Chemia/Substancje chemiczne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

W tym temacie postaram się odpowiedzieć na 3 pytania:

  • Czym zajmuje się chemia?
  • Które ze znanych Ci materiałów to substancje?
  • Jak chemik rozróżnia substancje?

Chemia zajmuje się opisem właściwości substancji i przemianami jednych substancji w inne. Mam nadzieję, że pamiętasz jeszcze co to jest substancja i ciało. Aby odświeżyć wasze wiadomości podam kilka przykładów:

  • sól kuchenna i sól kamienna zawierają tą samą substancję - chlorek sodu
  • ciecz w jeziorze, rzece, lub studni zawiera tę samą substancję - wodę
  • gwóźdź, spinacz, lub szyna kolejowa zawiera tą samą substancję - żelazo
  • powietrze w różnych miejscach na ziemi zawiera te same substancje - rozmaite gazy (np. tlen, azot, dwutlenek węgla)

Każda substancja ma wiele właściwości, które pozwalają na jej odróżnienie od innych substancji. Obecnie znamy kilkanaście milionów substancji, z których każda ma inne właściwości, pozwalające na odróżnienie jej od pozostałych. Trochę trudniej jest rozróżnić gazy, z powodu podobieństwa ich właściwości. Jest to jednak łatwiejsze po sprawdzeniu ich palności. Przykładem może być np. wodór, którego mieszanina z tlenem spala się wybuchowo z charakterystycznym trzaskiem.

Właściwości chemiczne i fizyczne[edytuj]

Właściwości wybranych gazów
Właściwość
Barwa bezbarwny bezbarwny bezbarwny żółtozielony
Zapach brak brak brak ostry
Palność + - - -

Cechy danych substancji możemy podzielić na:

  • Właściwości chemiczne (smak, zapach, palność)
  • Właściwości fizyczne (stan skupienia, temperatura topnienia i wrzenia, barwa, połysk)
Czy potrafisz?
-Wymienić po trzy przykłady substancji ciekłych, stałych i gazowych?
-Wyjaśnić, czym różnią się substancje i podać przykłady różnic?
-Wymienić właściwości fizyczne i chemiczne?
-Wymienić przynajmniej trzy właściwości metali różniące je od innych substancji?