Przejdź do zawartości

C/sqrt

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< C

Indeks alfabetyczny funkcji z biblioteki standardowej

Wykres funkcji y = sqrt(x)

Wersje[edytuj]

w pliku math.h :

 #include <math.h> : 
 double 	sqrt (double x)
 long 	sqrtl (long double x)
 float 	sqrtf (float x)

W pliku complex.h :

 #include <complex.h>
 complex 	sqrt (complex x)
 double complex 	csqrt (double complex x)
 float complex 	csqrtf (float complex x)
 long double complex 	csqrtl (long double complex x)

Przykład użycia[edytuj]

podstawowe użycie[edytuj]

#include <stdio.h> // printf
#include <math.h> // sqrt


int main(){

 // 
 double   d = 2.0;
 long double l = 2.0L;
 
 // wynik
 double   sd;
 long double sl; 
 
 sd = sqrt (d);
 sl = sqrtl(l);
 
 printf(" sqrt(%.16f) = %.16f \n", d, sd);
 printf(" sqrt(%.18LF) = %.18LF \n", l, sl);

 return 0; 
}

Kompilacja:

 gcc s.c -lm -Wall

Uruchomienie :

 ./a.out

Wynik :

 sqrt(2.0000000000000000) = 1.4142135623730951 
 sqrt(2.000000000000000000) = 1.414213562373095049


Porównanie z wynikami wyższej precyzji:

 1.41421 35623 73095 04880 168872420969807856967187537694807317667973799 // truncated to 65 decimal places from wikipedia 
 1.41421 35623 73095 1 // using sqrt = double precision: error on 16 position after decinal point
 1.41421 35623 73095 049 // using sqrt = usung long double precision: error on 18 position after decimal point

zakresy[edytuj]

/*
 gcc s.c -Wall -lm
 
*/ 
#include <math.h> /* isnormal */
#include <float.h>//DBL_MIN
#include <stdio.h>

int main ()
{
 double x = 2.0;
 int i=0;

 
 
 
 while (1)
  {
   
   
   printf ("i = %3d ; x= %.16lf so ", i, x);
   //
   if (x<DBL_MIN) {printf ("x < DBL_MIN and "); break; }
     else printf ("x > DBL_MIN and ");
   //
   if (isnormal(x)) printf ("x is normal and ");
     else {printf ("x is subnormal \n "); break;}
   //
   if (x==1.0) {printf ("equal to 1.0\n"); break;}
   else printf ("not equal to 1.0\n");
   
   //
    x=sqrt(x);
    i+=1;
  }

return 0;
}

Wynik:

./a.out
i =  0 ; x= 2.0000000000000000 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i =  1 ; x= 1.4142135623730951 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i =  2 ; x= 1.1892071150027210 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i =  3 ; x= 1.0905077326652577 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i =  4 ; x= 1.0442737824274138 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i =  5 ; x= 1.0218971486541166 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i =  6 ; x= 1.0108892860517005 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i =  7 ; x= 1.0054299011128027 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i =  8 ; x= 1.0027112750502025 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i =  9 ; x= 1.0013547198921082 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 10 ; x= 1.0006771306930664 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 11 ; x= 1.0003385080526823 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 12 ; x= 1.0001692397053021 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 13 ; x= 1.0000846162726942 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 14 ; x= 1.0000423072413958 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 15 ; x= 1.0000211533969647 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 16 ; x= 1.0000105766425498 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 17 ; x= 1.0000052883072919 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 18 ; x= 1.0000026441501502 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 19 ; x= 1.0000013220742012 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 20 ; x= 1.0000006610368821 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 21 ; x= 1.0000003305183864 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 22 ; x= 1.0000001652591797 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 23 ; x= 1.0000000826295865 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 24 ; x= 1.0000000413147925 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 25 ; x= 1.0000000206573960 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 26 ; x= 1.0000000103286979 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 27 ; x= 1.0000000051643489 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 28 ; x= 1.0000000025821745 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 29 ; x= 1.0000000012910872 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 30 ; x= 1.0000000006455436 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 31 ; x= 1.0000000003227718 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 32 ; x= 1.0000000001613858 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 33 ; x= 1.0000000000806928 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 34 ; x= 1.0000000000403464 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 35 ; x= 1.0000000000201732 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 36 ; x= 1.0000000000100866 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 37 ; x= 1.0000000000050433 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 38 ; x= 1.0000000000025215 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 39 ; x= 1.0000000000012608 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 40 ; x= 1.0000000000006304 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 41 ; x= 1.0000000000003151 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 42 ; x= 1.0000000000001574 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 43 ; x= 1.0000000000000786 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 44 ; x= 1.0000000000000393 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 45 ; x= 1.0000000000000195 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 46 ; x= 1.0000000000000098 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 47 ; x= 1.0000000000000049 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 48 ; x= 1.0000000000000024 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 49 ; x= 1.0000000000000011 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 50 ; x= 1.0000000000000004 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 51 ; x= 1.0000000000000002 so x > DBL_MIN and x is normal and not equal to 1.0
i = 52 ; x= 1.0000000000000000 so x > DBL_MIN and x is normal and equal to 1.0


Porównaj z[edytuj]

 • arb_sqrt - dowolna precyzja
 • csqrt dla liczb zespolonych

Źródła[edytuj]