Chemia/Właściwości fizyczne różnych substacji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Właściwości fizyczne różnych substancji


Otaczające nas przedmioty (ciała fizyczne) zbudowane są z różnych substancji chemicznych, np. stół z drewna, szklanka ze szkła, gwóźdź z żelaza. Substancjami chemicznymi są więc m.in. drewno, szkło, żelazo.

Naukę chemii rozpoczniemy od określenia właściwości fizycznych różnych substancji. Nie będziesz jednak badał ciał, np. drutu miedzianego, lecz miedź, to jest substancje, z której przedmiot (ciało fizyczne) jest wykonany.

Nazwa substancji Stan skupienia w temperaturze pokojowej Barwa Zapach Inne cechy charakterystyczne
Miedź Stały Czerwonobrązowa Bezwonna Połysk metaliczny
Cynk Stały Srebrzysty Bezwonny Połysk metaliczny
Sód Stały Srebrzysty Bezwonny Połysk metaliczny, miękki
Siarka Stały Żółta Charakterystyczny Brak połysku, krucha
Fosfor czerwony Stały Czerwony Charakterystyczny Brak połysku, proszek
Chlor Gazowy Żółtozielony Ostry, duszący -
Powietrze Gazowy Bezbarwne Bezwonne -
Woda Ciekły Bezbarwna Bezwonna -


Substancje chemiczne wykazują właściwości charakterystyczne dla siebie i na ich podstawie możemy określić jaka to substancja. Inne właściwości fizyczne, np. gęstość, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, przewodnictwo elektryczne i cieplne, można odczytać z tablic właściwości fizycznych substancji.