Przejdź do zawartości

Chemia nieorganiczna/Berylowce

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Grupa berylowców, zwanych także metalami ziem alkalicznych, stanowiąca grupę 2 układu okresowego, obejmuje następujące pierwiastki: beryl, magnez, wapń, stront, bar i rad. W stanie podstawowym mają one konfigurację elektronów walencyjnych . Z małymi rozmiarami atomu oraz ze stosunkowo dużą elektroujemnością berylu wiąże się jego tendencja do tworzenia wiązań o charakterze kowalencyjnym, podczas gdy pozostałe metale o znacznie większych rozmiarach atomów i mniejszej elektroujemności występują głównie w związkach jonowych.