Przejdź do zawartości

Chemia nieorganiczna/Reguła oktetu i dubletu. Elektroujemność

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Reguła oktetu i dubletu

Po co pierwiastki się łączą? Co sprawia, że atomy łączą się w cząsteczki, związki polimery ?

Atomy osiągają to poprzez:

  • Oddanie elektronów – tworzy kation
  • Pobranie elektronów – tworzy anion
  • Uwspólniając elektrony

O tym, czy atom (cząsteczka, związek) przyciągnie inny atom, decyduje wielkość elektroujemności. W tym podręczniku będziemy dla ujednolicenia używać skali elektroujemności wg Paulinga.


Rodzaje atomów wg wartości elektroujemności:

  • Elektrododatnie – to pierwiastki o małej wartości elektroujemności – chętniej oddają elektrony.

Na - 1e- → Na+

  • Elektroujemne – to pierwiastki o dużej wartości elektroujemności – chętniej przyjmują elektrony.

Br + 1e- → Br-


Aby sprawdzić, jakie wiązanie występuje w związku lub cząsteczce, należy obliczyć E, czyli różnicę elektroujemności pomiędzy tymi pierwiastkami, używając do tego skali elektroujemności wg Paulinga.

NaCl

E= 3,0 - 0,9 = 2,1

H2S

E= 2,5 - 2,1 = 0,4

Poprzez sprawdzenie wielkości elektroujemności można sprawdzić, jakie wiązanie występuje w danym związku (lub cząsteczce).

O2

E = 3,5 - 3,5 = 0,0

PH3

E = 2,1 - 2,1 = 0,0

SiH4

E = 2,1 - 1,8 = 0,3

LiH

E = 2,1 - 1,0 = 1,1

NO

E = 3,5 - 3,0 = 0,5

CaCl2

E = 3,0 - 1,0 = 2,0