Chemia nieorganiczna/Sole

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami bądź grupami o własnościach elektrofilowych takimi jak metale, NH4+, RO- (gdzie R – dowolna grupa organiczna) itp.

Otrzymywanie soli[edytuj]

 • metal + kwas → sól + wodór (nie dotyczy metali szlachetnych i półszlachetnych)
 • tlenek metalu + kwas → sól + woda
 • zasada + kwas → sól + woda
 • tlenek metalu + tlenek niemetalu → sól (dotyczy tylko soli kwasów tlenowych)
 • wodorotlenek + tlenek niemetalu → sól + woda (dotyczy tylko soli kwasów tlenowych)
 • metal + niemetal → sól (dotyczy tylko soli kwasów beztlenowych)
 • kwas 1 + sól 1 → kwas 2 + sól 2
 • zasada 1 + sól 1 → zasada 2 + sól 2
 • sól 1 + sól 2 → sól 3 + sól 4

siarczek miedzi(II) CuS

 1. CuO + H2S → CuS + H2O
 2. Cu(OH)2 + H2S → CuS + 2H2O
 3. Cu + S → CuS
 4. H2S + CuCl2 → CuS↓ + 2HCl
 5. Na2S + CuCl2 → CuS↓ + 2NaCl

fosforan(V) magnezu Mg3(PO4)2

 1. 3Mg + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2
 2. 3MgO + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2O
 3. 3Mg(OH)2 + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 6H2O
 4. 6MgO + P4O10 → 2Mg3(PO4)2
 5. 6Mg(OH)2 + P4O10 → 2Mg3(PO4)2 + 6H2O
 6. 2H3PO4 + 3MgCl2 → Mg3(PO4)2↓ + 6HCl
 7. 2Na3PO4 + 3MgCl2 → Mg3(PO4)2↓ + 6NaCl
 • sól AB + sól CD -> sól AD + sól CB
 • sól AB + wodorotlenek C-OH -> sól CB + wodorotlenek A-OH
 • sól AB + kwas H-D -> sól AD + kwas H-B

Systematyka soli[edytuj]

Kwas Zasada Odczyn
mocny mocna obojętny
mocny słaba kwaśny
słaby mocna zasadowy
słaby słaba zasadowy lub kwaśny (zależnie od stężenia)

Sole dzielimy na:

 • nienasycone
  • hydroksosole – zawierają jon wodorotlenowy (OH)- (np. Zn(OH)Clchlorek hydroksocynku)
  • wodorosole – ich aniony zawierają atomy wodoru (np. NaHSO3wodorosiarczan(IV) sodu)
 • nasycone – nie występują grupy hydroksylowe, ani atomy wodoru (np. NaClchlorek sodu)

Nazewnictwo soli[edytuj]

Zasady ogólne dla soli[edytuj]

[reszta kwasowa] + {wartościowość lub stopień utlenienia} + [kation w dopełniaczu] + {wartościowość lub stopień utlenienia} Przykłady:

 • NaClchlorek sodu
 • FeSO4siarczan(VI) żelaza(II) lub siarczan(+6) żelaza(+2)
 • Fe2(SO3)3siarczan(IV) żelaza(III) lub siarczan(+4) żelaza(+3)
 • KMnO4manganian(VII) potasu lub manganian(+7) potasu
 • Ca[(COO)2]szczawian wapnia

Sole mieszane[edytuj]

[reszty kwasowe oddzielone znakiem – lub spacją] + [kationy oddzielone znakiem – lub literą i] Przykłady:

 • NaKSO4
  • siarczan(VI) potasu-sodu
  • siarczan(VI) potasu i sodu
  • siarczan(+6) potasu-sodu
  • siarczan(+6) potasu i sodu
 • AlCl(SO4)
  • chlorek-siarczan(VI) glinu
  • chlorek siarczan(VI) glinu
  • chlorek-siarczan(+6) glinu
  • chlorek siarczan(+6) glinu
 • AlNa(SO4)(SO3)
  • np. siarczan(IV)-siarczan(VI) glinu i sodu

Hydroksosole[edytuj]

[reszta kwasowa] + {przedrostek wyrażający liczbę grup OH}hydrokso[kation] Przykłady:

 • (CaOH)Clchlorek hydroksowapnia
 • [Sn(OH)2]Br(NO3)azotan(V)-bromek dihydroksocyny

Wodorosole[edytuj]

{przedrostek wyrażający liczbę atomów H}wodoro[reszta kwasowa] + [kation] Przykłady:

 • NaH2PO4diwodoroortofosforan(V) sodu
 • FeIICuIISO4(H2PO4)2siarczan(VI)-diwodoroortofosforan(v) miedzi(II) i żelaza(II)