Chemia nieorganiczna/Kwas fosforowy(V)

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

CHARAKTERYSTYKA KWASU FOSFOROWEGO (V)

a) właściwości:
- kwas fosforowy (V) jest białym, krystalicznym ciałem stałym
- dobrze rozpuszcza się w wodzie z wydzieleniem ciepła
- w temperaturze pokojowej jest substancją trwałą
- nie ma właściwości utleniających
- jest kwasem trójprotonowym (dysocjuje trójstopniowo) o średniej mocy

b) otrzymywanie:

- w reakcji tlenku fosforu (V) i wody P4O10 + 6H2O ---> H3PO4

c) wykorzystywanie:

- do produkcji nawozów sztucznych, wielu środków farmaceutycznych, detergentów
- w przemyśle spożywczym (np. w produkcji proszków do pieczenia)
- wykorzystuje się go do wytwarzania fosforanowych powłok ochronnych
- odrdzewiania metali
- jako składnik coca-coli
- produkcji nawozów fosforowych
- produkcji preparatów farmaceutycznych

uproszczony wzór strukturalny reakcji tworzenia

   H 
    \
    O                       O - H
    /                       / 
 H  H         O           O = P - O - H   
 \           //              \ 
  O    +   O = P    -->    H - O    O - H
 /           \           \ 
 H  H         O       H - O - P = O
   /         /           /
  O       O = P         H - O
   \         \\         
   H         O         

wzór strukturalny

 H - O
    \
H - O - P = O
    /
 H - O