C Sharp/Typy danych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Podział typów danych[edytuj]

Typy danych dzielimy na dwie podstawowe grupy:

 • Typy Wartościowe
  • proste (eng. primityve types , simple types)
  • wyliczeniowe (eng. enum types)
  • strukturalne (eng. struct types)
 • Typy Referencyjne
  • klasowe
  • interfejsowe
  • delegacyjne
  • tablicowe

89.65.85.38 (dyskusja)a gdzie decimal?

Typy proste[edytuj]

Nazwa Rodzaj Zakres Wartości
bool wartość logiczna prawda/fałsz true lub false
byte liczba całkowita 0 do 255
sbyte -128 do 127
ushort 0 do 216-1
short -215 do 215-1
uint 0 do 232-1
int -231 do 231-1
ulong 0 do 264-1
long -263 do 263-1
float liczba zmiennoprzecinkowa około -1,5*10-45 do 3,4*1038
double około -5,0*10-324 do 1,7*10308
char Pojedynczy znak Unicode
string Ciąg znaków Unicode

Zmienne[edytuj]

Typy proste stosujemy bardzo często. Są one zwane zmiennymi. Zmienne deklarujemy oraz inicjalizujemy. Istnieją dwie metody, którymi możemy się posłużyć do tworzenia zmiennych.

 • Inicjalizacja oraz przypisanie wartości później, np.
//... bardzo przydatny kod...
int zmienna; //zmienną deklarujemy wpisując jej typ oraz nazwę. Nazwa jest niemal dowolna. Nie może ona być słowem kluczowym języka C#.
//... więcej przydatnego kodu...
zmienna = 10; //inicjalizujemy, czyli przypisujemy zmiennej wartość.
 • Inicjalizacja oraz przypisanie w jednej linijce
//ponownie przydatny kod...
int zmienna = 10; //tutaj łączymy obie konstrukcje. Tworzymy zmienną typu int i przypisujemy jej wartość 10.
//więcej kodu.

Jak posługiwać się zmiennymi? Jest to niezwykle proste. Aby użyć zmiennej musimy użyć jej nazwy - już nie wpisujemy typu przed zmienną! Ponownie istnieją dwie metody użycia zmiennej.

string zmienna = "Lalala";
Console.Writeline("Moja zmienna to:"+zmienna);

lub

string zmienna = "Lalala";
Console.Writeline("Moja zmienna to:{0}", zmienna);

Wyliczenia[edytuj]

Konstrukcja programistyczna zwana wyliczeniem jest przydatna. Nie stosuje jej się co chwilę, lecz świadomość, że coś takiego istnieje jest niezwykle ważna. Wyliczenie tworzymy tak:

enum PoryRoku
{
Wiosna,
Lato,
Jesien,
Zima
}

Co tutaj się dzieje? Tworzymy wyliczenie o nazwie PoryRoku. W środku tego wyliczenia są 4 elementy: Wiosna, Lato, Jesien i Zima. Każdemu z tych elementów jest przypisywana kolejna wartość liczbowa typu int. Czyli ten zapis jest równoważny zapisowi:

enum PoryRoku
{
Wiosna = 0;
Lato = 1;
Jesien = 2;
Zima = 3;
}

Możemy oczywiście takową kolejność zmienić:

enum PoryRoku
{
Wiosna = 3;
Lato =2;
Jesien =4;
Zima =1;
}
</syntaxhighlighte>
Albo rozpocząć od innej liczby, niż zero:
<syntaxhighlight lang=csharp>
enum PoryRoku
{
Wiosna = 1; //nowa wartość dla wiosny, oznacza nowe wartości dla reszty pór roku.
Lato, //Lato = 2
Jesien, //Jesien = 3
Zima, //Zima = 4
}

O strukturach będzie traktował jeden z kolejnych rozdziałów.

Poprzedni rozdział: Pierwszy program
Następny rozdział: Klasa