Przejdź do zawartości

C Sharp/Okno

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Teraz utworzymy naszą pierwszą aplikację okienkową. Do tego celu potrzebna nam jest biblioteka System.Windows.Forms zawarta w .NET Frameworku. Oto nasza aplikacja okienkowa:

using System;
using System.Windows.Forms;

public
class main
{
	public static void Main()
	{
		Application.Run(new Form());
	}
}

Uruchamiając naszą aplikację zauważymy pewien nieprzyjemny szczegół - pod okienkiem jest konsolka. To dlatego, że do parametrów kompilacji nie dopisaliśmy /t:winexe :

csc /t:winexe program.cs

Teraz nie ma konsolki pod naszym oknem.

Teraz wyświetlimy okno o ustalonym przez nas rozmiarze:

using System;
using System.Windows.Forms;

public
class Okno:Form
{
	public Okno()
	{
		this.Width=320;
		this.Height=240;
	}
	public static void Main()
	{
		Application.Run(new Okno());
	}
}
Poprzedni rozdział: Interfejsy
Następny rozdział: Delegaty i zdarzenia