Chemia/Alkohole monohydroksylowe

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Alkohole monohydroksylowe[edytuj]

Alkohole monohydroksylowe to pochodne węglowodorów, w których jeden atom wodoru został zastapiony grupą hydroksylową (OH).

Wzór ogólny alkoholi[edytuj]

R-OH

Gdzie: R - grupa węglowodorowa, bez grupy cyklicznej (wtedy fenole) OH - grupa hydroksylowa (grupa funkcyjna alkoholi)

Grupy węglowodorowe:

Alifatyczna
CH3-CH<sub2-O2

Cykliczna
benzen-OH

Aromatyczna
benzen-CH2OH

Alkohole mogą być monohydroksylowe (zawierają jedną grupę OH) lub polihydroksylowe (zawierają dwie i więcej grup OH). Można je podzielić także ze względu na rzędowość węgla, z którym związana jest grupa OH (I-rzędowe, II-rzędowe, III-rzędowe).