
typedef long __time32_t;
__extension__ typedef long long __time64_t;typedef __time64_t time_t;
# 656 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw.h" 3
void __attribute__((__cdecl__)) __debugbreak(void);
extern __inline__ __attribute__((__always_inline__,__gnu_inline__)) void __attribute__((__cdecl__)) __debugbreak(void)
{
 __asm__ __volatile__("int {$}3":);
}
const char *__mingw_get_crt_info (void);


#pragma pack(pop)
# 11 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\crtdefs.h" 2 3
# 26 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\crtdefs.h" 3
typedef size_t rsize_t;
# 153 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\crtdefs.h" 3
struct threadlocaleinfostruct;
struct threadmbcinfostruct;
typedef struct threadlocaleinfostruct *pthreadlocinfo;
typedef struct threadmbcinfostruct *pthreadmbcinfo;
struct __lc_time_data;

typedef struct localeinfo_struct {
 pthreadlocinfo locinfo;
 pthreadmbcinfo mbcinfo;
} _locale_tstruct,*_locale_t;typedef struct tagLC_ID {
 unsigned short wLanguage;
 unsigned short wCountry;
 unsigned short wCodePage;
} LC_ID,*LPLC_ID;
typedef struct threadlocaleinfostruct {
 int refcount;
 unsigned int lc_codepage;
 unsigned int lc_collate_cp;
 unsigned long lc_handle[6];
 LC_ID lc_id[6];
 struct {
  char *locale;
  wchar_t *wlocale;
  int *refcount;
  int *wrefcount;
 } lc_category[6];
 int lc_clike;
 int mb_cur_max;
 int *lconv_intl_refcount;
 int *lconv_num_refcount;
 int *lconv_mon_refcount;
 struct lconv *lconv;
 int *ctype1_refcount;
 unsigned short *ctype1;
 const unsigned short *pctype;
 const unsigned char *pclmap;
 const unsigned char *pcumap;
 struct __lc_time_data *lc_time_curr;
} threadlocinfo;
# 10 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 2 3

# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw_print_push.h" 1 3
# 12 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 2 3

#pragma pack(push,_CRT_PACKING)
# 26 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
 struct _iobuf {
  char *_ptr;
  int _cnt;
  char *_base;
  int _flag;
  int _file;
  int _charbuf;
  int _bufsiz;
  char *_tmpfname;
 };
 typedef struct _iobuf FILE;
# 80 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw_off_t.h" 1 3
 typedef long _off_t;

 typedef long off32_t;

 __extension__ typedef long long _off64_t;

 __extension__ typedef long long off64_t;
# 26 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw_off_t.h" 3
typedef off32_t off_t;
# 81 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 2 3 __attribute__ ((__dllimport__)) FILE *__attribute__((__cdecl__)) __iob_func(void);
# 103 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
 __extension__ typedef long long fpos_t;
# 139 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_scanf, 2, 3))) __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_sscanf(const char * __restrict__ _Src,const char * __restrict__ _Format,...);
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_scanf, 2, 0))) __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vsscanf (const char * __restrict__ _Str,const char * __restrict__ Format,va_list argp);
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_scanf, 1, 2))) __attribute__ ((__nonnull__ (1)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_scanf(const char * __restrict__ _Format,...);
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_scanf, 1, 0))) __attribute__ ((__nonnull__ (1)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vscanf(const char * __restrict__ Format, va_list argp);
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_scanf, 2, 3))) __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_fscanf(FILE * __restrict__ _File,const char * __restrict__ _Format,...);
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_scanf, 2, 0))) __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vfscanf (FILE * __restrict__ fp, const char * __restrict__ Format,va_list argp);

extern
 __attribute__((__format__ (gnu_printf, 3, 0))) __attribute__ ((__nonnull__ (3)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vsnprintf(char * __restrict__ _DstBuf,size_t _MaxCount,const char * __restrict__ _Format,
                va_list _ArgList);
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_printf, 3, 4))) __attribute__ ((__nonnull__ (3)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_snprintf(char * __restrict__ s, size_t n, const char * __restrict__ format, ...);
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_printf, 1, 2))) __attribute__ ((__nonnull__ (1)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_printf(const char * __restrict__ , ... ) __attribute__ ((__nothrow__));
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_printf, 1, 0))) __attribute__ ((__nonnull__ (1)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vprintf (const char * __restrict__ , va_list) __attribute__ ((__nothrow__));
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_printf, 2, 3))) __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_fprintf (FILE * __restrict__ , const char * __restrict__ , ...) __attribute__ ((__nothrow__));
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_printf, 2, 0))) __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vfprintf (FILE * __restrict__ , const char * __restrict__ , va_list) __attribute__ ((__nothrow__));
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_printf, 2, 3))) __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_sprintf (char * __restrict__ , const char * __restrict__ , ...) __attribute__ ((__nothrow__));
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_printf, 2, 0))) __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vsprintf (char * __restrict__ , const char * __restrict__ , va_list) __attribute__ ((__nothrow__));
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_printf, 2, 3))) __attribute__((nonnull (1,2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_asprintf(char ** __restrict__ , const char * __restrict__ , ...) __attribute__ ((__nothrow__));
extern
 __attribute__((__format__ (gnu_printf, 2, 0))) __attribute__((nonnull (1,2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vasprintf(char ** __restrict__ , const char * __restrict__ , va_list) __attribute__ ((__nothrow__));
# 377 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
 int __attribute__((__cdecl__)) fprintf(FILE * __restrict__ _File,const char * __restrict__ _Format,...);
 int __attribute__((__cdecl__)) printf(const char * __restrict__ _Format,...);
 int __attribute__((__cdecl__)) sprintf(char * __restrict__ _Dest,const char * __restrict__ _Format,...) ;

 int __attribute__((__cdecl__)) vfprintf(FILE * __restrict__ _File,const char * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
 int __attribute__((__cdecl__)) vprintf(const char * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
 int __attribute__((__cdecl__)) vsprintf(char * __restrict__ _Dest,const char * __restrict__ _Format,va_list _Args) ;

 int __attribute__((__cdecl__)) fscanf(FILE * __restrict__ _File,const char * __restrict__ _Format,...) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) scanf(const char * __restrict__ _Format,...) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) sscanf(const char * __restrict__ _Src,const char * __restrict__ _Format,...) ;

 int __attribute__((__cdecl__)) __ms_vscanf(const char * __restrict__ Format, va_list argp);
 int __attribute__((__cdecl__)) __ms_vfscanf (FILE * __restrict__ fp, const char * __restrict__ Format,va_list argp);
 int __attribute__((__cdecl__)) __ms_vsscanf (const char * __restrict__ _Str,const char * __restrict__ Format,va_list argp);

 static __attribute__ ((__unused__)) __inline__ __attribute__((__cdecl__))
 __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int vfscanf (FILE *__stream, const char *__format, __builtin_va_list __local_argv)
 {
  return __ms_vfscanf (__stream, __format, __local_argv);
 }

 static __attribute__ ((__unused__)) __inline__ __attribute__((__cdecl__))
 __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int vsscanf (const char * __restrict__ __source, const char * __restrict__ __format, __builtin_va_list __local_argv)
 {
  return __ms_vsscanf( __source, __format, __local_argv );
 }
 static __attribute__ ((__unused__)) __inline__ __attribute__((__cdecl__))
 __attribute__ ((__nonnull__ (1)))
 int vscanf(const char *__format, __builtin_va_list __local_argv)
 {
  return __ms_vscanf (__format, __local_argv);
 }
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _filbuf(FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _flsbuf(int _Ch,FILE *_File); __attribute__ ((__dllimport__)) FILE *__attribute__((__cdecl__)) _fsopen(const char *_Filename,const char *_Mode,int _ShFlag);

 void __attribute__((__cdecl__)) clearerr(FILE *_File);
 int __attribute__((__cdecl__)) fclose(FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _fcloseall(void); __attribute__ ((__dllimport__)) FILE *__attribute__((__cdecl__)) _fdopen(int _FileHandle,const char *_Mode);

 int __attribute__((__cdecl__)) feof(FILE *_File);
 int __attribute__((__cdecl__)) ferror(FILE *_File);
 int __attribute__((__cdecl__)) fflush(FILE *_File);
 int __attribute__((__cdecl__)) fgetc(FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _fgetchar(void);
 int __attribute__((__cdecl__)) fgetpos(FILE * __restrict__ _File ,fpos_t * __restrict__ _Pos);
 int __attribute__((__cdecl__)) fgetpos64(FILE * __restrict__ _File ,fpos_t * __restrict__ _Pos);
 char *__attribute__((__cdecl__)) fgets(char * __restrict__ _Buf,int _MaxCount,FILE * __restrict__ _File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _fileno(FILE *_File); __attribute__ ((__dllimport__)) char *__attribute__((__cdecl__)) _tempnam(const char *_DirName,const char *_FilePrefix);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _flushall(void);
 FILE *__attribute__((__cdecl__)) fopen(const char * __restrict__ _Filename,const char * __restrict__ _Mode) ;
 FILE *fopen64(const char * __restrict__ filename,const char * __restrict__ mode);
 int __attribute__((__cdecl__)) fputc(int _Ch,FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _fputchar(int _Ch);
 int __attribute__((__cdecl__)) fputs(const char * __restrict__ _Str,FILE * __restrict__ _File);
 size_t __attribute__((__cdecl__)) fread(void * __restrict__ _DstBuf,size_t _ElementSize,size_t _Count,FILE * __restrict__ _File);
 FILE *__attribute__((__cdecl__)) freopen(const char * __restrict__ _Filename,const char * __restrict__ _Mode,FILE * __restrict__ _File) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) _fscanf_l(FILE * __restrict__ _File,const char * __restrict__ _Format,_locale_t locale,...) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) fsetpos(FILE *_File,const fpos_t *_Pos);
 int __attribute__((__cdecl__)) fsetpos64(FILE *_File,const fpos_t *_Pos);
 int __attribute__((__cdecl__)) fseek(FILE *_File,long _Offset,int _Origin); int fseeko64(FILE* stream, _off64_t offset, int whence);
 int fseeko(FILE* stream, _off_t offset, int whence);
# 473 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
 long __attribute__((__cdecl__)) ftell(FILE *_File);

 _off_t ftello(FILE * stream);
 _off64_t ftello64(FILE * stream);
# 485 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
 __extension__ int __attribute__((__cdecl__)) _fseeki64(FILE *_File,long long _Offset,int _Origin);
 __extension__ long long __attribute__((__cdecl__)) _ftelli64(FILE *_File);
 size_t __attribute__((__cdecl__)) fwrite(const void * __restrict__ _Str,size_t _Size,size_t _Count,FILE * __restrict__ _File);
 int __attribute__((__cdecl__)) getc(FILE *_File);
 int __attribute__((__cdecl__)) getchar(void);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _getmaxstdio(void);
 char *__attribute__((__cdecl__)) gets(char *_Buffer) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) _getw(FILE *_File);


 void __attribute__((__cdecl__)) perror(const char *_ErrMsg);

 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _pclose(FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) FILE *__attribute__((__cdecl__)) _popen(const char *_Command,const char *_Mode);
 int __attribute__((__cdecl__)) putc(int _Ch,FILE *_File);
 int __attribute__((__cdecl__)) putchar(int _Ch);
 int __attribute__((__cdecl__)) puts(const char *_Str);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _putw(int _Word,FILE *_File);


 int __attribute__((__cdecl__)) remove(const char *_Filename);
 int __attribute__((__cdecl__)) rename(const char *_OldFilename,const char *_NewFilename);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _unlink(const char *_Filename);

 int __attribute__((__cdecl__)) unlink(const char *_Filename) ;


 void __attribute__((__cdecl__)) rewind(FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _rmtmp(void);
 int __attribute__((__cdecl__)) _scanf_l(const char * __restrict__ format,_locale_t locale,... ) ;
 void __attribute__((__cdecl__)) setbuf(FILE * __restrict__ _File,char * __restrict__ _Buffer) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _setmaxstdio(int _Max);
 __attribute__ ((__dllimport__)) unsigned int __attribute__((__cdecl__)) _set_output_format(unsigned int _Format);
 __attribute__ ((__dllimport__)) unsigned int __attribute__((__cdecl__)) _get_output_format(void);
 int __attribute__((__cdecl__)) setvbuf(FILE * __restrict__ _File,char * __restrict__ _Buf,int _Mode,size_t _Size);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _scprintf(const char * __restrict__ _Format,...);
 int __attribute__((__cdecl__)) _sscanf_l(const char * __restrict__ buffer,const char * __restrict__ format,_locale_t locale,...) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _snscanf(const char * __restrict__ _Src,size_t _MaxCount,const char * __restrict__ _Format,...) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _snscanf_l(const char * __restrict__ input,size_t length,const char * __restrict__ format,_locale_t locale,...) ;
 FILE *__attribute__((__cdecl__)) tmpfile(void) ;
 char *__attribute__((__cdecl__)) tmpnam(char *_Buffer);
 int __attribute__((__cdecl__)) ungetc(int _Ch,FILE *_File);

 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _snprintf(char * __restrict__ _Dest,size_t _Count,const char * __restrict__ _Format,...) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _snprintf_l(char * __restrict__ buffer,size_t count,const char * __restrict__ format,_locale_t locale,...) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vsnprintf(char * __restrict__ _Dest,size_t _Count,const char * __restrict__ _Format,va_list _Args) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vsnprintf_l(char * __restrict__ buffer,size_t count,const char * __restrict__ format,_locale_t locale,va_list argptr) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) _sprintf_l(char * __restrict__ buffer,const char * __restrict__ format,_locale_t locale,...) ;
    
    


 int __attribute__((__cdecl__)) __ms_vsnprintf(char * __restrict__ d,size_t n,const char * __restrict__ format,va_list arg)
  ;

 static __attribute__ ((__unused__)) __inline__ __attribute__((__cdecl__))
 __attribute__ ((__nonnull__ (3)))
 int vsnprintf (char * __restrict__ __stream, size_t __n, const char * __restrict__ __format, va_list __local_argv)
 {
  return __ms_vsnprintf (__stream, __n, __format, __local_argv);
 }

 int __attribute__((__cdecl__)) __ms_snprintf(char * __restrict__ s, size_t n, const char * __restrict__ format, ...);


static __attribute__ ((__unused__)) __inline__ __attribute__((__cdecl__))
__attribute__ ((__nonnull__ (3)))
int snprintf (char * __restrict__ __stream, size_t __n, const char * __restrict__ __format, ...)
{
 register int __retval;
 __builtin_va_list __local_argv; __builtin_va_start( __local_argv, __format );
 __retval = __ms_vsnprintf (__stream, __n, __format, __local_argv);
 __builtin_va_end( __local_argv );
 return __retval;
}


    
    


 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vscprintf(const char * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _set_printf_count_output(int _Value);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _get_printf_count_output(void);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_swscanf(const wchar_t * __restrict__ _Src,const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vswscanf (const wchar_t * __restrict__ _Str,const wchar_t * __restrict__ Format,va_list argp);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (1)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_wscanf(const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (1)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vwscanf(const wchar_t * __restrict__ Format, va_list argp);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_fwscanf(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vfwscanf (FILE * __restrict__ fp, const wchar_t * __restrict__ Format,va_list argp);

                           __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_fwprintf(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (1)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_wprintf(const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vfwprintf(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (1)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vwprintf(const wchar_t * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (3)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_snwprintf (wchar_t * __restrict__ s, size_t n, const wchar_t * __restrict__ format, ...);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (3)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vsnwprintf (wchar_t * __restrict__ , size_t, const wchar_t * __restrict__ , va_list);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_swprintf(wchar_t * __restrict__ , const wchar_t * __restrict__ , ...);
                           __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_vswprintf(wchar_t * __restrict__ , const wchar_t * __restrict__ ,va_list);
# 732 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
 int __attribute__((__cdecl__)) fwscanf(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,...) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) swscanf(const wchar_t * __restrict__ _Src,const wchar_t * __restrict__ _Format,...) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) wscanf(const wchar_t * __restrict__ _Format,...) ;

 int __attribute__((__cdecl__)) __ms_vwscanf (const wchar_t * __restrict__ , va_list);
 int __attribute__((__cdecl__)) __ms_vfwscanf (FILE * __restrict__ ,const wchar_t * __restrict__ ,va_list);
 int __attribute__((__cdecl__)) __ms_vswscanf (const wchar_t * __restrict__ ,const wchar_t * __restrict__ ,va_list);

 static __attribute__ ((__unused__)) __inline__ __attribute__((__cdecl__))
 __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int vfwscanf (FILE *__stream, const wchar_t *__format, __builtin_va_list __local_argv)
 {
  return __ms_vfwscanf (__stream, __format, __local_argv);
 }

 static __attribute__ ((__unused__)) __inline__ __attribute__((__cdecl__))
 __attribute__ ((__nonnull__ (2)))
 int vswscanf (const wchar_t * __restrict__ __source, const wchar_t * __restrict__ __format, __builtin_va_list __local_argv)
 {
  return __ms_vswscanf( __source, __format, __local_argv );
 }
 static __attribute__ ((__unused__)) __inline__ __attribute__((__cdecl__))
 __attribute__ ((__nonnull__ (1)))
 int vwscanf(const wchar_t *__format, __builtin_va_list __local_argv)
 {
  return __ms_vwscanf (__format, __local_argv);
 } int __attribute__((__cdecl__)) fwprintf(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
 int __attribute__((__cdecl__)) wprintf(const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
 int __attribute__((__cdecl__)) vfwprintf(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
 int __attribute__((__cdecl__)) vwprintf(const wchar_t * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
# 775 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
 __attribute__ ((__dllimport__)) FILE *__attribute__((__cdecl__)) _wfsopen(const wchar_t *_Filename,const wchar_t *_Mode,int _ShFlag);


 wint_t __attribute__((__cdecl__)) fgetwc(FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) wint_t __attribute__((__cdecl__)) _fgetwchar(void);
 wint_t __attribute__((__cdecl__)) fputwc(wchar_t _Ch,FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) wint_t __attribute__((__cdecl__)) _fputwchar(wchar_t _Ch);
 wint_t __attribute__((__cdecl__)) getwc(FILE *_File);
 wint_t __attribute__((__cdecl__)) getwchar(void);
 wint_t __attribute__((__cdecl__)) putwc(wchar_t _Ch,FILE *_File);
 wint_t __attribute__((__cdecl__)) putwchar(wchar_t _Ch);
 wint_t __attribute__((__cdecl__)) ungetwc(wint_t _Ch,FILE *_File);
 wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) fgetws(wchar_t * __restrict__ _Dst,int _SizeInWords,FILE * __restrict__ _File);
 int __attribute__((__cdecl__)) fputws(const wchar_t * __restrict__ _Str,FILE * __restrict__ _File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) _getws(wchar_t *_String) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _putws(const wchar_t *_Str);

 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _scwprintf(const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _swprintf_l(wchar_t * __restrict__ buffer,size_t count,const wchar_t * __restrict__ format,_locale_t locale,... ) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _swprintf_c(wchar_t * __restrict__ _DstBuf,size_t _SizeInWords,const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vswprintf_c(wchar_t * __restrict__ _DstBuf,size_t _SizeInWords,const wchar_t * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _snwprintf(wchar_t * __restrict__ _Dest,size_t _Count,const wchar_t * __restrict__ _Format,...) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vsnwprintf(wchar_t * __restrict__ _Dest,size_t _Count,const wchar_t * __restrict__ _Format,va_list _Args) ;
    
    


 int __attribute__((__cdecl__)) __ms_snwprintf (wchar_t * __restrict__ s, size_t n, const wchar_t * __restrict__ format, ...);
 int __attribute__((__cdecl__)) __ms_vsnwprintf (wchar_t * __restrict__ , size_t, const wchar_t * __restrict__ , va_list);
 static __attribute__ ((__unused__)) __inline__ __attribute__((__cdecl__))
 int snwprintf (wchar_t * __restrict__ s, size_t n, const wchar_t * __restrict__ format, ...)
 {
  int r;
  va_list argp;
  __builtin_va_start (argp, format);
  r = _vsnwprintf (s, n, format, argp);
  __builtin_va_end (argp);
  return r;
 }
 static __attribute__ ((__unused__)) __inline__ __attribute__((__cdecl__))
 int __attribute__((__cdecl__)) vsnwprintf (wchar_t * __restrict__ s, size_t n, const wchar_t * __restrict__ format, va_list arg)
 {
  return _vsnwprintf(s,n,format,arg);
 }
    
     __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _fwprintf_p(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _wprintf_p(const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vfwprintf_p(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vwprintf_p(const wchar_t * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _swprintf_p(wchar_t * __restrict__ _DstBuf,size_t _MaxCount,const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vswprintf_p(wchar_t * __restrict__ _DstBuf,size_t _MaxCount,const wchar_t * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _scwprintf_p(const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vscwprintf_p(const wchar_t * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _wprintf_l(const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _wprintf_p_l(const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vwprintf_l(const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vwprintf_p_l(const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _fwprintf_l(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _fwprintf_p_l(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vfwprintf_l(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vfwprintf_p_l(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _swprintf_c_l(wchar_t * __restrict__ _DstBuf,size_t _MaxCount,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _swprintf_p_l(wchar_t * __restrict__ _DstBuf,size_t _MaxCount,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vswprintf_c_l(wchar_t * __restrict__ _DstBuf,size_t _MaxCount,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vswprintf_p_l(wchar_t * __restrict__ _DstBuf,size_t _MaxCount,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _scwprintf_l(const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _scwprintf_p_l(const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vscwprintf_p_l(const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _snwprintf_l(wchar_t * __restrict__ _DstBuf,size_t _MaxCount,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vsnwprintf_l(wchar_t * __restrict__ _DstBuf,size_t _MaxCount,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,va_list _ArgList) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _swprintf(wchar_t * __restrict__ _Dest,const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vswprintf(wchar_t * __restrict__ _Dest,const wchar_t * __restrict__ _Format,va_list _Args);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) __swprintf_l(wchar_t * __restrict__ _Dest,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Plocinfo,...) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vswprintf_l(wchar_t * __restrict__ buffer,size_t count,const wchar_t * __restrict__ format,_locale_t locale,va_list argptr) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) __vswprintf_l(wchar_t * __restrict__ _Dest,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Plocinfo,va_list _Args) ;


# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\swprintf.inl" 1 3
# 21 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\swprintf.inl" 3
static __attribute__ ((__unused__)) __inline__ __attribute__((__cdecl__))
                           __attribute__ ((__nonnull__ (3)))
int vswprintf (wchar_t *__stream, size_t __count, const wchar_t *__format, __builtin_va_list __local_argv)
{
 return vsnwprintf( __stream, __count, __format, __local_argv );
}

static __attribute__ ((__unused__)) __inline__ __attribute__((__cdecl__))
                           __attribute__ ((__nonnull__ (3)))
int swprintf (wchar_t *__stream, size_t __count, const wchar_t *__format, ...)
{
 register int __retval;
 __builtin_va_list __local_argv;

 __builtin_va_start( __local_argv, __format );
 __retval = vswprintf( __stream, __count, __format, __local_argv );
 __builtin_va_end( __local_argv );
 return __retval;
}
# 861 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 2 3
# 870 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
 __attribute__ ((__dllimport__)) wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) _wtempnam(const wchar_t *_Directory,const wchar_t *_FilePrefix);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vscwprintf(const wchar_t * __restrict__ _Format,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _vscwprintf_l(const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,va_list _ArgList);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _fwscanf_l(FILE * __restrict__ _File,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _swscanf_l(const wchar_t * __restrict__ _Src,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _snwscanf(const wchar_t * __restrict__ _Src,size_t _MaxCount,const wchar_t * __restrict__ _Format,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _snwscanf_l(const wchar_t * __restrict__ _Src,size_t _MaxCount,const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _wscanf_l(const wchar_t * __restrict__ _Format,_locale_t _Locale,...) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) FILE *__attribute__((__cdecl__)) _wfdopen(int _FileHandle ,const wchar_t *_Mode);
 __attribute__ ((__dllimport__)) FILE *__attribute__((__cdecl__)) _wfopen(const wchar_t * __restrict__ _Filename,const wchar_t *__restrict__ _Mode) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) FILE *__attribute__((__cdecl__)) _wfreopen(const wchar_t * __restrict__ _Filename,const wchar_t * __restrict__ _Mode,FILE * __restrict__ _OldFile) ; __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _wperror(const wchar_t *_ErrMsg);

 __attribute__ ((__dllimport__)) FILE *__attribute__((__cdecl__)) _wpopen(const wchar_t *_Command,const wchar_t *_Mode);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _wremove(const wchar_t *_Filename);
 __attribute__ ((__dllimport__)) wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) _wtmpnam(wchar_t *_Buffer);
 __attribute__ ((__dllimport__)) wint_t __attribute__((__cdecl__)) _fgetwc_nolock(FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) wint_t __attribute__((__cdecl__)) _fputwc_nolock(wchar_t _Ch,FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) wint_t __attribute__((__cdecl__)) _ungetwc_nolock(wint_t _Ch,FILE *_File);
# 925 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _lock_file(FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _unlock_file(FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _fclose_nolock(FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _fflush_nolock(FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) size_t __attribute__((__cdecl__)) _fread_nolock(void * __restrict__ _DstBuf,size_t _ElementSize,size_t _Count,FILE * __restrict__ _File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _fseek_nolock(FILE *_File,long _Offset,int _Origin);
 __attribute__ ((__dllimport__)) long __attribute__((__cdecl__)) _ftell_nolock(FILE *_File);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _fseeki64_nolock(FILE *_File,long long _Offset,int _Origin);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) long long __attribute__((__cdecl__)) _ftelli64_nolock(FILE *_File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) size_t __attribute__((__cdecl__)) _fwrite_nolock(const void * __restrict__ _DstBuf,size_t _Size,size_t _Count,FILE * __restrict__ _File);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _ungetc_nolock(int _Ch,FILE *_File);

 char *__attribute__((__cdecl__)) tempnam(const char *_Directory,const char *_FilePrefix) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) fcloseall(void) ;
 FILE *__attribute__((__cdecl__)) fdopen(int _FileHandle,const char *_Format) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) fgetchar(void) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) fileno(FILE *_File) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) flushall(void) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) fputchar(int _Ch) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) getw(FILE *_File) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) putw(int _Ch,FILE *_File) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) rmtmp(void) ;
# 967 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_str_wide_utf8 (const wchar_t * const wptr, char **mbptr, size_t * buflen);
# 981 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
int __attribute__((__cdecl__)) __mingw_str_utf8_wide (const char *const mbptr, wchar_t ** wptr, size_t * buflen);
# 990 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 3
void __attribute__((__cdecl__)) __mingw_str_free(void *ptr);#pragma pack(pop)

# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\sec_api\\stdio_s.h" 1 3
# 9 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\sec_api\\stdio_s.h" 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 1 3
# 10 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\sec_api\\stdio_s.h" 2 3
# 1001 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 2 3

# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\_mingw_print_pop.h" 1 3
# 1003 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdio.h" 2 3
# 2 "test.c" 2
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 1 3
# 10 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\lib\\gcc\\x86_64-w64-mingw32\\4.8.1\\include-fixed\\limits.h" 1 3 4
# 34 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\lib\\gcc\\x86_64-w64-mingw32\\4.8.1\\include-fixed\\limits.h" 3 4
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\lib\\gcc\\x86_64-w64-mingw32\\4.8.1\\include-fixed\\syslimits.h" 1 3 4


# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\lib\\gcc\\x86_64-w64-mingw32\\4.8.1\\include-fixed\\limits.h" 1 3 4
# 168 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\lib\\gcc\\x86_64-w64-mingw32\\4.8.1\\include-fixed\\limits.h" 3 4
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\limits.h" 1 3 4
# 169 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\lib\\gcc\\x86_64-w64-mingw32\\4.8.1\\include-fixed\\limits.h" 2 3 4
# 8 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\lib\\gcc\\x86_64-w64-mingw32\\4.8.1\\include-fixed\\syslimits.h" 2 3 4
# 35 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\lib\\gcc\\x86_64-w64-mingw32\\4.8.1\\include-fixed\\limits.h" 2 3 4
# 11 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 2 3

#pragma pack(push,_CRT_PACKING)
# 40 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 typedef int (__attribute__((__cdecl__)) *_onexit_t)(void);
# 50 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 typedef struct _div_t {
  int quot;
  int rem;
 } div_t;

 typedef struct _ldiv_t {
  long quot;
  long rem;
 } ldiv_t;

#pragma pack(4)
 typedef struct {
  unsigned char ld[10];
 } _LDOUBLE;
#pragma pack() typedef struct {
  double x;
 } _CRT_DOUBLE;

 typedef struct {
  float f;
 } _CRT_FLOAT;

    


 typedef struct {
  long double x;
 } _LONGDOUBLE;

    

#pragma pack(4)
 typedef struct {
  unsigned char ld12[12];
 } _LDBL12;
#pragma pack()
# 105 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 extern int * __imp___mb_cur_max;
# 131 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 typedef void (__attribute__((__cdecl__)) *_purecall_handler)(void);

 __attribute__ ((__dllimport__)) _purecall_handler __attribute__((__cdecl__)) _set_purecall_handler(_purecall_handler _Handler);
 __attribute__ ((__dllimport__)) _purecall_handler __attribute__((__cdecl__)) _get_purecall_handler(void);

 typedef void (__attribute__((__cdecl__)) *_invalid_parameter_handler)(const wchar_t *,const wchar_t *,const wchar_t *,unsigned int,uintptr_t);
 __attribute__ ((__dllimport__)) _invalid_parameter_handler __attribute__((__cdecl__)) _set_invalid_parameter_handler(_invalid_parameter_handler _Handler);
 __attribute__ ((__dllimport__)) _invalid_parameter_handler __attribute__((__cdecl__)) _get_invalid_parameter_handler(void); __attribute__ ((__dllimport__)) extern int *__attribute__((__cdecl__)) _errno(void);

 errno_t __attribute__((__cdecl__)) _set_errno(int _Value);
 errno_t __attribute__((__cdecl__)) _get_errno(int *_Value);

 __attribute__ ((__dllimport__)) unsigned long *__attribute__((__cdecl__)) __doserrno(void);

 errno_t __attribute__((__cdecl__)) _set_doserrno(unsigned long _Value);
 errno_t __attribute__((__cdecl__)) _get_doserrno(unsigned long *_Value);
 extern __attribute__ ((__dllimport__)) char *_sys_errlist[1];
 extern __attribute__ ((__dllimport__)) int _sys_nerr;
# 171 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 extern int * __imp___argc; extern char *** __imp___argv; extern wchar_t *** __imp___wargv;
# 199 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 extern char *** __imp__environ;
# 208 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 extern wchar_t *** __imp__wenviron;
# 217 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 extern char ** __imp__pgmptr;
# 226 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 extern wchar_t ** __imp__wpgmptr; errno_t __attribute__((__cdecl__)) _get_pgmptr(char **_Value);
 errno_t __attribute__((__cdecl__)) _get_wpgmptr(wchar_t **_Value);
 extern int * __imp__fmode; __attribute__ ((__dllimport__)) errno_t __attribute__((__cdecl__)) _set_fmode(int _Mode);
 __attribute__ ((__dllimport__)) errno_t __attribute__((__cdecl__)) _get_fmode(int *_PMode);

 extern unsigned int * __imp__osplatform;
# 256 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 extern unsigned int * __imp__osver;
# 265 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 extern unsigned int * __imp__winver;
# 274 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 extern unsigned int * __imp__winmajor;
# 283 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 extern unsigned int * __imp__winminor;
 errno_t __attribute__((__cdecl__)) _get_osplatform(unsigned int *_Value);
 errno_t __attribute__((__cdecl__)) _get_osver(unsigned int *_Value);
 errno_t __attribute__((__cdecl__)) _get_winver(unsigned int *_Value);
 errno_t __attribute__((__cdecl__)) _get_winmajor(unsigned int *_Value);
 errno_t __attribute__((__cdecl__)) _get_winminor(unsigned int *_Value);
# 306 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 void __attribute__((__cdecl__)) __attribute__ ((__nothrow__)) exit(int _Code) __attribute__ ((__noreturn__));
 void __attribute__((__cdecl__)) __attribute__ ((__nothrow__)) _exit(int _Code) __attribute__ ((__noreturn__)); void __attribute__((__cdecl__)) _Exit(int) __attribute__ ((__noreturn__));


    

 void __attribute__((__cdecl__)) __attribute__((noreturn)) abort(void);
     __attribute__ ((__dllimport__)) unsigned int __attribute__((__cdecl__)) _set_abort_behavior(unsigned int _Flags,unsigned int _Mask); int __attribute__((__cdecl__)) abs(int _X);
 long __attribute__((__cdecl__)) labs(long _X);


 __extension__ long long __attribute__((__cdecl__)) _abs64(long long);

 extern __inline__ __attribute__((__always_inline__,__gnu_inline__)) long long __attribute__((__cdecl__)) _abs64(long long x) {
  return __builtin_llabs(x);
 }


 int __attribute__((__cdecl__)) atexit(void (__attribute__((__cdecl__)) *)(void));


 double __attribute__((__cdecl__)) atof(const char *_String);
 double __attribute__((__cdecl__)) _atof_l(const char *_String,_locale_t _Locale);

 int __attribute__((__cdecl__)) atoi(const char *_Str);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _atoi_l(const char *_Str,_locale_t _Locale);
 long __attribute__((__cdecl__)) atol(const char *_Str);
 __attribute__ ((__dllimport__)) long __attribute__((__cdecl__)) _atol_l(const char *_Str,_locale_t _Locale);


 void *__attribute__((__cdecl__)) bsearch(const void *_Key,const void *_Base,size_t _NumOfElements,size_t _SizeOfElements,int (__attribute__((__cdecl__)) *_PtFuncCompare)(const void *,const void *));
 void __attribute__((__cdecl__)) qsort(void *_Base,size_t _NumOfElements,size_t _SizeOfElements,int (__attribute__((__cdecl__)) *_PtFuncCompare)(const void *,const void *));

 unsigned short __attribute__((__cdecl__)) _byteswap_ushort(unsigned short _Short);
 unsigned long __attribute__((__cdecl__)) _byteswap_ulong (unsigned long _Long);
 __extension__ unsigned long long __attribute__((__cdecl__)) _byteswap_uint64(unsigned long long _Int64);
 div_t __attribute__((__cdecl__)) div(int _Numerator,int _Denominator);
 char *__attribute__((__cdecl__)) getenv(const char *_VarName) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) char *__attribute__((__cdecl__)) _itoa(int _Value,char *_Dest,int _Radix);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) char *__attribute__((__cdecl__)) _i64toa(long long _Val,char *_DstBuf,int _Radix) ;
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) char *__attribute__((__cdecl__)) _ui64toa(unsigned long long _Val,char *_DstBuf,int _Radix) ;
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) long long __attribute__((__cdecl__)) _atoi64(const char *_String);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) long long __attribute__((__cdecl__)) _atoi64_l(const char *_String,_locale_t _Locale);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) long long __attribute__((__cdecl__)) _strtoi64(const char *_String,char **_EndPtr,int _Radix);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) long long __attribute__((__cdecl__)) _strtoi64_l(const char *_String,char **_EndPtr,int _Radix,_locale_t _Locale);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) unsigned long long __attribute__((__cdecl__)) _strtoui64(const char *_String,char **_EndPtr,int _Radix);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) unsigned long long __attribute__((__cdecl__)) _strtoui64_l(const char *_String,char **_EndPtr,int _Radix,_locale_t _Locale);
 ldiv_t __attribute__((__cdecl__)) ldiv(long _Numerator,long _Denominator);
 __attribute__ ((__dllimport__)) char *__attribute__((__cdecl__)) _ltoa(long _Value,char *_Dest,int _Radix) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) mblen(const char *_Ch,size_t _MaxCount);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _mblen_l(const char *_Ch,size_t _MaxCount,_locale_t _Locale);
 __attribute__ ((__dllimport__)) size_t __attribute__((__cdecl__)) _mbstrlen(const char *_Str);
 __attribute__ ((__dllimport__)) size_t __attribute__((__cdecl__)) _mbstrlen_l(const char *_Str,_locale_t _Locale);
 __attribute__ ((__dllimport__)) size_t __attribute__((__cdecl__)) _mbstrnlen(const char *_Str,size_t _MaxCount);
 __attribute__ ((__dllimport__)) size_t __attribute__((__cdecl__)) _mbstrnlen_l(const char *_Str,size_t _MaxCount,_locale_t _Locale);
 int __attribute__((__cdecl__)) mbtowc(wchar_t * __restrict__ _DstCh,const char * __restrict__ _SrcCh,size_t _SrcSizeInBytes);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _mbtowc_l(wchar_t * __restrict__ _DstCh,const char * __restrict__ _SrcCh,size_t _SrcSizeInBytes,_locale_t _Locale);
 size_t __attribute__((__cdecl__)) mbstowcs(wchar_t * __restrict__ _Dest,const char * __restrict__ _Source,size_t _MaxCount);
 __attribute__ ((__dllimport__)) size_t __attribute__((__cdecl__)) _mbstowcs_l(wchar_t * __restrict__ _Dest,const char * __restrict__ _Source,size_t _MaxCount,_locale_t _Locale);
 int __attribute__((__cdecl__)) rand(void);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _set_error_mode(int _Mode);
 void __attribute__((__cdecl__)) srand(unsigned int _Seed);
# 404 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 double __attribute__((__cdecl__)) __attribute__ ((__nothrow__)) strtod(const char * __restrict__ _Str,char ** __restrict__ _EndPtr);
 float __attribute__((__cdecl__)) __attribute__ ((__nothrow__)) strtof(const char * __restrict__ nptr, char ** __restrict__ endptr);

 long double __attribute__((__cdecl__)) __attribute__ ((__nothrow__)) strtold(const char * __restrict__ , char ** __restrict__ );


 extern double __attribute__((__cdecl__)) __attribute__ ((__nothrow__))
 __strtod (const char * __restrict__ , char ** __restrict__);
 float __attribute__((__cdecl__)) __mingw_strtof (const char * __restrict__, char ** __restrict__);
 double __attribute__((__cdecl__)) __mingw_strtod (const char * __restrict__, char ** __restrict__);
 long double __attribute__((__cdecl__)) __mingw_strtold(const char * __restrict__, char ** __restrict__);

 __attribute__ ((__dllimport__)) double __attribute__((__cdecl__)) _strtod_l(const char * __restrict__ _Str,char ** __restrict__ _EndPtr,_locale_t _Locale);
 long __attribute__((__cdecl__)) strtol(const char * __restrict__ _Str,char ** __restrict__ _EndPtr,int _Radix);
 __attribute__ ((__dllimport__)) long __attribute__((__cdecl__)) _strtol_l(const char * __restrict__ _Str,char ** __restrict__ _EndPtr,int _Radix,_locale_t _Locale);
 unsigned long __attribute__((__cdecl__)) strtoul(const char * __restrict__ _Str,char ** __restrict__ _EndPtr,int _Radix);
 __attribute__ ((__dllimport__)) unsigned long __attribute__((__cdecl__)) _strtoul_l(const char * __restrict__ _Str,char ** __restrict__ _EndPtr,int _Radix,_locale_t _Locale);


 int __attribute__((__cdecl__)) system(const char *_Command);

 __attribute__ ((__dllimport__)) char *__attribute__((__cdecl__)) _ultoa(unsigned long _Value,char *_Dest,int _Radix) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) wctomb(char *_MbCh,wchar_t _WCh) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _wctomb_l(char *_MbCh,wchar_t _WCh,_locale_t _Locale) ;
 size_t __attribute__((__cdecl__)) wcstombs(char * __restrict__ _Dest,const wchar_t * __restrict__ _Source,size_t _MaxCount) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) size_t __attribute__((__cdecl__)) _wcstombs_l(char * __restrict__ _Dest,const wchar_t * __restrict__ _Source,size_t _MaxCount,_locale_t _Locale) ; void *__attribute__((__cdecl__)) calloc(size_t _NumOfElements,size_t _SizeOfElements);
 void __attribute__((__cdecl__)) free(void *_Memory);
 void *__attribute__((__cdecl__)) malloc(size_t _Size);
 void *__attribute__((__cdecl__)) realloc(void *_Memory,size_t _NewSize);
 __attribute__ ((__dllimport__)) void *__attribute__((__cdecl__)) _recalloc(void *_Memory,size_t _Count,size_t _Size);


    
    


 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _aligned_free(void *_Memory);
 __attribute__ ((__dllimport__)) void *__attribute__((__cdecl__)) _aligned_malloc(size_t _Size,size_t _Alignment);
    
    

 __attribute__ ((__dllimport__)) void *__attribute__((__cdecl__)) _aligned_offset_malloc(size_t _Size,size_t _Alignment,size_t _Offset);
 __attribute__ ((__dllimport__)) void *__attribute__((__cdecl__)) _aligned_realloc(void *_Memory,size_t _Size,size_t _Alignment);
 __attribute__ ((__dllimport__)) void *__attribute__((__cdecl__)) _aligned_recalloc(void *_Memory,size_t _Count,size_t _Size,size_t _Alignment);
 __attribute__ ((__dllimport__)) void *__attribute__((__cdecl__)) _aligned_offset_realloc(void *_Memory,size_t _Size,size_t _Alignment,size_t _Offset);
 __attribute__ ((__dllimport__)) void *__attribute__((__cdecl__)) _aligned_offset_recalloc(void *_Memory,size_t _Count,size_t _Size,size_t _Alignment,size_t _Offset);

 __attribute__ ((__dllimport__)) wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) _itow(int _Value,wchar_t *_Dest,int _Radix) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) _ltow(long _Value,wchar_t *_Dest,int _Radix) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) _ultow(unsigned long _Value,wchar_t *_Dest,int _Radix) ;

 double __attribute__((__cdecl__)) __mingw_wcstod(const wchar_t * __restrict__ _Str,wchar_t ** __restrict__ _EndPtr);
 float __attribute__((__cdecl__)) __mingw_wcstof(const wchar_t * __restrict__ nptr, wchar_t ** __restrict__ endptr);
 long double __attribute__((__cdecl__)) __mingw_wcstold(const wchar_t * __restrict__, wchar_t ** __restrict__);
# 482 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 double __attribute__((__cdecl__)) wcstod(const wchar_t * __restrict__ _Str,wchar_t ** __restrict__ _EndPtr);
 float __attribute__((__cdecl__)) wcstof(const wchar_t * __restrict__ nptr, wchar_t ** __restrict__ endptr);


 long double __attribute__((__cdecl__)) wcstold(const wchar_t * __restrict__, wchar_t ** __restrict__);

 __attribute__ ((__dllimport__)) double __attribute__((__cdecl__)) _wcstod_l(const wchar_t * __restrict__ _Str,wchar_t ** __restrict__ _EndPtr,_locale_t _Locale);
 long __attribute__((__cdecl__)) wcstol(const wchar_t * __restrict__ _Str,wchar_t ** __restrict__ _EndPtr,int _Radix);
 __attribute__ ((__dllimport__)) long __attribute__((__cdecl__)) _wcstol_l(const wchar_t * __restrict__ _Str,wchar_t ** __restrict__ _EndPtr,int _Radix,_locale_t _Locale);
 unsigned long __attribute__((__cdecl__)) wcstoul(const wchar_t * __restrict__ _Str,wchar_t ** __restrict__ _EndPtr,int _Radix);
 __attribute__ ((__dllimport__)) unsigned long __attribute__((__cdecl__)) _wcstoul_l(const wchar_t * __restrict__ _Str,wchar_t ** __restrict__ _EndPtr,int _Radix,_locale_t _Locale);
 __attribute__ ((__dllimport__)) wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) _wgetenv(const wchar_t *_VarName) ;


 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _wsystem(const wchar_t *_Command);

 __attribute__ ((__dllimport__)) double __attribute__((__cdecl__)) _wtof(const wchar_t *_Str);
 __attribute__ ((__dllimport__)) double __attribute__((__cdecl__)) _wtof_l(const wchar_t *_Str,_locale_t _Locale);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _wtoi(const wchar_t *_Str);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _wtoi_l(const wchar_t *_Str,_locale_t _Locale);
 __attribute__ ((__dllimport__)) long __attribute__((__cdecl__)) _wtol(const wchar_t *_Str);
 __attribute__ ((__dllimport__)) long __attribute__((__cdecl__)) _wtol_l(const wchar_t *_Str,_locale_t _Locale);

 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) _i64tow(long long _Val,wchar_t *_DstBuf,int _Radix) ;
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) _ui64tow(unsigned long long _Val,wchar_t *_DstBuf,int _Radix) ;
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) long long __attribute__((__cdecl__)) _wtoi64(const wchar_t *_Str);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) long long __attribute__((__cdecl__)) _wtoi64_l(const wchar_t *_Str,_locale_t _Locale);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) long long __attribute__((__cdecl__)) _wcstoi64(const wchar_t *_Str,wchar_t **_EndPtr,int _Radix);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) long long __attribute__((__cdecl__)) _wcstoi64_l(const wchar_t *_Str,wchar_t **_EndPtr,int _Radix,_locale_t _Locale);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) unsigned long long __attribute__((__cdecl__)) _wcstoui64(const wchar_t *_Str,wchar_t **_EndPtr,int _Radix);
 __extension__ __attribute__ ((__dllimport__)) unsigned long long __attribute__((__cdecl__)) _wcstoui64_l(const wchar_t *_Str ,wchar_t **_EndPtr,int _Radix,_locale_t _Locale);
 __attribute__ ((__dllimport__)) char *__attribute__((__cdecl__)) _fullpath(char *_FullPath,const char *_Path,size_t _SizeInBytes);
 __attribute__ ((__dllimport__)) char *__attribute__((__cdecl__)) _ecvt(double _Val,int _NumOfDigits,int *_PtDec,int *_PtSign) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) char *__attribute__((__cdecl__)) _fcvt(double _Val,int _NumOfDec,int *_PtDec,int *_PtSign) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) char *__attribute__((__cdecl__)) _gcvt(double _Val,int _NumOfDigits,char *_DstBuf) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _atodbl(_CRT_DOUBLE *_Result,char *_Str);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _atoldbl(_LDOUBLE *_Result,char *_Str);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _atoflt(_CRT_FLOAT *_Result,char *_Str);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _atodbl_l(_CRT_DOUBLE *_Result,char *_Str,_locale_t _Locale);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _atoldbl_l(_LDOUBLE *_Result,char *_Str,_locale_t _Locale);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _atoflt_l(_CRT_FLOAT *_Result,char *_Str,_locale_t _Locale);
    
     __extension__ unsigned long long __attribute__((__cdecl__)) _lrotl(unsigned long long _Val,int _Shift);
 __extension__ unsigned long long __attribute__((__cdecl__)) _lrotr(unsigned long long _Val,int _Shift);
    
    

 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _makepath(char *_Path,const char *_Drive,const char *_Dir,const char *_Filename,const char *_Ext);
 _onexit_t __attribute__((__cdecl__)) _onexit(_onexit_t _Func);

 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _putenv(const char *_EnvString);
    
    


 __extension__ unsigned long long __attribute__((__cdecl__)) _rotl64(unsigned long long _Val,int _Shift);
 __extension__ unsigned long long __attribute__((__cdecl__)) _rotr64(unsigned long long Value,int Shift);
    
    
    
    


 unsigned int __attribute__((__cdecl__)) _rotr(unsigned int _Val,int _Shift);
 unsigned int __attribute__((__cdecl__)) _rotl(unsigned int _Val,int _Shift);
    
    
 __extension__ unsigned long long __attribute__((__cdecl__)) _rotr64(unsigned long long _Val,int _Shift);
 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _searchenv(const char *_Filename,const char *_EnvVar,char *_ResultPath) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _splitpath(const char *_FullPath,char *_Drive,char *_Dir,char *_Filename,char *_Ext) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _swab(char *_Buf1,char *_Buf2,int _SizeInBytes); __attribute__ ((__dllimport__)) wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) _wfullpath(wchar_t *_FullPath,const wchar_t *_Path,size_t _SizeInWords);
 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _wmakepath(wchar_t *_ResultPath,const wchar_t *_Drive,const wchar_t *_Dir,const wchar_t *_Filename,const wchar_t *_Ext);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _wputenv(const wchar_t *_EnvString);
 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _wsearchenv(const wchar_t *_Filename,const wchar_t *_EnvVar,wchar_t *_ResultPath) ;
 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _wsplitpath(const wchar_t *_FullPath,wchar_t *_Drive,wchar_t *_Dir,wchar_t *_Filename,wchar_t *_Ext) ;


 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _beep(unsigned _Frequency,unsigned _Duration) __attribute__ ((__deprecated__));

 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _seterrormode(int _Mode) __attribute__ ((__deprecated__));
 __attribute__ ((__dllimport__)) void __attribute__((__cdecl__)) _sleep(unsigned long _Duration) __attribute__ ((__deprecated__));
# 607 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
 char *__attribute__((__cdecl__)) ecvt(double _Val,int _NumOfDigits,int *_PtDec,int *_PtSign) ;
 char *__attribute__((__cdecl__)) fcvt(double _Val,int _NumOfDec,int *_PtDec,int *_PtSign) ;
 char *__attribute__((__cdecl__)) gcvt(double _Val,int _NumOfDigits,char *_DstBuf) ;
 char *__attribute__((__cdecl__)) itoa(int _Val,char *_DstBuf,int _Radix) ;
 char *__attribute__((__cdecl__)) ltoa(long _Val,char *_DstBuf,int _Radix) ;
 int __attribute__((__cdecl__)) putenv(const char *_EnvString) ; void __attribute__((__cdecl__)) swab(char *_Buf1,char *_Buf2,int _SizeInBytes) ;


 char *__attribute__((__cdecl__)) ultoa(unsigned long _Val,char *_Dstbuf,int _Radix) ;
 _onexit_t __attribute__((__cdecl__)) onexit(_onexit_t _Func);

 typedef struct { __extension__ long long quot, rem; } lldiv_t;

 __extension__ lldiv_t __attribute__((__cdecl__)) lldiv(long long, long long);

 __extension__ long long __attribute__((__cdecl__)) llabs(long long);
 __extension__ long long __attribute__((__cdecl__)) strtoll(const char * __restrict__, char ** __restrict, int);
 __extension__ unsigned long long __attribute__((__cdecl__)) strtoull(const char * __restrict__, char ** __restrict__, int);


 __extension__ long long __attribute__((__cdecl__)) atoll (const char *);


 __extension__ long long __attribute__((__cdecl__)) wtoll (const wchar_t *);
 __extension__ char *__attribute__((__cdecl__)) lltoa (long long, char *, int);
 __extension__ char *__attribute__((__cdecl__)) ulltoa (unsigned long long , char *, int);
 __extension__ wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) lltow (long long, wchar_t *, int);
 __extension__ wchar_t *__attribute__((__cdecl__)) ulltow (unsigned long long, wchar_t *, int);
# 665 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 3
#pragma pack(pop)

# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\sec_api\\stdlib_s.h" 1 3
# 9 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\sec_api\\stdlib_s.h" 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 1 3
# 10 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\sec_api\\stdlib_s.h" 2 3
# 668 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 2 3
# 1 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\malloc.h" 1 3
# 11 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\malloc.h" 3
#pragma pack(push,_CRT_PACKING)
# 46 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\malloc.h" 3
 typedef struct _heapinfo {
  int *_pentry;
  size_t _size;
  int _useflag;
 } _HEAPINFO;


 extern unsigned int _amblksiz;
# 65 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\malloc.h" 3
    
    
# 97 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\malloc.h" 3
    
    
void * __mingw_aligned_malloc (size_t _Size, size_t _Alignment);
void __mingw_aligned_free (void *_Memory);
void * __mingw_aligned_offset_realloc (void *_Memory, size_t _Size, size_t _Alignment, size_t _Offset);
void * __mingw_aligned_realloc (void *_Memory, size_t _Size, size_t _Offset); __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _resetstkoflw (void);
 __attribute__ ((__dllimport__)) unsigned long __attribute__((__cdecl__)) _set_malloc_crt_max_wait(unsigned long _NewValue);

 __attribute__ ((__dllimport__)) void *__attribute__((__cdecl__)) _expand(void *_Memory,size_t _NewSize);
 __attribute__ ((__dllimport__)) size_t __attribute__((__cdecl__)) _msize(void *_Memory);


 __attribute__ ((__dllimport__)) size_t __attribute__((__cdecl__)) _get_sbh_threshold(void);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _set_sbh_threshold(size_t _NewValue);
 __attribute__ ((__dllimport__)) errno_t __attribute__((__cdecl__)) _set_amblksiz(size_t _Value);
 __attribute__ ((__dllimport__)) errno_t __attribute__((__cdecl__)) _get_amblksiz(size_t *_Value);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _heapadd(void *_Memory,size_t _Size);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _heapchk(void);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _heapmin(void);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _heapset(unsigned int _Fill);
 __attribute__ ((__dllimport__)) int __attribute__((__cdecl__)) _heapwalk(_HEAPINFO *_EntryInfo);
 __attribute__ ((__dllimport__)) size_t __attribute__((__cdecl__)) _heapused(size_t *_Used,size_t *_Commit);
 __attribute__ ((__dllimport__)) intptr_t __attribute__((__cdecl__)) _get_heap_handle(void);
# 144 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\malloc.h" 3
 static __inline void *_MarkAllocaS(void *_Ptr,unsigned int _Marker) {
  if(_Ptr) {
   *((unsigned int*)_Ptr) = _Marker;
   _Ptr = (char*)_Ptr + 16;
  }
  return _Ptr;
 }
# 163 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\malloc.h" 3
 static __inline void __attribute__((__cdecl__)) _freea(void *_Memory) {
  unsigned int _Marker;
  if(_Memory) {
   _Memory = (char*)_Memory - 16;
   _Marker = *(unsigned int *)_Memory;
   if(_Marker==0xDDDD) {
 free(_Memory);
   }

  }
 }
# 209 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\malloc.h" 3
#pragma pack(pop)
# 669 "g:\\progra~1\\dev-c++\\mingw64\\x86_64-w64-mingw32\\include\\stdlib.h" 2 3
# 3 "test.c" 2

int main(int argc, char *argv[]) {
 printf("%s%c", "Hello World!", '\n');
 system("pause");
 return 0;
}

(1241 linijek)