Chemia nieorganiczna/Atom. Co to jest?

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Atom (z gr. ἄτομος atomos: "niepodzielny") – najmniejszy, niepodzielny metodami chemicznymi składnik materii.

Na wstępie wspomnę, iż atomu nie da się obejrzeć gołym okiem. Do takich eksperymentów potrzebny jest mikroskop elektronowy. Atom nie jest, jak się do niedawna uważało, najmniejszą cząstką w całym wszechświecie. Nie można zmienić atomu w inny, używając do tego reakcji chemicznych.

Pojedynczy atom składa się z jądra i otaczającą go chmurą elektronową, w której znajdują się elektrony. W jądrze znajdują się z kolei protony i neutrony. Neutrony są cząsteczkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, a elektrony ujemny. W każdym obojętnym atomie liczba protonów i elektronów jest jednakowa, ponieważ wartość ładunku elektrycznego protonów i elektronów jest jednakowa.

Porównanie typowych cząstek występujących w jądrze
Cząstki występujące w jądrze: proton neutron elektron
masa (u)
masa (g)

Jony to takie atomy, w których istnieje zmiana ilości elektronów (nie protonów, które stanowią budulec jądra atomowego) pod wpływem ich ucieczki bądź "przypływu". O właściwościach atomów decyduje głównie liczba protonów w jądrze atomowym oraz jego masa. Atomy o takiej samej liczbie protonów w jądrze i różnej ilości neutronów są izotopami tego samego pierwiastka chemicznego.