Przejdź do zawartości

CVS

100% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Co to jest system kontroli wersji?

[edytuj]

System kontroli wersji ułatwia edycję plików tekstowych (np. kodu źródłowego programu - do tego też celu został stworzony), jeżeli wprowadzamy do nich wiele poprawek. Umożliwia wyszukanie, a także cofnięcie wprowadzonej zmiany. Za pomocą takiego systemu nad jednym zestawem (repozytorium) plików może pracować wiele osób.

Dlaczego CVS, a nie Subversion?

[edytuj]

Subversion jest uważany za następcę CVS. Więcej o tym można przeczytać na http://del.icio.us/popular/subversion. Jednak wymaga Apache w wersji 2.0 (w przypadku działania jako moduł Apache'a) bądź uruchomienia własnego oprogramowania serwera, co nie zawsze jest możliwe. Niektórzy nadal mogą stosować tylko CVS.

Repozytorium

[edytuj]

Repozytorium CVS przechowuje kompletną kopię wszystkich plików i katalogów, które są pod kontrolą wersji.

Tworzenie repozytorium

[edytuj]

Aby stworzyć repozytorium, uruchom polecenie cvs init. Założy ono puste repozytorium w CVSROOT określonym w typowy sposób. Na przykład:

cvs -d /usr/local/cvsroot init

cvs init dba o to aby nigdy nie nadpisać żadnych istniejących plików w repozytorium, więc nie stanie się krzywda, jeśli uruchomisz cvs init na już założonym repozytorium.

cvs init włączy logowanie historii. Jeśli nie chcesz tego, usuń plik historii po uruchomieniu cvs init. Zobacz sekcję Plik historii.

Plik historii

[edytuj]

Domyślnie, plik $CVSROOT/CVSROOT/history jest używany do logowania informacji historii poleceń (zobacz sekcję history--Show status of files and users). Ta nazwa pliku może być zmieniona przez opcje konfiguracyjne HistoryLogPath i HistorySearchPath (zobacz sekcję The CVSROOT/config configuration file).

Format pliku historia jest opisany w komentarzach kodu źródłowego CVS, ale generalnie programy powinny używać polecenia cvs history aby otrzymać do niego dostęp, w razie gdy format się zmieni w przyszłych wydaniach CVS.

[1]

Zobacz też

[edytuj]