Przejdź do zawartości

C/pow

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< C
(Przekierowano z C/hypot)

Deklaracja[edytuj]

double   pow (double   x, double   y);
float    powf(float    x, float    y);
long double powl(long double x, long double y);

double   sqrt (double   x);
float    sqrtf(float    x);
long double sqrtl(long double x);

double   hypot (double   x, double   y);
float    hypotf(float    x, float    y);
long double hypotl(long double x, long double y);

double   cbrt (double   x);
float    cbrtf(float    x);
long double cbrtl(long double x);

double   fabs (double   x);
float    fabsf(float    x);
long double fabsl(long double x);

Plik nagłówkowy[edytuj]

math.h

Argumenty[edytuj]

x, y
argumenty funkcji

Opis[edytuj]

Funkcje z przyrostkami "f" i "l" to inne wersje odpowiedniej funkcji bez przyrostka operujące na innych typach danych. Z tego powodu w poniższym opisie odwołanie do konkretnej funkcji będzie oznaczać odwołanie się do wszystkich 3 wersji.

Funkcje obliczają następujące wartości:

 • pow - x do potęgi y, tj. ,
 • sqrt - pierwiastek kwadratowy argumentu, tj. ,
 • hypot - pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów argumentów, tj. ,
 • cbrt - pierwiastek sześcienny argumentu, tj. ,
 • fabs - wartość bezwzględna argumentu, tj. .

Jeżeli x jest liczbą ujemną funkcje sqrt ustawiają zmienną errno na EDOM. Tak samo zachowuje się funkcja pow, jeżeli x jest skończoną ujemną wartością, a y nie jest wartością całkowitą. Błąd dziedziny może także nastąpić, gdy x jest równe zero, a y jest liczbą niedodatnią.

Wartość zwracana[edytuj]

Wartości odpowiednich funkcji zgodnie z opisem powyżej.

Ponadto, jeżeli wystąpi nadmiar funkcja zwraca w wyniku HUGE_VAL z odpowiednim znakiem i ustawia wartość zmiennej errno na ERANGE. Jeśli wystąpi niedomiar funkcja w wyniku zwraca zero, a to czy do zmiennej errno zostanie zapisana wartość ERANGE zależy od implementacji.

Przykład użycia[edytuj]

#include<math.h> 

 //...
 // obliczanie przeciwprostokątnej c trójkąta prostokątnego a,b,c

 double a, b, temp;  //przyprostokątne trójkąta
 double c;      //przeciwprostokątna
 temp= pow(a,2) + pow(b,2);
 c= sqrt(temp);


// gcc c.c -lm
#include <stdio.h>
#include <math.h> // -lm

int main()
{
  // pek = p*10^k = p*pow(10.0, k) 
  printf("%f\n", pow(10.0, 3));
  printf("%f\n", 1e3);

  return 0;
}


wynik:

1000.000000                                                                                                                   
1000.000000  

Uwagi[edytuj]

Wersje funkcji z przyrostkiem "f" i "l" (tzn. wersje operujące na zmiennych typu float i long double) zostały wprowadzone dopiero w standardzie C99. Również funkcje hypot oraz cbrt zostały wprowadzone dopiero w standardzie C99.

W przypadku użycia funkcji matematycznych może zaistnieć konieczność podania odpowiedniego argumentu linkerowi, aby ten połączył program z biblioteką matematyczną. Np. na systemach GNU/Linux jest to -lm.

Zobacz też[edytuj]

abs (dla liczb całkowitych)